سه شنبه 1 آبان 1397

قریشی، فردین

.
 • مطالعه تطبیقی انقلاب‌های ایران

  - «مطالعه تطبیقی انقلاب‌های ایران» مقاله‌ای حاصل ترجمه فصل ششم کتاب «نیکی کدی» با عنوان «ایران و دنیای مسلمانان: مقاومت تا انقلاب» است که برای آشنایی بیشتر با نحوه نگرش تحلیل‌گران غربی درباره انقلاب اسلامی به فارسی برگردانده شده است.

 • علی شریعتی و تحلیل دینی مناسبات اجتماعی

  - علی شریعتی و تحلیل دینی مناسبات اجتماعی

 • بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه‌گانه حاکمیت: مطالعه موردی ایران

  - بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه‌گانه حاکمیت: مطالعه موردی ایران

 • چالشهای نظری ایدئولوژی های سیاسی: مطالعه موردی ایران

  - این مقاله با هدف تحریر شرایط تکوین چالش های نظری متداول ایدئولوژی های سیاسی و بررسی راهکارهای غلبه بر آنها ، چند ایده اصلی را به بحث نهاده است: 1) ایدئولوژیهای سیاسی به لحاظ تحول اجتناب‏ناپذیر مبانی انگیزشی و شناختی آنها، نیازمند تحول می‏باشند و در صورت عدم تحول ویا تحول نامناسب به دگماتیسم و یا بیگانگی نظری تبدیل می‏‎شوند. 2) پیدایش دگماتیسم و بیگانگی نظری در میان حاملان یک ایدئولوژی سیاسی، حاصل عملکرد پنج متغیر 1) ورود جزم‏اندیشان و بیگانه اندیشان به صف حاملان یک ایدئولوژی 2) تأثیر مناسبات قدرت 3) محدودیت ارتباطات 4) عقل‏گریزی و 5) گرایش ذهنی به حفظ ثبات است. 3) راهکار مقابله با دگماتیسم و بیگانگی نظری در سطح فردی و گروهی مقابله با پنج متغیر فوق‏الذکر و در سطح حاکمیت سیاسی گسترش مناسبات مردمسالارانه است. برای بررسی تجربی ایده های فوق الذکر، ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران نمونه تحقیقاتی این مقاله بوده است.

آرشیو ماهانه