شنبه 5 خرداد 1397

انصاری، هادی

تولد ١٣٣٥/تحصیلات: جراح فک و صورت از دانشگاه تهران عضو فرهنگستان علوم پزشکى ایران و برگزیده فعال علمى سال ١٣٩٦ این فرهنگستان، خادم افتخارى حرم امیر المومنین(ع) تالیف و تحقیق بیش از چهارده عنوان کتاب در حوزه های تاریخ اسلام و تشیع