شنبه 28 مهر 1397

حافظی، رحمت اله

دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی/ سوابق: قائم مقام معاونت بهداشت و درمان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، رئیس بخش طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله الاعظم(عج)، رئیس مرکز آموزشی درمانی نجمیه، عضو هیات مدیره موسسه توانبخشی و بازتوانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی