پنج شنبه 3 اسفند 1396

محمدی کنگرانی، حامد

متولد: 1357 / تحصیلات: روانپزشک و مشاور خانواده،‌ بورد تخصصی اعصاب و روان، عضو کمیته روان درمانی (دبیر بخش خانواده درمانی) و کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران
x