چهارشنبه 2 آبان 1397

محمدی کنگرانی، حامد

متولد: 1357 / تحصیلات: روانپزشک و مشاور خانواده،‌ بورد تخصصی اعصاب و روان، عضو کمیته روان درمانی (دبیر بخش خانواده درمانی) و کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران