شنبه 28 مهر 1397

صدر، حمیدرضا

متولد 1335 مشهد تحصیلات: لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران و دکتری برنامه ریزی شهری از دانشگاه لیدز مولف کتاب های: روزی روزگاری فوتبال: جامعه شناسی و فوتبال ؛ نیمکت داغ : از حشمت مهاجرانی تا آلکس فرگوسن و ژوزه مورینیو؛ ترجمه رمان یونایتد نفرین شده نوشته دیوید پیس همکاری با روزنامه های: کیهان ورزشی ، جهان فوتبال، دنیای فوتبال ، تماشاگران مدرس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران