چهارشنبه 2 آبان 1397

حسن بیگی، ابراهیم

  • ممیزی کتاب یا رئالیسم جادویی

    - داستان ممیزی کتاب در ایران حالا دیگر تبدیل به یک رمان شده​است . رمانی به سبک رئالیسم جادویی و شاید سیال ذهن که هر کسی می​تواند از ذن خود به آن نگاه کند.

آرشیو ماهانه