سه شنبه 24 مهر 1397

حیدری، محسن

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی/ هم اکنون رئیس اداره آموزشهای عمومی مرکز آموزشهای همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است. همچنین نائب رئیس هیأت مدیره مرکز غیردولتی مدافعان حقوق بشر و از فعالان غیردولتی دفاع از حقوق محیط زیست است. وی صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه حقوقی قضایی و انتظامی ایران (حقنا) است. پیش از این، عضو تحریریه روزنامه همشهری، مشاور رسانه ای شورای عالی استانها و معاون مدیرکل امور قوه قضائیه در معاونت امور قوای مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
  • دولت روحانی به سایتها یارانه خواهد داد؟

    - کاغذ بیشتر یعنی قطع درختان بیشتر. یارانه بیشتر برای نشریات کاغذی یعنی تشویق افراد به نابودی جنگلها.

  • افزایش "ثبت" ازدواج موقت، نشانه چیست؟

    - ازدواج موقت یک چیز است و "ثبت رسمی" ازدواج موقت، یک چیز دیگر. این یادداشت درباره خوب یا بد بودن ازدواج زمانمند (ازدواج موقت) نیست. بلکه نگاه یک تحلیلگر حقوقی به آمار رسمی کشور درباره این پدیده اجتماعی و واقعه حقوقی است. و این پرسش را مطرح می کند که: آیا تمایل زنان و تعهد مردان به ثبت رسمی واقعه ازدواج موقت در دفترخانه های ازدواج، افزایش یافته است؟

آرشیو ماهانه