سه شنبه 27 شهریور 1397

حیدری، غلامرضا

مهندس برق، دکترای مدیریت سیاست گذاری و استاد دانشگاه / نماینده دوره دوم و سوم مجلس / عضو هیئت رییسه مجلس دوم / رییس کمیسیون نیرو، مخابرات و انرژی اتمی مجلس سوم / سرپرست معاونت سازندگی و آموزش وزارت نیرو / مشاور وزیر نیرو / رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق