یکشنبه 29 مهر 1397

حجتی کرمانی، محمدجواد

متولد ۱۳۱۱/ازشاگردان برجسته امام خمینی و دارای درجه اجتهاد،دارای سوابق طولانی مبارزه قبل از انقلاب از جمله عضویت در حزب ملل اسلامی، گذراندن بیش از ۱۰ سال زندان دوران پهلوی،نماینده خبرگان قانون اساسی، نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی، مشاورت فرهنگی ریاست جمهوری (در زمان آیت ا... خامنه ای)، نماینده مجلس خبرگان رهبری،