شنبه 28 مهر 1397

حسینی جبلی، رضا

لیسانس حقوق / سوابق کاری: نظامی وبازنشسته دانشگاه - مدیر و جانشین منابع انسانی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه امام حسین(ع) - فازهای 15 و 16پارس جنوبی - شرکت نفت فلات - مدیر وکارشناس حقوقی درمراکزمختلف از جمله دانشکده علوم انسانی،دانشگاه امام حسین(ع)، سازمان تحقیقات وخودکفایی نمسا - بازرس شرکت تعاونی مسکن دانشگاه - عضو ورییس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دانشگاه امام حسین - سردفتر اسنادرسمی - مدرس دوره های عالی رسته ای - عضو ونویسنده جامعه مجازی دفاتر اسنادرسمی
 • آفتابه لگن هفتاد دست

  - همگی اذعان داریم که تکدی‌گری به هر شکل آن مذموم بوده و زیبنده کشوری اسلامی با تمدنی کهن چون ایران نیست.

 • ناکارآمدی پیام‌سان‌های داخلی

  - اگرچه فیلتر کردن تلگرام به لحاظ حقوقی هیچ توجیه منطقی در پی ندارد و اشکالات حقوقی متعدد به قرار صادره توسط بازپرس محترم وارد است اما بنده نمی خواهم از این منظر به موضوع بپردازم.

 • شیوه نادرست شرکت مخابرات در برابر حق مردم

  - مسائل و مشکلات فنی موجود در سامانه مخابرات انکار ناپذیر و پیگیری برای رفع آن نیز از ضروریات است اما آیا شهروندان حق ندارند بدانند شرکت مخابرات قصد دارد چه مدت آنان را از حقوق حقه خود محروم نماید؟

 • خوش آمدگویی رژیم سعودی به عناصر خودسر

  - اگر به عمق مطلب بنگریم می بینیم هیچکس نمی توانست اینگونه به آل سعود خدمت و آنان را از این گرداب آزاد کند. لذا قطعاً این افراد مستحق تشویق و عرض خوش آمد رژیم سعودی هستند

 • مراکز تعویض پلاک، خصوصی یا دولتی

  - مراکز تعویض پلاک در صورتی مجاز به تنظیم سند مالکیت می باشند که اولاً مامورین رسمی دولت تلقی شوند ودوم اینکه قانون، این مراکز را دارای صلاحیت بداند.

 • مناظره با رویکرد وطعم قانون گریزی

  - ژست دفاع از حقوق مردم وتاختن به قانونی که نخبگان آنان تصویب کرده اند ممکن است در کوتاه مدت پوششی برای کاستی های بی شمار سیما باشد لیکن قطعاً این شگرد در دراز مدت جواب نخواهد داد وسیه روی خواهد نمود هرکه را که در او غش باشد.

 • کم فروشی دولتی

  - شاید هنوز هم به محض شنیدن واژه کم فروشی، ذهنمان متوجه بقال وقصاب ومیوه فروش و... می شود وتقریباً همه ما آیه شریفه"ویل للمطففین"را به یاد می آوریم وجالب است که برای مبارزه با کم فروشی هایی از این دست سازمان ها ونهادهای ناظر نیز پیش بینی شده است که در مواقع مقتضی ودر حد بضاعت خود به این نوع کم فروشی ها پرداخته وبعضاً با آن برخورد نیز می کنند.

 • کم فروشی دولتی

  - شاید هنوز هم به محض شنیدن واژه کم فروشی، ذهنمان متوجه بقال وقصاب ومیوه فروش و... می شود وتقریباً همه ما آیه شریفه"ویل للمطففین"را به یاد می آوریم وجالب است که برای مبارزه با کم فروشی هایی از این دست سازمان ها ونهادهای ناظر نیز پیش بینی شده است که در مواقع مقتضی ودر حد بضاعت خود به این نوع کم فروشی ها پرداخته وبعضاً با آن برخورد نیز می کنند.

 • برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست

  - توصیه کارشناسان این است که برای انتقال مالکیت خودرو به برگ سبز تکیه نکنید و حتما با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، این عملیات قانونی را اجرا کنید، اگر نه با وجود داشتن برگ سبز، خودرو همچنان به نام نفر قبلی باقی خواهد ماند

 • سرگردانی مردم دراثر انحصار طلبی

  - بنظر می رسد آفت انحصار در انجام بعضی از امور، بلای جان مردم شده است واین آفت در جای جای کشور قابل مشاهده است، از صنعت خودروسازی گرفته تا مراکز خدمات خودرویی ،همینطور سفرهای زیارتی ( که متولی آن یک شرکت خاص است)وبسیاری از موارد دیگر که دراطرافمان قابل مشاهده است وتاکنون هم فکر نکرده ایم یا اگر فکر کرده ایم به نتیجه نرسیده ایم که واقعاً علت این انحصار گرایی هاچیست؟

آرشیو ماهانه