چهارشنبه 2 آبان 1397

جعفرآبادی، علی

متولد 1360 تهران است. تحصیلات عالی او در زمینه ریاضیات، آموزش ریاضیات و مدیریت آموزشی است. تدریس و معلمی، مدیریت بخش آموزش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کنفرانس اسلامی (آیسسکو)، و مدیریت اجرایی کرسی یونسکو در زمینه آموزش معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام‌العمر در دانشگاه فرهنگیان بخشی از سوابق کاری اوست.
  • پرورش در مهد تمدن، آموزش در مرز اسراییل

    - «روان بسما» یکی از هزاران دختر جنوب لبنان است که با الهام از آموزه های امام صدر و تحت نظارت و تربیت موسسات خیریه امام موسی صدر در صور آموزش دیده و بالیده و مراحل پیشرفت را یکی پس از دیگری طی کرده است. روان، امروز روح جدیدی از امید و شادی در کالبد موسسات دمیده است و با اخذ دیپلم با درجه ممتاز، نویدبخش فردایی بهتر برای دختران جنوب شده است.

آرشیو ماهانه