پنج شنبه 26 مهر 1397

جهانگیرزاده، جواد

متولد: 1345 ارومیه، تحصیلات: دکترا از شیراز سوابق:عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی