یکشنبه 29 مهر 1397

جمیلی، ابراهیم

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران/ دارای مدرک کارشناسی مدیریت/ ریاست اتاق بازرگانی زنجان به مدت چهار دوره/ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در دو دوره متوالی/ عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی در دوره ششم/ موسس اتاق بازرگانی البرز/ دبیر کلی شورای بازرگانی ایران و عربستان، ریاست شورای بازرگانی ایران و هند
  • لزوم استفاده از پتانسیل های معدنی

    - ایران دومین ذخایر نفتی جهان ، یازده درصد ذخایر ثابت شده نفتی زمین معادل 130 میلیارد بشکه ، و نیز دومین ذخایر گازی جهان ، هجده درصد ذخایر ثابت شده گاز طبیعی ، معادل 26 تریلیون متر مکعب را در اختیار خود دارد .

  • مصائب بخش خصوصی

    - سه مشکل اساسی پیش روی صادرکنندگان

آرشیو ماهانه