سه شنبه 24 مهر 1397

کرمی، جهانگیر

.
  • معامله بزرگ میان مسکو ـ واشنگتن

    - اظهارات مدودف درباره برنامه هسته‌یی ایران تحت تاثیر معامله بزرگ میان مسکو و واشنگتن است. البته روسیه نمی‌تواند همکاری کامل و بلند مدتی با آمریکا داشته باشد.

آرشیو ماهانه