سه شنبه 27 شهریور 1397

کثیریان، کیوان

متولد:1350، روزنامه‌نگار و منتقدسینما/ تحصیلات: لیسانس مهندسی‌ کشاورزی ازدانشگاه‌ شیراز، دوره‌ ‌روزنامه‌نگاری ‌مرکزمطالعات‌رسانه‌ها/ روزنامه‌نگاری ازسال 68، نقد سینما از75/ سوابق: عضوهیات‌مدیره کانون ملی ‌منتقدان تئاتر ایران، سردبیر مشق‌آفتاب، سروش‌هفتگی، ماهنامه فیلم‌نگار و...، دبیرفرهنگی روزنامه‌خبر و خبرآنلاین، معاون ‌سردبیر روزنامه تهران‌امروز(86 و85)، عضوشورای‌سردبیری روزنامه‌ خبر و خبرآنلاین و .../ آثار: کتاب جامع جام‌جهانی‌ فوتبال/ درحال‌ حاضر: رییس انجمن ‌منتقدان و‌نویسندگان ‌سینمایی
آرشیو ماهانه