چهارشنبه 2 اسفند 1396

خاقانی، شهریار

سال تولد: 1349 تحصیلات: دکترای پزشکی سمت: دبیر انجمن پزشکان عمومی ایران، سوابق شغلی پیشین: دو دوره رییس نظام پزشکی پاکدشت، عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران
آرشیو ماهانه
x