یکشنبه 29 مهر 1397

مدنیان، غلامرضا

تحصیلات: دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ پردیس قم/ سوابق کاری: 8 سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی/ مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران/ عضو هیئت علمی نیمه وقت و تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی/ عضو اصلی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو و عضو کمیته راهبردی تنقیح قوانین وزارت نیرو
 • نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور

  - نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور

 • جای خالی قانونی مدون برای سازمان‌های مردم‌نهاد

  - سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها چند سالی است که به جای واژه «NGO» برگزیده شده است. در حقوق عمومی‌سازمان‌های مردم نهاد به عنوان واسطه بین مردم و حکومت به تامین اهداف دو طرف کمک می‌کنند.

 • چالش های مهم حقوق آب در ایران

  - حقوق آب که روزگاری حتی در بین دانشمندان این رشته به رسمیت شناخته نمی شد، هم اکنون به عنوان یکی از رشته های نو پای حقوق ،در زیر شاخه حقوق عمومی سعی دارد پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. با این وجود بنا به دلایل مختلف در کشور ما از قدمت چندانی برخوردار نیست .

 • تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  - حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است. این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. بر اساس این منطق، یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی هر جامعه، حقوق افراد وتعیین محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان " حقوق و آزادی‌های اساسی" یا"حقوق و تکالیف حکومت و افراد" یاد می‌کنند. در بین مکاتب مختلف دو نگرش نگرش اصالت فرد و اجتماع به عنوان دو محور اساسی، مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفته و متون مربوطه اغلب کشورها، با قبول اصالت یکی از این مکاتب مبنای حقوق آن کشور، قرار گرفته و بر اساس آن ، این حقوق تعریف شده اند.

آرشیو ماهانه