یکشنبه 29 مهر 1397

مسعودی، مجید

متولد سال 1367 تحصیلات: پایه ششم حوزه علمیه قم (مدرسه علمیه معصومیه) و دانشجوی دکترای بین‌الملل / سوابق: مدرس دانشگاه آزاد قم / تالیفات: مقالات حقوقی
آرشیو ماهانه