پنج شنبه 26 مهر 1397

مجتهدزاده، پیروز

متولد ۲۰ بهمن ۱۳۲۴، جغرافیدان، محقق و کارشناس مسائل سیاسی/ استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران، مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد و مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک (Urosevic Research Foundation) / انتشار بیش از 20 عنوان کتاب به زبان‌های انگلیسی و فارسی
  • تحریک ایران هدف اعراب

    - عربستان سعودی در نتیجه شکست‌های دیپلماتیک اخیر خود در رقابت با ایران متوسل به تحریکات و سخنان بی‌پایه‌ای چون ادعای حمایت از امارات در مقابل گرفتن جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به عنوان اراضی قانونی ایران شده است.

آرشیو ماهانه