یکشنبه 29 مهر 1397

نعمت‌زاده، سیدمرتضی

متولد 1331 خرمشهر، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، معاون خبر خبرگزاری تقریب، رایزن اسبق ایران در سوریه، مدیر سابق دفتر صداوسیما در بیروت، قائم مقام شبکه العالم، تألیف و نگارش مقالات و یادداشت های سیاسی.
 • اسلامگرایان تونس، قدرت را واگذار کردند تا باقی بمانند

  - در شرایطی که تلاش می شود رویکرد افراطی‌گری در میان جنبش های اسلامی ترویج شود تا به نوعی با تعمیق شکاف در جوامع اسلامی، آنان را دچار بحران سازد، نمونۀ تونس می تواند در نوع خود به عنوان یک الگوی قابل توجه مورد نظر قرار گیرد.

 • عدالت در عرصه هنر

  - گروه تئاتر «گارجنیدزه» به دعوت «گروه نمایشی آو» به ایران می‌آید و علاوه بر تهران در یکی دیگر از شهرهای ایران هم اجرا خواهد داشت.

 • فرانسه سوار بر اسب عربستان

  - رئیس جمهور فرانسه در سفر به عربستان سعودی چه پرونده هایی را با خود می برد و چه اولویت هایی را دیدارها و مذاکرات خود با سران عربستان بویژه ملک عبدالله پادشاه این کشور دنبال می کند؟

 • شتاب به سوی پرتگاه

  - جنبش اخوان المسلمین تلاش می کند تا عرصه را یک سره به رقیب نباخته و همچنان حضور خود را در صحنه به نمایش بگذارد. لذا از هر فرصتی برای تکرار اعتراض خود به عملکرد ارتش در برکناری محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور منتخب و جایگزین کردن دولت دیگری به عنوان دولت موقت خود داری نمی کند، چنانکه ارتش و نیروهای امنیتی این کشور هم در مقابله با اخوان و معترضان که البته دیگر نمی توان آن ها را تنها طرفداران اخوان تلقی کرد ، کوتاهی نکرده است و در نتیجه راه پیمایی هایی که مسالمت آمیز آغاز می شود با نتایج خونین پایان می یابد و عملا شکاف میان دو طرف را عمق بیشتری بخشیده و پل های برگشت را بیش از پیش خراب می کند.

 • بحران چند لایه سیاسی/ اجتماعی تونس

  - کشمکش سیاسی میان جریان اسلامی گرای النهضه تونس با احزاب گروه های مختلف پس از یک دوره گفتگو و سیاست صبر و انتظار بار دیگر اوج گرفته است.

 • ایران و امریکا، تقابل یا تعامل

  - رویکرد سیاست کنونی دولت ایران تأکید بر تعامل به جای تقابل، و بر آشتی به جای دشمنی و خصومت، و بر دنبال کردن امنیت پایدار به جای تجدید نظر طلبی و برهم زدن نظم منطقه ای و بین المللی کنونی است. البته تداوم این رویکرد و شکل گیری مرحله ای از ثبات و استقرار در منطقه و در مناسبات میان کشورهای منطقه با ایران از یک سو و کشورهای غربی( امریکا و اروپا ) با ایران از سوی دیگر، در گرو تعامل مثبت از سوی آن ها و دادن ما به ازای مناسب به ایران نیز هست.

 • تونس، اعتصاب ائمه مساجد

  - جامعه دینی و نخبه گان سیاسی و فرهنگی در تونس از گسترش آموزه های افراطی وهابی در این کشور ابراز نگران است و نسبت به پیامدهای منفی آن بر سنت اعتدال دینی در جامعه تونس که پیشینه ی طولانی دارد، هشدار می دهد.

 • چگونه تقریب میان مذاهب را عمق بخشیم؟

  - مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با مستند کردن مذاکرات و بیانیه های همایش های علمی و شناسنامه دار کردن آن ها با ثبت در مرکز و دفتر اسناد تقریب و شماره گذاری و ارسال آن ها به مراکز علمی و دینی و دانشگاهی و کتابخانه ها و نزد علمای دین و اندیشمندان و نشریات اسلامی، خزانه علمی و گنجینه میراث مکتوب را غنی سازد.

 • چه کسانی وجه المصالحه ایران و امریکا هستند؟

  - هر از گاهی که به نحوی موضوع مصالحه و بهبود روابط امریکا و ایران و تنش زدایی در مناسبات این دو دشمن دیرین مطرح شده و می شود دو گروه خارج از مرزهای کشورمان نگران می شوند: نخست، دوستان ایران، و دوم دشمنان و رقبای ایران

 • ابرقدرت قلدر، ابرقدرت مهربان

  - امکانات و شرایط اقتصادی آمریکا ایجاب می کند که رفتار ابرقدرت مهربان را با ایران اتخاذ کند و نه ابرقدرت قلدر را که به شدت هزینه آفرین است و بار سنگینی بر اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد کرد.