شنبه 28 مهر 1397

کریمی، امید

متولد 1360، گلپایگان / تحصیلات: کاردانی عمران / معاون گروه جامعه خبرآنلاین، سردبیر هفته نامه همشهری محله 6 / سوابق: از سال 81؛ خبرنگار و عضو تحریریه روزنامه های جهان فوتبال، همشهری (ایرانشهر)، دنیای اقتصاد، گل، آینده نو، همشهری امارات، تهران امروز، هفته نامه های پیام آور، ایران جمعه، شهروند امروز، ایران دخت، پیک سبز و ماهنامه های نسیم هراز و فیلم، دبیرتحریریه هفته نامه تهران 360 و ماهنامه های زندگی ایرانی و چه خبر.