شنبه 28 مهر 1397

پاکزاد، علی

از سال 74 کارآموزی روزنامه نگاری را با اولین شماره های اولین روزنامه اقتصادی کشور "جهان اقتصاد" درحالی شروع کردم که هیچ یک از روزنامه نگاران استخوان دار آن روزها به امکان یک روزنامه اقتصادی امید نداشتند که سعیدتقی پور به عنوان اولین استاد روزنامه نگاری من خلافش را اثبات کرد، از آن روزها تا به امروز هم قلمم ابزار معاشم بوده و تقریبا در تمامی روزنامه هایی که پسوند اقتصاد را یدک می کشند قلم زده ام و با خبرآنلاین وارد فضای مجازی شده ام
آرشیو ماهانه