پنج شنبه 26 مهر 1397

پورحسین، رضا

.
 • روان‌شناسی امروز و تروریسم

  - در یکی از میزگردهای سومین کنگره ملی روان شناسی که در داشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد، به این موضوع خیلی تاکید گردید که درایران و افغانستان و عراق و سوریه استرس و اضطراب بالاست و در مقابل، در برخی کشورهای غربی میزان آن پایین است.

 • مدیری مسلط به مقوله‌های فرهنگی با دانش ارتباطی

  - یادداشتی برای قدردانی از تلاش های دکتر حسین انتظامی

 • ایمنی و بهداشت روان

  - حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو تهران، موجی از غم واندوه وهمدردی را درمردم خوب کشورمان برانگیخت. همه مردم به مسایل این حادثه حساسیت نشان داده وانتظار دارند که همه مسایل آسیب دیدگان وبازماندگان شهدای آتش نشان وهمچنین تشخیص علت یا علل حادثه مشخص گردد.

 • انتقال غیرعلمی رشته روان‌شناسی بالینی به وزارت بهداشت

  - نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به ریاست محترم جمهوری درباره انتقال آموزش رشته هایی که به نوعی به سلامت مربوط هستند از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به وزارت بهداشت با واکنشهای اعتراضی زیادی از سوی دپارتمانهای روان شناسی، روان شناسان حرفه ای و پیشکسوت، انجمنهای علمی و ازهمه مهمترسازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مواجه گردید. این نامه ازسوی رئیس جمهور برای بررسی به وزارت علوم ارجاع گردید. متاسفانه مطلع شدیم که این طرح دروزارت علوم بررسی شده وبه انتقال رشته روان شناسی بالینی به وزارت بهداشت موافقت شده است. البته نظرنهایی و دستورانتقال باید توسط ریاست محترم جمهوری صورت بپذیرد.

 • عکس‌های سلفی و یهویی

  - ظاهرِکار ثبت واقعه است؛ اما اگر دقیق شویم گرفتن برخی سلفی ها و بارگذاری عکسهای خود، با این مقام وآن مقام ویا عکس من دراینجا وآنجا و علاقمندی به لایک خوردن ودیده شدن؛ بطورناخودآگاه بیانگرنوعی خودشیفتگی است.

 • افشای حریم شخصی و امنیت روانی جامعه

  - حریم شخصی و امنیت روانی، متغیرهایی هستند که به هم وابسته‌اند.

 • منظور من آن نبود، این بود!

  - نمی دانم چرا بسیاری از ما عادت کرده ایم به گونه ای مبهم وبی دقت صحبت کنیم که مجبور شویم آن را بیشتر توضیح بدهیم تا فهم دیگران را از صحبتهای خود تصحیح نماییم.

 • فردگرایی-جمع‌گرایی در جامعه ما

  - ایران بر اساس بلوک‌بندی منسوخ، جزو کشورهای شرقی محسوب می‌شد که طی آن جزو کشورهای جمع‌گرا (Collectivist) تقسیم‌بندی می‌شد. این فرمول، با جهانی شدن(Globalization)، شتاب فناوری و برهم خوردن نظم ژئوپولوتیک، تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان به‌طورقاطع فردگرایی-جمع‌گرایی را متناظر با بلوک‌بندی‌های رایج به‌شمار آورد.

 • عزاداری درحسینیه ثارالله زنجان

  - امسال شاهد عزاداری خوب وسنگین جوانان در حسینیه ثارالله زنجان بودیم که هرشب ازشبکه سه سیما پخش می شود. این عزاداری چندویژگی دارد که آن را به عزاداری معیار نزدیک می سازد.

 • حرکت تربیتی همایش شیرخواران حسینی

  - اینکه رژیم غاصب صهیونیستی بارها درباره "همایش جهانی شیرخوارگان حسینی" اظهار نگرانی کرده است؛ بیانگر آن است که اهمیت چنین حرکتی را که ماهیت "نمادین" و "پرورشی" دارد، به خوبی درمی یابد.