چهارشنبه 2 اسفند 1396

پورمحبی، فرزین

متولد : 1347- کارشناس ارشد رشته ادبیات نمایشی - 15 سال سابقه در عرصه طنزنویسی در صدا و سیما، نشریات، نگارش کتاب ومقالات «طنز و برگزیده شده در چندین جشنواره طنز
x