سه شنبه 1 اسفند 1396

قمصریان، مهدی

متولد 1360/ لیسانس مدیریت صنعتی (دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران جنوب)/ کارشناسی ارشد مدیریت رسانه (دانشگاه علامه طباطبایی)
آرشیو ماهانه
x