چهارشنبه 2 آبان 1397

قمصریان، مهدی

متولد 1360/ لیسانس مدیریت صنعتی (دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران جنوب)/ کارشناسی ارشد مدیریت رسانه (دانشگاه علامه طباطبایی)
آرشیو ماهانه