سه شنبه 24 مهر 1397

حاجی آقامیری، سید رضی

عضو هیئت نمایندگان اتاق / پژوهشگر در زمینه هنر / کارشناس فرش دستباف، طراح فرش و عکاس / سوابق و فعالیت‌ها / مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت صادرات قالی / رئیس هیأت مدیره شرکت / تولیدی کوچ / عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی / نایب رئیس اتحادیه / تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران / عضو هیأت مدیره / کنفدراسیون صادرات ایران