پنج شنبه 26 مهر 1397

روحی صفت، محسن

محسن روحی صفت، متولد 1339 تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت سیاسی، رایزن یکم سفارت ایران در سفارت مالزی، مولف کتاب سبز هند وهمچنین تألیف مقالاتی با عنوان" ریشه یابی بحران در افغانستان از دیدگاه قومی"، "ریشه یابی عوامل ظهور طالبان" و ...سوابق پیشین: سرپرست سرکنسول گری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، پیشاور، قندهار،سرپرست نمایندگی ایران در بامیان، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه، رییس ستاد افغانستان، معاون اداره دوم آسیای غربی
آرشیو ماهانه