شنبه 27 مرداد 1397

سرفرازی، علیرضا

متولد 1359 / فارغ التحصیل فلسفه: لیسانس دانشگاه تهران و فوق لیسانس از دانشگاه شهید بهشتی / فارغ التحصیل اقتصاد سیاسی بین‌الملل از لیدز بریتانیا: اخذ فوق لیسانس اقتصاد سیاسی بین الملل در سال 2010 با پایان‌نامه ای در مورد رابطه دولت کندی با کشورهای خاورمیانه / دانشجوی دکتری مدیریت سیاسی