سه شنبه 24 مهر 1397

شفیعی مقدم، صمد

لیسانس علوم سیاسی- فوق لیسانس مطالعات خاورمیانه مدیرمسئول انتشارات مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور / صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه صلح / مدیرمسئول انتشارات صلح بان / مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی / مولف کتاب "رویکرد کیهانی به دیپلماسی ایرانی" دبیر شورای ساماندهی نشریات دیوان محاسبات کشور
 • دربارهٔ یک دوسیهٔ مسکوت

  - «رزم آرا یک دوسیه مسکوت»، تجربه‌ای موفق در ساخت مستندهای تاریخی است که هم فیلم‌بین‌ها را به سینما کشانده، هم علاقه‌مندان به تاریخ معاصر را، و هم اهالی رسانه را به واکنش مثبت واداشته، به گونه‌ای که برخی روزنامه‌ها بدون آن‌که موضوع رزم‌آرا در این روزها مناسبت تاریخی و تقویمی داشته باشد پرونده‌هایی برای او گشوده‌اند که ناشی از تأثیر فیلم شدن دوسیه‌ای مسکوت است که اینک بر پرده نقره‌ای خوش نشسته است.

 • سانسور به سبک ایرانی

  - روزنامه‌نویسی به سبک ایرانی تا آن‌جا که مقدور حکومت‌ها بوده در محدوده جاده سانسور طی طریق کرده و روزنامه‌نگار ایرانی نیز در واکنش به چنین روندی سیاست‌هایی متفرق و نه متکثر در قالب تندروی و اعتدالی و ارتجاعی در پیش گرفته که حاصل آن بازداشت و تبعید برای تندروها و در بهترین حالت، مشروطه برای اعتدالی‌ها بوده است.

 • پاسداران و جنگ مهران

  - با حرکت از جنوب به شمال بر ارتفاع آنان افزوده می‌شود گویا به تدریج قامت راست می‌کنند تا با به نمایش گذاشتن هیمنه خود خاصیت مقاومت مردم خویش را به رخ بکشند. جبل الحمرین، اناران، پشمین، زیل، کولک، میمک و کبیرکوه با نحوه قرارگیری خود برای پاسداران مهران مایه اطمینان‌خاطر استراتژیک بودند.

 • ولی‌محمد به مثابه یک پیشینه

  - ولی‌محمد امیدی مردی ست از جرگه آن شاعرانی که در آستانه دهه هفتاد عمر، مکشوف اهل نظر شد و به یاری ارتباط با رادیو و صدای آهنگین و اهورایی اش خاصیت اشعار خویش را برملا نمود.

 • انتظام به سبک «انتظامی»

  - انتظام بخشی به امور مهمترین خصلت حسین انتظامی است. او برای هرکاری فرمول و راهنمای عمل می نویسد و طی طریقش در هر کاری و هر راهی طبق نقشه هایی است که مطابق ذهن ریاضی اش مکتوب کرده، عرصه رسانه ای نیز به عنوان مهمترین بخش از زندگی کاری اش از این قاعده مستثنی نیست.

 • مقصد شریعتی در گریز از مدرنیته

  - آذر، نام ماه تولد شریعتی است نام برادر همسرش؛ یکی از سه قطره خونی که شریعتی همۀ عمر خونخواهش بود و نام دفتر نشری که در انقلاب، انبوهی از گفته ها و نوشته های شریعتی را منتشر می کرد. اما مرسوم نیست که در آذر از شریعتی بگویند گفتن از او مخصوص خرداد است آنجا که با پایان بهار، تابستان داغ ایران آغاز می شود.

 • انقلاب اکتبر، به نام اکثریت به کام اقلیت

  - اکتبرِ امسال در حالی صد سال از انقلاب مهمی که می گفتند «برهم زنندۀ تعادل نیروهای جهانی به نفع سرنوشت خلق های اسیر» است گذشت که انکار و تردید درباره منفعت آن برای توده ها و خلق های اسیر و پرولتاریا بیش از گذشته قوت یافته.

 • هیاهو در «سرزمین کهن»

  - «سرزمین کهن» سریالی است یا سریالی بود دیدنی و حرکتش یادآور اولین قطارایرانی که به گاه سکون مورد تعرض کسی واقع نمی شد اما به وقت حرکت، آماج سنگ کودکان بازیگوش قرار می گرفت.

 • کدام زن؟

  - شهلای زرلکی در کتاب «در خدمت و خیانت زنان»، خودآگاهانه بر ناخودآگاه سیمون دوبوار که زن را جنس دوم نامیده صحه گذاشته و بی هول و هراس از زخم زبان و خنجر فمینینست‌ها و فمنیست‌نماها با صدایی رسا تاریخ مذکر را گواه خود قرار داده که زن جنس دوم است.

 • استقلال کردها و پساناسیونالیسم در خاورمیانه

  - تا زمانی که کشوری با قومیت‌ها و زبان‌های مختلف، صرفاً با تکیه و تأکید بر یک زبان و نژاد، ترکیه خوانده می‌شود و همسایه جنوبی‌اش نیز با دارا بودن قومیت‌های عرب و کرد و ترکمن و غیره، جمهوری عربی سوریه معرفی می‌شود و عربستان و کویت و امارات و فلسطین و اردن و... سخت به عربی بودن خود می‌نازند، تصور پساناسیونالیسم در خاورمیانه توهمی بیش نخواهد بود و نباید از سر و دست شکستن اهالی و سران اقلیم کردستان برای استقلال از عراق عرب تعجب کرد.