شنبه 28 مهر 1397

شاه‌محمدی، عزیز

متولد 1342 صادره از آستارا، سردبیر بخش انگلیسی خبرگزاری تقریب، لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق بین الملل، تألیف مقالات پژوهشی در حوزۀ سیاسی و روابط بین الملل
آرشیو ماهانه