شنبه 28 مهر 1397

طائرپور، فرشته

متولد 1331 تهران، نویسنده و تهیه کننده سینما، فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات انگلیس، سوابق: مدیرمرکز نگارش ویرایش کانون پرورش فکری، مدیرعامل خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان، نخستین داور زن بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر، عضوهیأت رییسه سازمان بین المللی فیلم سازان کودک (سیفژ)، رییس سابق هیأت مدیره خانه سینما، عضو شورای عالی تهیه کنندگان، نویسنده فیلمنامه و تهیه کننده فیلم های آینه های روبرو، نخودی، زن دوم و تهیه کننده فیلم های وقتی همه خواب بودند، یکی بود یکی نبود، پسر مریم، نان و شعر و...
آرشیو ماهانه