پنج شنبه 26 مهر 1397

هاشمی، سید طه

متولد 1337 / تحصیلات: دکترای پزشکی عمومی، فقه و اصول و فلسفه ،‌ PHD روانشناسی / سوابق و مسوولیتها: نمانیده مجلس شورای اسلامی در دور پنجم؛ مدیرمسوول روزنامه‌های انتخاب، عضو شورای عالی میراث فرهنگی کشور، عضو هیات علمی دانشگاه و معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی