یکشنبه 29 مهر 1397

واعظ شهرستانی، نفیسه

کارشناس تاریخ از دانشگاه اصفهان سال ۱۳۶۶ کارشناسی ارشد از دانشگاه الزهرا ۱۳۷۰ دکترا تاریخ معاصر ایران از دانشگاه شهیدبهشتی تهران سال ۱۳۸۵ با امتیاز عالی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شهرضا با ۱۹ سال سابقه تدریس در رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی