جمعه 30 شهریور 1397

زارع، مهدی

سال تولد: 1347/ تحصیلات: کارشناس ارشد زمین‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای زلزله‌شناسی از دانشگاه گرونبل فرانسه/ سوابق: مدیر پروژه تهیه بانک داده‌های زلزله ایران (مرکز ملی داده‌های علوم زمین)، رئیس پژوهشکده زلزله‌شناسی، مدیر گروه زلزله‌شناسی مهندسی، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله