شنبه 27 مرداد 1397

شجاعی، زهرا

تولد: 1335 / تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دکترای مدیریت استراتژیک/ سوابق شغلی پیشین: مدرس دانشگاه‌های تهران و الزهرا، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بانوان 1367، مشاور وزیر کشور در امور بانوان 1370، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان از سال 69 تا 71 و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در سال های 76 تا 84