سه شنبه 3 بهمن 1396

عبدالهی، شیرزاد

متولد: 1330/ تحصیلات: لیسانس/ سوابق: تدریس در دبیرستان‌های تهران، کارشناس مسائل آموزش و پرورش
x