+ A - جمعه 10 آبان 1392 - 13:16:50 چاپ
امتیاز به مطلب 11 نفر

معاون‌دادستان‌: قانون‌ جدید مجازات‌اسلامی، باعث جرات برخی‌پزشکان در تخلف‌شده/ بالاترین‌‌شکایت از جراحی‌زیبایی

جامعه > قضایی - معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه بهداشتی و پزشکی و درمانی و دارویی تهران درباره تاثیرات قانون مجازات اسلامی جدید در امور جنایی پزشکی به خبرآنلاین توضیح داد.

امید سلیمی بنی: دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه بهداشتی و پزشکی و درمانی و دارویی تهران ، مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به مشاغل پزشکی است. حسین معتمدنیا، سرپرست این دادسرا، در حاشیه چهارمین همایش طب و قضا در شیراز، درباره تجری (جرات یافتن) برخی از معدود پزشکان متخلف به دلیل خلا قانونی هشدار داد و به خبرآنلاین گفت بیشترین مراجعه مردم به دادسرای جرایم پزشکی، درباره تبعات ناگوار اعمال جراحی زیبایی و پلاستیک است. در ادامه این مصاحبه را می خوانید:

قانون مجازات اسلامی سابق، مجازات حداکثر سه سال حبس را برای قصور پزشک معالج در فوت بیمار تعیین کرده بود. ولی قانون جدید (لاحق) مجازات اسلامی، چنین مجازاتی را حذف کرده، به نظر شما تاثیر این حذف مجازات چه خواهد بود؟
به نظر می رسد در کنار مجازاتهای جبران خسارت، اعمال مجازاتهای تکمیلی و عمومی جهت احقاق حقوق عمومی و پیشگیری از جرم و تجری برخی از افراد شاغل در حرفه های مرتبط با پزشکی، لازم و ضروری است. در قانون مجازات فعلی (لاحق) تنها به این موضوع اشاره شده که در صورت رسیدن ضرر و زیان وارده به بیماران، باید توسط پزشک جبران شود و دیه به افراد زیان دیده بدهد. این خلاء بزرگی در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کنترل افرادی که در امور پزشکی مرتکب قصور فراوانی شده اند، محسوب می شود. از طرف دیگر با عنایت به اینکه مجازاتهای مقرر در قانون نظام پزشکی، عمده مجازات بازدارنده به معنای خاص نیست، به نظر می رسد باید قانون توانمند و مقتدری درباره پیشگیری از وقوع جرایم در امور پزشکی وجود داشته باشد که متاسفانه نداریم و در این مورد خلا حس می شود.

آیا در این باره در چهارمین همایش طب و قضا با سایر همکارانتان در پزشکی قانونی و یا دستگاه قضایی، رایزنی کردید؟
در کمیته تخصصی فرعی در چهارمین همایش طب و قضا چون در رابطه با بحث موضوعات تخصصی پزشکی و ارتباطات پزشک با دستگاه قضایی بحث شد، درباره برخورد با پزشکان متخلف، موضوع جدی مطرح نشد. عمدتا در این کمیته چالشهای پزشکان قانونی درباره بحث اظهار نظر کارشناسی در قصورات پزشکی بحث شد.

چرا شما می گویید علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت، به پزشک معالجی که قصور دارد را باید باز هم مجازاتی مانند حبس داد؟
بگذارید مثالی بزنم. امروزه در تصادفات منتهی به جرح و یا منتهی به فوت، می بینیم قانونگذار علاوه بر تعیین دیه به عنوان جبران خسارت به فرد زیان دیده، یک مجازات تعزیری نیز برای مرتکب این جرم غیرعمدی تعیین کرده که خود این مجازات تبعی، عامل اساسی برای بازدارندگی برای پیشگیری از وقوع جرایم مشابه محسوب می شود. ولی این مجازات تبعی در قانون مجازات برای پزشکان وجود ندارد. در قانون قبلی برای کسانی که مرتکب این قصورات پزشکی شده بودند مجازات تعزیری نیز وجود داشت ولی اکنون این خلاء احساس می شود. از دیدگاه دفاع از حقوق عمومی و کسی که با این قبیل جرایم مواجهه دارد، اعتقاد دارم عمده پزشکان از انسانهای شریف و با تعهد و تخصص بالا هستند ولیکن با عنایت به اینکه جرایم مرتبط با حرفه پزشکی، با بحث سلامت و جان مردم ارتباط دارد، باید بتوانیم با یک اهرم بازدارنده و بر مبنای قانون قوی از وقوع جرم احتمالی پیشگیری کنیم.

آیا این به تعبیر شما "خلاء در قانونگذاری و یا تغییر در قانون مجازات"، باعث تغییر در شکل جرایم پزشکی شده است؟
به لحاظ اینکه بحث پرداخت خسارات ناشی از قصور از سوی بیمه مسئولیت مدنی پزشکان مطرح است و از طرف دیگر، مبنای قانونی برای اعمال مجازاتهای بازدارنده جهت جلوگیری از وقوع جرایم پزشکی وجود ندارد، بعضا شاهد این هستیم که برخی از پزشکان متخلف از اینکه عمل یا قصوری را انجام دادند، هیچ واهمه ای ندارند. به دلیل نبود قانون، با این وضعیت، این قبیل از پزشکان در ارتکاب جرم تجری یافته و حتی به صراحتا عنوان می کنند در نهایت نتیجه شکایت چه می شود؟ در نهایت، پس از صدور حکم از طریق بیمه، به فرد زیان دیده، دیه پرداخت می شود. این یک مشکل بزرگ است.


این مشکلات برای مردم و یا بیماران زیان دیده از بابت جبران خسارت چه شکلی خواهد داشت؟
در پرداخت خسارت بیمه ها دو موضوع اساسی وجود دارد، یکی اینکه بیمه در قانون خود وقراردادهای بیمه ای که منعقد می کند، پرداخت خسارت را مقید به زمان خاص کرده و برای ایفای تعهدات بیمه ای، قانون مرور زمان را اعمال می کند. قانون مرور زمان مشکلی ایجاد می کند. اگر کسی تا مدت زمان مشخص پس از وقوع حادثه اقدام به طرح شکایت در مجامع ذی صلاح نکند پرداخت دیه از سوی بیمه منقضی می شود، این مدت در مقطعی، فقط دو سال بود، پس از انقضای این مدت، بیمه هیچ تعهدی به پرداخت خسارت به فرد زیان دیده ندارد. بعضا شاهد هستیم طرح شکایت از سوی افرادی صورت می گیرد که 5 یا 6 یا 10 سال، از زیان وارد، گذشته است. لذا بیمه می گوید مرور زمان در این مسئله اتفاق افتاده و پرداخت خسارت به زیان دیده، با مشکل مواجه می شود.

پس پزشک باید این خسارت به بیماران را جبران کند؟
بله، پزشک باید این زیان را جبران کند و به علت تغییرات در مبلغ دیه، برخی از پزشکان، توانایی پرداخت مازاد به تعهد بیمه را ندارد و حتی با تقاضای شکات، سرانجام پزشکان به زندان منتهی می شود. این چالش بزرگی است.

پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟
پیشنهاد می کنم یا تعهدات بیمه نسبت به پزشکان از قانون مرور زمان خارج شود و یا مدت زمان این مهلت، طولانی تر شود. این یکی از چالشهای اصلی جبران خسارت در پرونده های پزشکی است. حقوق مردم مشمول مرور زمان نخواهد شد، بنابراین فرد در هر زمان و مقطعی می تواند مطالبه حقوق خود را از بابت جبران خسارت به خود کند. از سوی دیگر برخی از قصور پزشکی در زمان وقوع حادثه، آثار و عواقب ندارند و پس از گذشت زمان، عوارض ظاهر می شود یعنی عوارض یک عمل پزشکی ممکن است فراتر از مدت مرور زمان شود.


این تجری و جرات اندک پزشکان متخلف، چه تبعاتی برای مردم و بیماران داشته است؟
در بحث تجری پزشکان مقصر و کسانی که دارای پرونده های متعدد هستند، گرچه آمار زیادی نیست، ولی قابل توجه است و باید نسبت به این شغل شریف و حساس احساس نگرانی کرد. چون حتی آمار کم نیز در اینجا باعث خسارات مالی و جانی برای مردم می شود و حتی کمترین موضوعات نیز می تواند مهمترین چالش باشد. داریم کسانی که در حال حاضر شاید پرونده قضایی متعدد دارند. چه بسا افراد مطلع شوند تعداد پرونده ها افزایش می یابد ولی می بینیم به لحاظ نبود مبنای قانونی برای اعمال مجازاتهای مناسب تعزیری، با پرداخت و محکومیت دیه، اینها خاتمه می یابد و این افراد به هر طریقی که هست، به کار خود ادامه می دهند. از طرفی می بینیم رسیدگی به این جرایم از طریق سازمان نظام پزشکی که به تخلفات پزشکان رسیدگی می کند نیز زمان بر است.

 

آیا بیمه ها حاضر هستند مرور زمان خود را افزایش دهند؟
بیمه ها عنوان کردند بر اساس قانون داریم این مهلت مرور زمان را عمل می کنیم. چالش بزرگ دیگری مطرح است. پزشکان در همایش طب و قضا گفتند با توجه به تغییر مبنای میزان دیه، "در یک سال شاهد بودیم بیش از صد درصد قیمت دیه افزایش یافت." تعهدات بیمه ای برای پزشکان بر مبنای مبلغ زمان عقد است. بعضا شکایت شاکی به لحاظ نوع عوارضی که دارد ممکن است نه تنها در مدت تعهد مطرح شود، بلکه ممکن است به زمان آینده موکول شود و در نهایت دعوای طرح شده علیه پزشک بیش از دو یا سه برابر تعهد بیمه در زمان مدت تعهد افزایش یابد. بر اساس قانون دیه بر اساس زمان یوم الادا محاسبه می شود، بنابراین یکی از چالشهای بزرگ این است که بیمه گذار و بیمه گر بر اساس تعهدات روز یک قراردادی را منعقد می کنند. در آینده ممکن است مبلغ بیمه تغییر کند. طبعا تعهدات بیمه در زمان برقراری قرارداد بیمه، معتبر است و تفاوت نرخ دیه در زمان عقد قرارداد بیمه با زمان اعلام شکایت از سوی بیمار، ممکن است پزشک را با دیه چند برابری مواجه کند. از سوی دیگر، ممکن است نوع تقصیر یا قصور پزشک، باعث شود دادگاه حکم جبران چند برابر دیه یک فرد کامل را به نفع مجنی علیه، صادر کند. مثلا فردی در اثر قصور پزشکی به قطع نخاع منجر می شود. تبعات این کار از جمله عدم کنترل ادرار، مدفوع، فلج دو پا، عدم توانایی جنسی، ممکن است چند برابر دیه یک مرد کامل شود. اینجاست که پزشک باید چند برابر بیمه ای که دارد، خسارت بدهد و وقتی توانایی مالی ندارد به مشکل برمی خورد.

چه شکایات عمده ای را از لحاظ نوع بیماری یا تخصص پزشکان در دادسرای 19 رسیدگی می کنید؟
عمده شکایتی که در دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی مواجه هستیم، پزشکانی است که درباره زیبایی و جراحی پلاستیک، خصوصا بینی فعال هستند. شکایتهای متعدد بیماران در این زمینه که بر اثر قصور پزشک مواجه با مشکلات عدیده ای شدند، کثرت و تنوع این جراحیها باعث مشکلات زیادی برای مردم شده است. افراد تصور می کنند با تغییر در شکل چهره خود، مشکلاتشان حل می شود. این موضوع، به عنوان یک امر عادی شده و به آن باید به عنوان یک آسیب جدی ناشی از خلاء تفکر ارزشی توجه کرد.


این شکایتها، از چه مشکلاتی برای بیماران برخاسته است؟
برخی از این شکات که درباره زیبایی و جراحی پلاستیک به دادسرا مراجعه می کنند به حدی از وضعیت خود ناراضی اند و از عوارض این جراحی عذاب می کشند که طلب مرگ می کنند. مثلا بیماری می آید که به دلیل عارضه ناشی از عمل پزشک، تیغه بینی ندارد، یا با جراحی هایی که شده، ظاهرش به شدت زشت و فاجعه بار شده است و قطعا ظاهر او در مقایسه با قبل، به مراتب بدتر شده است. برای برخی از بیماران نیز مشکل تنفسی ایجاد شده، برخی مشکل عوارض عفونی حاد به وجود آورده. همچنین عوارض شدید تزریق بوتاکس در برخی بیماران، یا عوارض لیپوساکشن افراد یا تغییر اشتباه و فاجعه بار در زیبایی های بدن، بعضا باعث شکایت می شود. آنها توقع دارند با توجه به اقداماتی که پزشک انجام داده، مجازات در نظر گرفته شود ولی پزشک می گوید بیمه، دیه را می دهد یا خودم می پردازم. به نظر می رسد امروزه اشتیاقی که در این موضوع در بین مردم وجود دارد نشان دهنده کنار گذاشتن ارزشهای والای انسانی و الگوپذیری اشتباه در جامعه است و تبدیل به چالش بزرگی برای جامعه شده است.

یعنی می گویید پزشکان باید کمتر دست به اعمال زیبایی بزنند؟
در بحث مراجعه به پزشکان از باب عملهای جراحی خصوصا در جراحی پلاستیک، بعضا شاهد این هستیم ضروری است باید انجام شود و نیاز مبرم برای بیمار است. بیماریهایی از جمله وضعیت ناهنجار مادرزادی، صدماتی که بر اثر حوادث مانند سوختگی و ... ایجاد می شود، نیاز به ترمیم دارد. این باید انجام شود. از طرف دیگر به لحاظ سود بالای این گونه جراحی و حضور افراد غیر متخصص و عدم اطلاع مردم درباره تحقیق بیشتر از کسانی که برای به جا آوردن خواسته هایشان به آنها مراجعه می کنند، نیز باعث مشکل شده است. امروز می بینیم هر کسی در مراکز محدود جراحی، اقدام به جراحیهای زیبایی می کند. البته منکر این نیستم برخی از پزشکان خدوم، زیبایی افراد را برمی گردانند، ولی مشکلات این بخش زیاد شده است. البته نمی گویم همه این شکایت ها منجر به محکومیت می شود، بلکه عرضم این است که شیوع این شکایتها زیاد شده است. چه بسا اگر به افراد اطلاع رسانی می شد،؛ بیماران با این مشکلات بزرگ مواجه نمی شدند.

۱۷۴۷۴۷

نظرات 45
 • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 13:40:47
  67 14 پاسخ به این نظر
  آخر اين چه قانوني است؟ پزشكي كه قصد نجات و درمان داشته حالا به هر دليلي بيمارش فوت شده البته بايد پيگيري و موشكافي شود اما زندان؟! مگر قاتل بالفطره است؟ نهايت ني تواند لغو مجوز طبابت باشد؟ اين كلمات "جري شدن پزشكان" واقعا در فضاي عمومي جامعه باعث از دست رفتن حرمت پزشكي مي شود. مگر پزشكي تنها حرفه اي است كه با جان مردم سروكار دارد؟ ايا خطاهاي تجويز داروي پرستاران عامل مرگ نمي شود؟ راه دور چرا خطاي راننده اتوبوس اسكانيا عامل مرگ هموطنانمان در اوج سلامتي نشد؟ اين برخوردها به نظر من بايد در محافل تخصصي باشد و در جامعه به حيثيت پزشكان كه با اين تصورات غلط مردم از درامدهاي ميليلرديشان ديگر حيثيتي هم نمانده لطمه مي زند.
  • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 14:30:24
   23 2
   منفی
  • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 23:40:23
   15 6
   شما بغل دست راننده اتوبوس اسکانیا نشسته بودید که مطمئن هستید خطا کرده است یا از خطا یا قصور پزشکی حمایت می نمایید؟
  • بی نام شنبه 11 آبان 1392 - 01:52:39
   16 15
   از پول گرفتنهای کلانتان هم در مطب بعد از جراحی بگو خون مردم را در شیشه کرده اید آنوقت مظلوم نمائی هم میکنید ببینم تو از قسم نامه سقراط چیزی میدونی
  • بی نام شنبه 11 آبان 1392 - 01:54:03
   25 1
   خطا کار عمد در هر حرفه و مقامی که هست باید مجازات شود.
  • بی نام شنبه 11 آبان 1392 - 02:13:04
   4 1
   در گزارش رسمئ آمده است كه لاستيك اتوبوس مستهلك بوده، چه كسي مسئول تعويض لاستيك ماشين خود است؟
  • یک رفیق قدیمی شنبه 11 آبان 1392 - 07:11:28
   11 9
   الا پزشکان ما طبابت نمی کنند تجارت می کنند بخصوص متخصص
  • جراح شنبه 11 آبان 1392 - 11:35:53
   24 4
   همین الانش کاری کردن که من جراح اگر بیماری ریسک بالایی داشته باشه زیر بارش نرم. مساله اینه که مردم ما فکر میکنن پیرمرد 90 ساله بره اتاق عمل 18 ساله میاد بیرون. از طرفی سیستم طوری هست که برخلاف تصور بعضیا اگر کسی الکی هم شکایت کنه اول 1000بار تو رو میبره و میاره بعد هم اگر کلفت نباشی یه چیز به پات میزنن. خطا تو همه جای دنیا هست . ولی شمایی که میگید باید پدر پزشک رو در بیارن مثل امریکا ببینید ایا مثل اونها حقالعمل هم میدن؟
  • جراح شنبه 11 آبان 1392 - 11:41:45
   15 3
   همش استرس همش تهدید برای اکثریت پزشکایی که جون ادمارو نجات میدن چی؟
  • جراح شنبه 11 آبان 1392 - 11:55:59
   14 1
   زیبایی درست خطا کرد گیر بدید. برای یه بیمار که تصادف کرده داره میمیره که اولا صحبت زیرمیزی نیست حالا وقتی من جونشو نجات میدم چی میدین؟اهای اهالی میدونین پول منی که دیشب تا صبح تو خون بودم تا جون یکی رو نجات بدم 100هزار تومنم نمیشه. حالا اگر خدای نکرده ناخواسته طوریش بشه 100ملیون بدم ؟بعد هم زندان؟ خجالت بکشید کجای دنیا اینطوره؟ هر جای دنیا بگردید یه ادم بیسواد هم با 100تومن زیر بار 100ملیون مسوولیت نمیره. این موضوع باعث شده یه عده به اصطلاح وکیل دوره بیوفتن که اقای بیمار بیا برات شکایت کنیم هرچی گرفتی شریک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حالا کی شریفه و کی نیست؟
  • بي نام اول شنبه 11 آبان 1392 - 13:46:42
   14 0
   برادر يا خواهر عزيز ، اولا بنده جراح نيستم و در يك مركز دولتي كار مي كنم و در عمرم يك ريال زير ميزي نگرفتم. كارانه مان هم كه يكسال عقب است خدا را شكر! ثانيا سوگند نامه بقراط، نه سقراط! فكر مي كنم مني كه اين سوگندنامه را در روز فارغ التحصيليم خوانده ام و سوگند ياد كرده ام به خوبي مي دانم راجع به چيست! عزيزان من پزشكي حرمت و قداست دارد اگر عده قليلي ( كه در هر قشري از مهندس و بقال و دلال و بانكدار هم كم پيدا نمي شوند!) خطايي كردند دليلي ندارند همه را به يك چوب برانيم. خدا شاهد است كه در همين بيمارستان دولتي آن كس كه در نهايت از حق ويزيت و دستمزد خود براي مريضهاي كم بضاعت ميگذرد هنين پزشكان هستند حرمت شكني نكنيم روزي نجات جان خودمان و عزيزمان به دست پزشك مي افتد.
  • جراح شنبه 11 آبان 1392 - 15:45:24
   12 0
   اصلا اگر من جراح عمداااااااا جون کسی رو بخطر انداختم اعدامم کنید. ولی این همه رشوه گیرا که عمدا حق و نا حق میکنن چی؟ اخه اگر من به عمد نه /سهوا هم خطا کنم که دیگه کسی پیشم نمیاد سیاه کاری بسته .تو هر شغلی خطاکار هست که بی شک تو پزشکا حداقلههههههههه
 • بهنام جمعه 10 آبان 1392 - 14:38:09
  44 16 پاسخ به این نظر
  در این مملکت پزشکان حکومت میکنند.
 • علی جمعه 10 آبان 1392 - 14:42:50
  23 3 پاسخ به این نظر
  آقای محترم ،بیماری در بیمارستان که عزیز خانواده ای است با هزینه گزاف بستری میشود بعد صدمه می بیند یا حتی فوت میکند آیا بیمارستان خسارت می دهد؟ بلکه آخرین هزینه خودرا که بیمار صدمه دیده یا فوت کرده را هم میگیرد.پس شما نمیخواهید که پزشک یا بیمارستان مسئول باشند؟ما این بی توجیها را میکنیم که امروزه مردم از بیمارستانها رضایت ندارند.شما اگر پزشک هم هستید از خرج همین مردم به اینجا رسیدید من هم همینطور.کمی دلسوزانه وبا رافت با هم برخورد داشته باشیم.
  • بی نام شنبه 11 آبان 1392 - 15:55:29
   10 2
   مگه هر کس میمیره پزشک مقصره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عزیزجان استغفرالله مگه پزشک خداست؟ پزشکی که عمدا خطا کنه که باید ببرنش تیمارستان چون اینجوری دیگه بیماری پیشش نمیره. مردم ما فیلم امریکایی و استرالیایی میبینن توقع دارن اینجا هم همونجور باشه.اخه چیه ما مثل اوناست.امکانات ؟نیرو؟ثروت؟هزینه کرد؟نه جونم فقط ادعا داریم و توقع.....................
 • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 15:08:14
  37 5 پاسخ به این نظر
  دست از سر پزشکا بردارین. توی این دور و زمونه که مردم از جوونی به هزار درد و بلا گرفتار می شن پزشکا واقعا جواهرن هر چه قدر هم که ناوارد باشن. در مورد جراحی زیبایی هم خود بیمار مقصره نه پزشک.
  • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 21:09:44
   6 7
   شما اگه اون خبرو که درباره پای اون دختره بود، (که خبرش چند روز پیش منتشر شده بود) رو میخوندی، الان این حرف رو نمیزدی
  • بی نام اول شنبه 11 آبان 1392 - 00:25:53
   15 6
   برادر یا خواهر عزیر به خاطر یه بی نماز که در مسجدو نمی بندن. پزشکان جامعه ما جز تحصیل کرده ترین افرادن و الان با افزایش سن سالمندی و شیوع امراضی که قبلا وجود نداشت ملت شدیدا محتاج این قشر ارزشمند هستن. مطمئن باش با فراری دادن پزشکا از کشور زندگی مردم به سیاهی کشیده می شه. همونطور که نوشتن بیشتر شکایت ها از پزشکا به خاطر جراحی زیبایی بوده. با وجود اینکه کسی که برای عمل زیبایی اقدام می کنه از عواقب احتمالیش آگاهه باز هم روز به روز آمار جراحی زیبایی بیشتر می شه. مقصر کیه؟ بیمار یا پزشک؟
  • بی نام شنبه 11 آبان 1392 - 01:47:02
   12 14
   شما دست از سر مردم بردارید که برای پول به زور توصیه به جراحی میکنید چند وقت پیش پزشکی به اعتراف خودش برای کسب پول به مریضهای قلبی که نیاز به جراحی نداشته اند برای درامد بیشتر همه را جراحی قلب باز نموده بود
  • بی نام اول جمعه 17 آبان 1392 - 14:35:13
   2 1
   بنده پزشک نیستم عزیز من. یک فرد معمولیم.
 • منصوري يك پزشك فوق تخصص جمعه 10 آبان 1392 - 15:21:02
  39 1 پاسخ به این نظر
  مجازات زندان جرأت تصميم گيري را در بيماران پر خطري كه ريسك تصميم گيري بالاست از بين خواهد برد و قطعا در نهايت به ضرر بيماران پر خطر خواهد شد. بنده به عنوان يك پزشك هرگز نخواهم پذيرفت در حالي كه دلسوزانه و از صميم قلب در پي شفاي بيمار هستم شمشير زندان بالاي سرم باشد وقطعا در تصميم گيري هايم در بيماراني كه ريسك بالايي دارند احتياط محافظع كارانه خوا هم كرد و اين يعني اتلاف زمانآقاياني كه ميخواهند تصميم بگيرند كاش يكبار كابوس تصميم گيري براي يك بيمار پرخطر را تجربه كنند بعد افاضات بفرمايند
  • ايمان دندانپزشك شنبه 11 آبان 1392 - 00:53:31
   3 1
   اقايان افاضات بفرمايند لطفا
  • بی نام شنبه 11 آبان 1392 - 04:55:17
   9 10
   جناب آقای دکتر زندان هم جزیی از مجازات افراد خاطی است، فرقی بین پزشک و مدیر کل و کارگر ندارد. در علم حقوق استثنا نیست. مهم دفاع شما و البته حضور یک قاضی متخصص، هیئت منصفه و وکیلی است که می توانند از به زندان رفتن پزشک دانشمند و شریفی که در تلاش برای درمان بیمار تصمیم گرفته است جلوگیری کرده و پزشک وظیفه نشناس، تاجر، پول دوست و دور از دانش روز را که به دلیل انبوه کارها تصمیمات کشنده می گیرد را با لغو مجوز پزشکی و سایر مجازات ها از جمله زندان از گردونه طبابت خارج کند. مگر پزشک مایکل جکسون به 4 سال زندان محکوم نشده است؟ بروید ببینید در آمریکا چقدر پزشکان به زندان می روند. ایران بهشت پزشکان است. هر کاری دلشان می خواهد می کنند. یک راننده هم مرتب در حال تصمیم گیری و ریسک است.
 • نسترن جمعه 10 آبان 1392 - 15:57:37
  5 7 پاسخ به این نظر
  چرا این مجازات تعزیری را قانونگذار جدید، حذف کرده است؟ آیا روند این گونه جرائم کاهش چشمگیر داشته است و یا قبح آن ریخته است ؟ چرا وقتی قانونگذار با یک حجم زیادی از مجرم روبرو می شود، بجای برخورد قاطع؛ راه تساهل و تسامح را بر می گزیند ؟ مثلا در مورد معتادان انقدر که زیاد شده اند؛ مجرمانه بودن اعتیاد را حذف می کند و اجازه می دهد معتاد به راحتی در خیابان پرسه بزند و احیاناً جرائم سنگین تری (همچون سرقت و هتک ناموس و ...) مرتکب شود! نگاه انتقادی به قانونگذار متاسفانه در کشور ما وجود ندارد و یا حداقل کسی جرأت ندارد آنرا فریاد بزند.
  • مهرزاد جمعه 10 آبان 1392 - 19:16:18
   19 1
   درپاسخ به اين خانم محترم بايدگفت كه مقايسه يك پزشك با يك معتادخيابانى اصلاً درست نيست.زمانى كه يك پزشك بخواهد بيمار پرخطرى رادرمان كند اكر به فكر زندان رفتن هم بيفتد آنوقت دودش در چشم كى ميرود؟
  • بی نام شنبه 11 آبان 1392 - 10:44:34
   10 1
   چقدر تاسف باره که یه پزشک را با یه معتاد مقایسه کرده !!!! این قیاس مع الفارق هست
 • کاوه جمعه 10 آبان 1392 - 17:43:21
  25 1 پاسخ به این نظر
  واقعا که ... اگه اینجوری باشه پزشک دیگه جرات نداره برای نجات جون مردم تلاش کنه . بعضی ها انگار همه مسایل رو درک نمی کنند.
  • رضا ازرشت شنبه 11 آبان 1392 - 09:46:50
   5 7
   پزشکایی که مادیدیم بیشترعنوانهارویدک میکشن وسعی درتخلیه جیب مردم دارن
  • بی نام شنبه 11 آبان 1392 - 11:58:37
   6 3
   شما چشم بینا نداری تقصیر ما چیه؟
 • دكتر محمد جمعه 10 آبان 1392 - 18:42:43
  11 0 پاسخ به این نظر
  نكته مهم در جراحيهاى پلاستيك و زيبايى حضور پزشكان بدون گذراندن دوره دانشگاهى اين رشته است كه به علت نبودن قوانين بازدارنده هر پزشكى با هر تخصصى در اين زمينه تبليغ مى كند .اگر به آگهى هاى نشريات وپيكها نگاه كنيد ٩٠درصد پزشكانى كه تبليغ جراحى پلاستيك و زيبايى مى كنند اصلا در اين رشته تحصيل نكرده اند.واقعيت اين است كه جراحى پلاستيك وزيبايى يك رشته فوق تخصصى است و در ايران ما چيزى به عنوان متخصص جراحى پلاستيك نداريم .بهترين راه براى مطمئن شدن از تخصص اين پزشكان چك كردن تخصص آنها است.
  • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 18:57:25
   6 5
   شما مطمئنی دکتری؟ در مورد ایران داری حرف میزنی یا جایی که خودت زندگی میکنی؟ تو شهر من که چندین تا فوق تخصص جراحی پلاستیک هست! به جز جراح فوق پلاستیک و متخصص گوش و حلق و بینی هم کسی عمل زیبایی بینی انجام نمیده! احتمالا شما یه جای دیگه زندگی میکنی نه ایران!
  • دكتر محمد شنبه 11 آبان 1392 - 01:17:49
   3 0
   شهر شما را نمى دانم ولى اگر به انواع نشريات خانوادگى و روانشناسى و پيكهاى تبليغاتى ويا تبليغات روزنامه ها نگاهى بياندازيد و تخصص پزشكان تبليغ كننده رادر سايت نظام پزشكى چك كنيد مى بينيد واقعا اينطور است .
  • ندا شنبه 11 آبان 1392 - 01:28:15
   7 1
   من خودم به عنوان اینترن در اتاق عمل بیمارستان اموزشی دولتی بارها شاهد عمل جراحی زیبایى خصصا لیپو ساکشن وسینه توسط جراح عمومی بودم،در ضمن متخصص گوشو حلقی که بینی خود من رو عمل کرد کارهای تخصصی پوست مثل تزریق ژل وبوتاکس هم انجام میداد کاملا قانونی!!
 • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 19:15:13
  44 0 پاسخ به این نظر
  ايا براي اشتباهات سهوي قضات محترم هم مجازات زندان وجود دارد؟
 • علی جمعه 10 آبان 1392 - 19:50:38
  12 1 پاسخ به این نظر
  ببینیددراروپاوامریکاچگونه قانونیست همان رابرای ایران اجراکنید
  • جراح شنبه 11 آبان 1392 - 12:04:31
   9 0
   لطف کنید تعرفه هاشونم ببینید امکاناتشونم ببینید. ضمنا مطمئن باشید عوارض ما بیشتر از خارجیا نیست. عزیز من میدونی هر روز چند هزارتا عمل تو مملکت میشه؟ شما برو ببین چنددرصد عارضه دار میشه؟ شک نکنید اگر بد بود طرف از خارج نمیومد اینجا عمل کنه. انصاف هم خوب چیزیه.
 • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 20:56:43
  7 2 پاسخ به این نظر
  ما پزشكان شريف بسياري داريم ولي مدتي است بعضي پزشكان حتي كمترين حرمت اين شغل شريف را نگه نمي دارند بنظر من نظارت خيلي بيشتري نياز است و چه خوب است تا كار به جائي نرسيده كه مراجع غير تخصصي وارد عمل شوند خود نظام پزشكي برخوردي حرفه اي و قاطع با اين موارد نمايد
 • بهزاد جمعه 10 آبان 1392 - 21:05:50
  19 0 پاسخ به این نظر
  ایا در قانون ما اگر قاضی هم در قضاوت با رعایت همه جوانب اشتباه کند به زندان میرود؟لطفا اگر کسی میدونه بگه
 • بی نام جمعه 10 آبان 1392 - 21:35:37
  6 1 پاسخ به این نظر
  من دوست دارم بدأتم از نظر اسلام شما يك قراري مي بنديد ذك نفر كاري را براي شما انجام بدهد وشما وجهي بدهيد بعد از اين كه كارتان انجام شد شما شكايت كنيد و وجه را بكيريد وشما وزارت بهدايا قبول مي كنيد از اول وجه نمي داد نه بعد از انجام كار شكايت بكند شما نبايد اين شكايت را قبول كنيد اين عدالت نيست
 • حمید جمعه 10 آبان 1392 - 23:27:51
  1 7 پاسخ به این نظر
  اینجا بیشتر پزشکان نظر داده اند. همه شغل های انسانی شریف و خوب است و هیچکدام بر دیگری از نظر معنوی برتری ندارد و جامعه به مشاغل گوناگون نیاز دارد.پس پزشکان محترم...
  • جراح شنبه 11 آبان 1392 - 15:37:09
   14 1
   دوست عزیز ولی هیچ شغلی نداریم که با 50000تومن مسوولیت 114ملیونی رو به عهده اش بذارن.شما ظاهرا تحصیلکرده اید لطف کنید یه نگاهی به تعرفه کشورهای دیگه هم بذنید .عزیزم با 90تومن شما مهندس سراغ داری یه نقشه بکشه که من سرطان معده برا کسی عمل کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تخلف عمدی چیه؟ اخه یکی بگه تو هزاران عمل که تو این مملکت میشه چند مورد خطای عمدی داریم؟...شک نکنید که امار بگیرید شرمنده میشید از این اتهامات به پزشکا. یه جریانی پشت این هجمه به پزشکاست........
 • منطقه محروم شنبه 11 آبان 1392 - 09:58:35
  10 1 پاسخ به این نظر
  با این روندی که وجود دارد چند سال دیگه با فراری دادن پزشکان وطنی با سواد باید دنبال واردات پزشکان پاکستانی و .... باشیم. استادان فقط حساب تهران را نکنند. همه جای ایران با کمبود پزشک مواجهیم . پزشکان را برای مهاجرت ترغیب نکنیم.
 • غریبه دوشنبه 9 دی 1392 - 07:45:13
  2 0 پاسخ به این نظر
  با سلام نوزاد سه روزه ام را برای مداوای زردیش که بعد از آزمایش در بیمارستان رازی قائم شهر متوجه شدیم زردیش 10/6 بوده پزشک مربوطه به وی کپسول نفیدپین تجویز می کند و دکتر داروخانه به دارو مشکوک می شود و به بنده می گوید به پزشک بگویم آیا داروی مورد نظر همین است وی هم می گوید همین است و دارو را به نوزادم می دهد که موجب مرگ نوزاد می شود این در حالی است که بخاطر اینکه بگویند نوزاد حالش خوب شده و ما متوجه مرگش نشویم فاکتوری 146/000تومانی به ما میگویند تهیه کنیم که شامل شیر خشک، شیشه شیر و پوشاک می باشد و در پرونده اورژانس ذکر نمی شود که داروی نفیدپین داده اند به لطف خدا سناریوی آنها لو رفته بهد از سه ماه هیئت بدوی نظام پزشکی عنوان می کنند به علت شلوغی این اشتباه پزشک قصور کرده و به توبیخ کتبی است
 • علی سه شنبه 10 دی 1392 - 09:02:56
  3 2 پاسخ به این نظر
  واقعا جالبه دکترها حالشو ببرند طرف اشتباهی به این فاحشی کرده حالا می گن توبیخ کتبی عجب قانونی داریم دکترها این قوانین را می بینند و براحتی آدم می کشند 1- چرا جرائم برخورد با كاركنان و پزشكان در بيمارستانها و مطب ها نصب شده است ولي جرائم برخورد با بيماران و همراهان نصب نشده است.
 • جراح جمعه 12 اردیبهشت 1393 - 02:14:42
  2 0 پاسخ به این نظر
  من يك جراح هستم وجان انسان هاي زيادي را از مرگ نجات داد ه ام ولي وقتي إحساس كنم خطر زندان در كمين من است هيچ وقت مسؤوليت بيماران پر خطر را نميپذيرم و فقط مريض هاي نقلي را عمل ميكنم وأين يعني فاجعه
ارسال نظر:
 • 0/700
 • قوانین ارسال نظر
آخرین مطالب
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 khabaronline, All rights reserved