شنبه 4 فروردین 1397
یادداشت‌ها
آخرین مطالب
آخرین مطالب استانها

فیلم | بادامچیان: در موتلفه کسی صیغه کند اخراج می‌شود

اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: در موتلفه گفتیم اگر کسی ضرورتا و به طور رسمی زن دوم بگیرد مشکلی نیست اما اگر کسی مخفی و بی سروصدا و هوسی زن اختیار کند موتلفه با او برخورد می کند. اگر کسی در موتلفه صیغه کند اخراج می شود

x