• از تبعات مصرف ماری‌جوانا چه می‌دانید؟

    از تبعات مصرف ماری‌جوانا چه می‌دانید؟

    سبک زندگیماری‌جوانا از دانه، برگ، گل و ساقه‌ پوست‌کنده و خشک‌شده‌ گیاه شاهدانه به دست می‌آید که با اسم‌های مختلفی مثل وید نیز شناخته می‌شود.

  • چرا ما نیازمند دیگران هستیم؟

    چرا ما نیازمند دیگران هستیم؟

    سبک زندگیزمان‌هایی که در تلاشم احساس و تجربه‌ نوجوان مشوشی که در مقابلم نشسته را ترجمه و توصیف کنم تا به وی نشان دهم احساسش را درک کرده‌ام(یا دقیق‌تر آنکه بفهمم آیا به درستی درکش کرده‌ام یا نه؟!)، تاییدش همراه با نفسی عمیق، شل شدن بدنش و تکیه‌اش به صندلی، نشان از آن دارد که به بخشی از دنیای درونی او راه پیدا کرده‌ام.

سایر عناوین جامعه