جمعه 31 فروردین 1397

کدام لژیونر ایرانی در طول تاریخ بهترین عملکرد را داشته؟

فوتبال ملی - درخشش علیرضا جهانبخش بهانه شده تا آمار لژیونرهای تاریخ فوتبال ایران مورد مقایسه قرار بگیرد.

لطفا درخشش این ستاره فوتبال ایران را پخش کنید!

فوتبال ملی - علیرضا جهانبخش به درخشش خودش در لیگ هلند ادامه داده است.

آخرین مطالب
x