دوشنبه 7 اسفند 1396

فیلم | تهرانی: ایران باید ۲ گروه را برای حفظ برجام بسیج کند

دکتر مجید تهرانی ، کارشناس ارشد مسایل اقتصاد و روابط بین الملل در کافه خبر خبرآنلاین به بررسی شرایط حفظ برجام از سوی ایران پرداخته است. مجید تهرانی براین باور است که آمریکایی ها در برجام برای ما یک موقعیت «Catch 22» ایجاد کرده اند. اصطلاح «کچ تونتی تو» برگرفته از رمانی به همین نام نوشته جوزف هلر است که اولین بار در سال 1961 منتشر شد. این اصطلاح نشان دهنده شرایطی است که هیچگونه راه برون رفتی از آن میسر نیست و گزینه پیشنهادی به عنوان راه حل در واقع به خود مشکل اصلی منتج می شود. نسخه پیشنهادی تهرانی برای این وضعیتی که معتقد است آمریکایی ها برای برجام پدید آورده اند را بشنوید

فیلم | تهرانی: ایران باید ۲ گروه را برای حفظ برجام بسیج کند

دیپلماسی - دکتر مجید تهرانی ، کارشناس ارشد مسایل اقتصاد و روابط بین الملل در کافه خبر خبرآنلاین به بررسی شرایط حفظ برجام از سوی ایران پرداخته است. مجید تهرانی براین باور است که آمریکایی ها در برجام برای ما یک موقعیت «Catch 22» ایجاد کرده اند. اصطلاح «کچ تونتی تو» برگرفته از رمانی به همین نام نوشته جوزف هلر است که اولین بار در سال 1961 منتشر شد. این اصطلاح نشان دهنده شرایطی است که هیچگونه راه برون رفتی از آن میسر نیست و گزینه پیشنهادی به عنوان راه حل در واقع به خود مشکل اصلی منتج می شود. نسخه پیشنهادی تهرانی برای این وضعیتی که معتقد است آمریکایی ها برای برجام پدید آورده اند را بشنوید

فیلم | تصاویری تکان‌دهنده از آوارگان روهینگیا به روایت الجزیره

آسیا - شبکه خبری الجزیره قطر به میان آوارگان روهینگیا رفته است و وضعیت مسلمانانی که بنگلادش پناه برده اند را وخیم توصیف کرده است.

آخرین مطالب
x