سه شنبه 29 اسفند 1396

ایران واگن‌ساز می‌شود

اگرچه سابقه راه آهن و اولین خطوط ریلی در ایران به بیش از یک قرن می رسد،اما با قراردادهای تازه ای که در وزارت صنعت،معدن و تجارت منعقد شده قرار است،سهم ساخت داخل واگن مترو به بیش از 55 درصد برسد.

صنعت نفت چگونه ملی شد؟

اقتصاد سیاسی - رویداد ملی شدن صنعت نفت شصت و هفت ساله شد؛نهضتی که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن نفت به اوج رسید و در تاریخ ایران به عنوان روز تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.

فیلم | خوانساری: با گرانی ارز کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست

اقتصاد سیاسی - مسعود خوانساری در آخرین نشست خبری خود در سال جاری دلایل عدم تاثیرگذاری افزایش قیمت ارز در بازار بر صادرات را تشریح کرد.

آخرین مطالب
x