شنبه 4 فروردین 1397

درگیریِ پسری که از خارج آمده با خانواده ساکنِ ایرانش

کارگردان «جعفرخان از فرنگ برگشته» می‌گوید در این اجرا نه حق را کاملا به جعفرخان می‌دهند و نه کاملا به خانواده‌اش. یعنی نه خانواده‌اش کاملا خرافاتی‌اند و جعفرخان کاملا منطقی، نه جعفرخان سطحی است و خانواده‌اش کاملا درست می‌گویند.

کیانوش عیاری: از این که می‌گویند به سینمای اجتماعی گرایش دارم، متنفرم

سینما - کیانوش عیاری می‌گوید: «از این که گاهی اوقات نوشته می‌شود من گرایش‌ زیادی به سینمای اجتماعی دارم، نفرت دارم، چرا که سینمای اجتماعی و سینمایی را که متعهد است، بسیار تنگ‌نظرانه می‌بینم؛ یعنی تعهد اجتماعی به گمان من یک تنگ‌نظری محض یا یک خودنمایی است.»

رازِ متن‌سوزی و خودسوزی یکی از بنیانگذاران قصه‌نویسى در ایران

ادبیات - رضا براهنی در مورد صادق چوبک می‌گوید: «چوبک درباره یادداشت‌هایش به قدسی خانم (همسرش) حرف آخر را زد: همه‌شان را بسوزان! و او همه را سوزاند. آدمى به آن دقت چه‌طور حاصل 50 یا 60 سال دقت، قضاوت و تمرکز حافظه را در کمتر از دو ساعت خاکستر کرد؟! زنى به سفارش‏ او آثار پس‏ از «سنگ صبور» را خاکستر کرده، زنى دیگر خود او را. قدسى خانم مى‌گوید: اطمینان نداشت که پسرها به وصیتش‏ عمل کنند و عروس‏ را کفیل سوزاندن جسدش‏ کرد. در ذهن صادق چوبک چه مى‌گذشت؟ این خودسوزى و متن‌سوزى از کجا سرچشمه مى‌گرفت؟»

آخرین مطالب
x