اعتراض ۱۳۰۰دانشمند به دستور ترامپ علیه ایران و ۶کشور دیگر

دانشمندان مشهور جهان و چهره‌های آکادمیک با امضای بیانیه‌ای به دستور جدید دونالد ترامپ،رئیس جمهوری آمریکا برای ممنوعیت ورود شهروندان ایران و ۶ کشور دیگر به آمریکا اعتراض کرده‌اند. .

به گزارش خبرآنلاین،امضا کنندگان این بیانیه با محکوم کردن این اقدام  را تبعیض آمیز،مغایر با منافع آمریکا و همچنین باعث مشکلات گسترده برای اعضای جامعه علمی از جمله دانشمندان و دانشجویان خوانده‌اند. فهرست امضا کنندگان این بیانیه‌ که هم چنان در حال اضافه شدن هستند تاکنون به این شرح است:  

 

Alvin Roth, Nobel Laureate (Economics, 2012), Professor of Economics, Stanford University

Edvard Moser, Nobel laureate (Medicine or Physiology , 2014), Professor in neuroscience, Norwegian University of Science and Technology

Eric Maskin, Nobel Laureate in Economics, Professor of Economics and Mathematics, Harvard

Eric Wieschaus, Nobel Laureate (Medicine or Physiology, 1995), Professor of Molecular Biology, Princeton University

Eugene F. Fama, Nobel Laureate (Economics, 2013), Professor of Finance, Booth School of Business, University of Chicago

Harold Varmus, Nobel Laureate, (Physiology or Medicine, 1989), National Medal of Science, former Director, NIH and NCI, Professor, MD, Weill Cornell Medicine

Lars Peter Hansen, Nobel Laureate (Economics, 2013), David Rockefeller Distinguished Service Professor, Department of Economics and Statistics, The University of Chicago

Linda B. Buck, Nobel Laureate (Medicine or Physiology , 2004), Member, Fred Hutchinson Cancer Research Center

Philip  Anderson, Nobel Laureate (Physics, 1977), Princeton University

Robert Lucas Jr, Nobel Laureate (Economics, 1995), Professor Emeritus in Economics, University of Chicago

Roger Myerson, Nobel Laureate (Economics 2007), Glen A. Lloyd Distinguished Service Professor in Economics, University of Chicago

Curtis T. McMullen, Fields Medalist (1998), Member of the National Academy of Sciences, Cabot Professor of Mathematics, Harvard University

Edward Witten, Fields Medalist (1990), Professor, Institute for Advanced Study, Princeton University

Efim Zelmanov, Fields Medalist (1994), Professor of Mathematics, University of California at San Diego

Maryam Mirzakhani, Fields Medalist (2014), Professor of Mathematics, Stanford University

Daron Acemoglu,  John Bates Clark Medal (2005), Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology

Amy Finkelstien, John Bates Clark Medal (2012), Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology

Matthew Gentzkow, John Bates Clark Medal (2014), Professor of Economics, Stanford University

Susan Athey,  John Bates Clark Medal (2007), The Economics of Technology Professor, Stanford University

Dana S. Scott, Turing Laureate, Emeritus University Professor of Mathematical Logic, Computer Science, and Philosophy, Carnegie Mellon

Peter Sarnak, Wolf Prize and Cole Prize, Member of National Academy of Sciences, Princeton University and Institute for Advanced Study

James L. (Jay) McClelland, Member of National Academy of Sciences, Heineken Laureate in Cognitive Science, Lucie Stern Professor in the Social Sciences, Stanford University

Sidney Nagel, Member of National Academy of Sciences, Stein-Freiler Distinguished Service Professor, Department of Physics, The University of Chicago

Jennifer Rexford, Member of National Academy of Engineering, Gordon Y.S. Wu Professor of Computer Science, Princeton University

Allen M. Goldman,  Member of National Academy of Sciences, Regents Professor of Physics, University of Minnesota

Roger Blandford, Member of the National Academy of Sciences, Crafoord Laureate in Astronomy 2016 , Professor of Physics Stanford University

Adrian E. Raftery, Member of the National Academy of Sciences, Professor of Statistics and Sociology, University of Washington

Asad Abidi, Member National Academy of Engineering, Distinguished Professor of Electrical Engineering, University of California, Los Angeles

Ben A. Barres, Member of the National Academy of Sciences, Professor of Neurobiology, Stanford University

Christopher F. McKee, Member of the National Academy of Sciences, Professor of Physics and of Astronomy, Emeritus, UC Berkeley

Benedict H Gross, Member of National Academy of Sciences, Leverett, Professor of Mathematics, Harvard University

Zena Werb, Member of the National Academy of Sciences, Professor and Vice-Chair, Department of Anatomy,  University of California

Bruce Alberts, Member of National Academy of Sciences, Chancellor's Professor of Science and Education, University of California, San Francisco

Christine Guthrie,  Member of National Academy of Sciences, Professor of Biochemistry,  American Cancer Society Research Professor of Molecular Genetics, University of California San Fransisco

Christos H. Papadimitriou, Member of the National Academy of Sciences and National Academy of Engineering, Member of the AAAS, University of California, Berkeley

Raymond Jeanloz, Member of National Academy of Sciences, Professor of Earth and Planetary Science and of Astronomy, University of California, Berkeley

Clifford Henry Taubes, Member of the National Academy of Sciences, William Petschek Professor of Mathematics at Harvard

Crispin J. Wright, Member American Academy of Arts and Sciences, Professor of Philosophy,  New York University

Cumrun Vafa, Member of National Academy of Sciences, 2016 Breakthrough Prize in Fundamental Physics, Professor of Physics, Harvard University

Dam Thanh Son, Member of National Academy of Sciences, University Professor, Department of Physics, University of Chicago

Daniel A. Spielman, MacArthur Fellow (2012), Nevanlinna Laureate (2010), Professor of Computer Science, Mathematics, and Applied Mathematics, Yale University

David Julius, Member of the National Academy of Sciences and National Academy of Medicine, Professor and Chair of Physiology, University of California, San Francisco

David Ceperley, Member of the National Academy of Sciences, Department of Physics, University Illinois Urbana-Champaign

David Pines, Member of the National Academy of Sciences, Distinguished Research Professor of Physics, U C Davis and Co-Founder in Residence, Santa Fe Institute

Elliott H. Lieb , Member of National Academy of Sciences, Professor of Mathematics and Higgins Professor of Physics, Princeton University

Gertrud Schupbach, Member of the National Academy of Sciences, Henry Fairfield Osborn Professor of Molecular Biology, Princeton University

Gordon Baym, Member of National Academy of Sciences, Department of Physics, University of Illinois

Gregory F. Lawler, Member of National Academy of Sciences, George Wells Beadle Distinguished Service Professor in Mathematics, University of Chicago

Huda Akil, Member of National Academy of Sciences,  Professor of Neuroscience and Psychiatry, University of Michigan Ann Arbor

Ingrid Daubechies,  Member of the National Academy of Sciences, Professor of Mathematics and Electrical Engineering, Duke University

J. Anthony Movshon, Member of National Academy of Sciences, Professor, Center for Neural Science, New York University

James P. Eisenstein, Member of the National Academy of Sciences, Roshek Professor of Physics and Applied Physics, California Institute of Technology

Jennifer Rexford, Member of National Academy of Engineering, Gordon Y.S. Wu Professor of Computer Science, Princeton University

John Tsitsiklis, Member of the National Academy of Engineering, Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, MIT

Kip S. Thorne, Member of National Academy of Sciences, Feynman Professor of Theoretical Physics Emeritus, California Institute of Technology

Louis J Ptáček, Member of National Academy of Sciences, Member of National Academy of Medicine, Distinguished Professor of Neurology, University of California, San Francisco

Lily Jan, Member of National Academy of Sciences, Professor of Physiology, Biochemistry and Biophysics, University of California, San Francisco; Howard Hughes Medical Institute Investigator

Liqun Luo, Member of National Academy of Sciences, Professor of Biology, Stanford University

Marlene Behrmann, Member of National Academy of Sciences, University Professor of Psychology, Carnegie Mellon University

Matthew O. Jackson,  Member of National Academy of Sciences,  Professor of Economics, Stanford University

Maurice Herlihy, Member of the National Academy of Engineering, National Academy of Arts and Sciences, An Wang Professor of Computer Science, Brown University.

Michael E.  Goldberg, Member of National Academy of Sciences, David Mahoney Professor of  Brain and Behavior, Columbia University

Nancy Kanwisher, Member of the National Academy of Sciences, Walter A. Rosenblith Professor of Cognitive Neuroscience, MIT

Paul Milgrom, Member of National Academy of Sciences, Professor of Economics, Stanford University

Paul R. Ehrlich, Member of National Academy of Sciences, Professor of Population Studies Emeritus, Department of Biology, Stanford University.

Peter Bearman, ​Member of the National Academy of Sciences, Member of the American Academy of Arts and Sciences, ​Cole Professor of the Social Sciences Director, Columbia University

Peter Walter, Member of National Academy of Sciences, Distinguished Professor of Biochemistry and Biophysics, University of California, San Francisco; Investigator Howard Hughes Medical Institute

Randolph Blake, Member of National Academy of Sciences, Centennial Professor of Psychology, Vanderbilt University

Robert Calderbank, Member of the National Academy of Engineering, Professor of Electrical and Computer Engineering, Duke University

Robert N. Eisenman, Member of the National Academy of Sciences, Division of Basic Sciences, Fred Hutchinson Cancer Research Center

Robert Schapire, Member of National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Principal Researcher at Microsoft Research in NYC

Robert T. Sauer, Member of the National Academy of Sciences, Luria Professor of Biology, M.I.T.

Stephen Shenker, Member of National Academy of Sciences, Professor of Physics, Stanford University

Steven M. Bellovin, Member of the National Academy of Engineering, Professor of Computer Science, Columbia University

Susan A. Murphy, MacArthur Fellow (2013), Member of the National Academy of Sciences, Member of the National Academy of Medicine, HE Robbins Distinguished University Professor of Statistics, University of Michigan

Thomas R. Fleming, Member of the National Academy of Medicine; Professor, Department of Biostatistics; University of Washington

Yuh Nung Jan, Member of National Academy of Sciences, Professor of Physiology, Biochemistry and Biophysics, University of California, San Francisco; Howard Hughes Medical Institute Investigator

Roger A. Nicoll, Member of the National Academy of Science and the National Academy of Medicine, University of California, San Francisco.

Susan McConnell, Member of the National Academy of Sciences, Department of Biology, Stanford University

Jalal Shatah,  Member of the American Academy of Arts and Sciences,  Professor of Mathematics, Courant Institute, NYU

Barry Mazur, Member of the National Academy of Sciences, Gerhard Gade University Professor, Harvard University

Lucia B. Rothman-Denes, Member of the National Academy of Sciences, A. J. Carlson Professor of Molecular Genetics and Cell Biology, The University of Chicago

Shaun Coughlin, Member of National Academy of Sciences, Distinguished Professor of Cardiovascular Biology and Medicine, University of California, San Francisco

Carol Mason, Member of the National Academy of Medicine, Professor of Pathology & Cell Biology, Neuroscience, and Ophthalmology, Columbia University

Ian Agol, Member of the National Academy of Sciences, Breakthrough  Prize Winner, Professor of Mathematics, UC Berkeley

Helen Mayberg, Member of the National Academy of Medicine, Professor, Psychiatry, Neurology and Radiology, Dorothy C. Fuqua Chair in Psychiatric Neuroimaging and Therapeutics, Emory University School of Medicine

David Pesetsky, Fellow of the American Association for the Advancement of Science, Ferrari P. Ward Professor of Linguistics, Massachusetts Institute of Technology

 

Omar Shehab, Visiting Assistant Professor, Dept. of CSEE, UMBC, Member, The NSF Center for Hybrid Multicore Productivity Research

Abdol-Hossein Esfahanian, Associate Professor & Associate Chair Department of Computer Science and Engineering, Michigan State University

Adam J. Lee, Associate Professor of Computer Science, University of Pittsburgh

Adam Kapor, Assistant Professor of Economics, Columbia University

Adam Kepecs, Professor, Cold Spring Harbor Laboratory

Adam Marblestone, Director of Scientific Architecting, MIT Synthetic Neurobiology Group, MIT Media Lab, Massachusetts Institute of Technology

Adam Waytz, Associate Professor of Management and Organizations, Northwestern University

Adel Javanmard, Assistant Professor of Operations Management, Marshall School of Business, University of Southern California

Adele Goldberg, Professor of Psychology, Princeton University

Aggelos K. Katsaggelos, Joseph Cummings Professor, Department of EECS, Northwestern University

Alan Benson, Assistant Professor, Carlson School of Management, University of Minnesota

Alan Frankel, Professor of Biochemistry and Biophysics, UCSF

Alan Mislove, Associate Professor, College of Computer and Information Science, Northeastern University

Alan Reid, Professor of Mathematics, University of Texas at Austin

Alan Wallach, Ralph H. Wark Professor of Art and Art History Emeritus, The College of William and Mary

Alessia Ricciardi, Professor, Department of French and Italian, Northwestern University

Alexander Coppock, Assistant Professor of Political Science, Yale University

Alexander Frankel, Associate Professor of Economics, University of Chicago

Alexander Huth, Assistant Professor of Computer Science and Neuroscience, UT Austin

Alexandra Batchelor, PhD Candidate in Neuroscience, Harvard University

Ali Jadbabaie, JR East Professor of Engineering, Massachusetts Institute of Technology

Ali Khademhosseini, Professor, Harvard University

Ali Naini, Associate Professor of Pathology & Cell Biology at CUMC, Columbia University Medical Center

Ali Shourideh, Assistant Professor of Economics, Tepper Business School, Carnegie Mellon University

Ali Tajer, Assistant Professor of Electrical, Computer, and Systems Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute

Alin Coman, Assistant Professor of Psychology and Public Affairs, Princeton University

Alireza Salehi Golsefidy, Associate Professor, University of California, San Diego

Alireza Tabatabaeenejad, Research Professor, University of Southern California, Los Angeles

Alireza Tahbaz-Salehi, Daniel W. Stanton Associate Professor of Business, Columbia Business School, Columbia University

Allen Wood, Ruth Norman Halls Professor, Indiana University and Ward W. and Priscilla B. Woods Professor, Stanford University

Allison C. Reilly, , Assistant Professor, of Civil and Environmental Engineering, University of Maryland,

Allison Stanger, Leng Professor of International Politics and Economics, Middlebury College

Amin Arbabian, Assistant Professor, Stanford University

Amin Saberi, Associate Professor, Stanford University; Chairman and co-founder, NovoEd

Amir Houmansadr, Assistant Professor of Computer Science, University of Massachusetts Amherst

Leslie Pack Kaelbling, Professor of Computer Science and Engineering, MIT

Chong Xiang, Professor of Economics, Purdue University

Daniel Immerman, visiting assistant professor at Kansas State University

Stephen Martin, Professor of Economics, Purdue University

Ian Randal Fisher, Professor of Applied Physics, Stanford University

Adrian Wadsworth, Professor of Mathematics, Emeritus, University of California, San Diego

Jean-Francois Lafont, Professor of Mathematics, Ohio State University

Amir Kermani, Assistant Professor of Economics, UC Berkeley

Amir Mohammadi, Associate Professor of Mathematics, UCSD

Amir Nayyeri, Assistant Professor of Electrical Engineering and Computer Science, Oregon State University

Amir Safavi-Naeini, Assistant Professor of Applied Physics, Stanford University

Amir Sufi, Bruce Lindsay Professor of Economics and Public Policy, University of Chicago Booth School of Business

Amisha D. Shah, Assistant Professor of Civil Engineering and Environmental and Ecological Engineering, Purdue University

Amy Bruckman, Professor and Associate Chair, School of Interactive Computing, Georgia Institute of Technology

Amy Ogan, Assistant Professor, Human-Computer Interaction Institute, Carnegie Mellon University

Andrea Montanari, Professor of Electrical Engineering and Statistics, Stanford University

Andrea Wittenborn, Associate Professor, Michigan State University

Andres Monroy-Hernandez, Affiliate Faculty at the Department of Human Centered Design & Engineering, University of Washington

Andrew Caplin, Professor of Economics, New York University

Andrew Putman, Professor of Mathematics, University of Notre Dame

Anna Greenwald, Research Assistant Professor, Department of Neurology, Georgetown University Medical Center

Anna R. Karlin, Microsoft Professor of Computer Science and Engineering, University of Washington

Anna Vainchtein, Professor of Mathematics, University of Pittsburgh

Anna-Sara Malmgren, Assistant Professor of Philosophy, Stanford University

James S. Uleman, Professor of Psychology, New York University

Anne Bracy, Senior Lecturer, Department of Computer Science, Cornell University

Anthony Parolari, Assistant Professor, Marquette University

Ashby J. Morrison, Assistant Professor, Stanford University

Stephen G. Ware, Assistant Professor of Computer Science, University of New Orleans

Andres Donangelo, Assistant Professor of Finance, University of Texas at Austin

Nancy Denton, Professor and Chair, Department of Sociology, University at Albany

Elisa Baena, Associate Professor of Instruction, Northwestern University

Fabrizio Sergi, Assistant Professor of Biomedical Engineering, University of Delaware

Dean Sheppard, Professor of Medicine, University of California, San Francisco

Richard Eisenstein, Professor of Nutritional Sciences, UW-Madison

Laura T. Starks, Associate Dean for Research and Chair in Finance, University of Texas at Austin

Aram Galstyan, Research Director, Information Sciences Institute, Research Associate Professor of Computer Science, University of Southern California

Arash Asadpour, Assistant Professor of Operations Management, Stern School of Business, New York University

Arash Naraghi, Associate Professor of Religion and Philosophy, Chair, Philosophy Department, Moravian College

Arian Maleki, Assistant Professor of Statistics, Columbia University

Paul Kiparsky,  Professor in the School of Humanities and Sciences, Stanford University

Ariel Zetlin-Jones, Assistant Professor, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University

Arnd Scheel, Professor of Mathematics, University of Minnesota

Hartry Field,  Professor,  Member of American Academy of Arts and Sciences, New York University

Arthur P. Brief, Eccles Professor of Business Ethics and Presidential Professor Emeritus, University Of Utah

Asu Ozdaglar, Joseph F. and Nancy P. Keithley Professor of Electrical Engineering and Computer Science, MIT

Ata Tafaghodi Jami, Assistant Professor of Marketing , College of Business Administration, University of Central Florida

Atheendar S.Venkataramani, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School

B. R. George, Assistant Professor of Philosophy, Carnegie Mellon University

Will Murray, Professor of Mathematics and Statistics, California State University, Long Beach

Babak Hassibi, Mose and Lillian S Bohn Professor of Electrical Engineering, California Institute of Technology

Babak Heydari, Assistant Professor, School of Systems and Enterprises, Stevens Institute of Technology

Babak Parkhideh, Assistant Professor, University of North Carolina - Charlotte

Babak Parviz, Affiliate Professor of Electrical Engineering, University of Washington

Barbara Newman, Professor of English, Religious Studies, and Classics, Northwestern University

Barrett Hazeltine, Professor of Engineering, Brown University

Bart Knijnenburg, Assistant Professor of Human-Centered Computing, Clemson University

Bart Selman, Professor of Computer Science, Cornell University

Bence Olveczky, Professor of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University

Benjamin Allen, Assistant Professor of Mathematics, Emmanuel College, Boston

Benjamin Golub, Assistant Professor of Economics, Harvard University

Benjamin Lennertz, Assistant Professor of Philosophy, Western Kentucky University

Benjamin Linowitz, Assistant Professor of Mathematics, Oberlin College

Benoit G. Bruneau, Ph.D., William H. Younger Investigator, Associate Director of Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, Professor of Pediatrics, UCSF

Bert Huang, Assistant Professor of Computer Science, Virginia Tech

Berthold Herrendorf, Professor of Economics, Arizona State University

Beverly Woolf, Research Professor, College of Information and Computer Sciences, University of Massachusetts

Bill Grigsby, Associate Professor of Sociology, Eastern Oregon University

Boaz Barak, Gordon McKay Professor of Computer Science, Harvard University

Brady West, Research Associate Professor, University of Michigan-Ann Arbor

Brendan O'Connor, Assistant Professor, College of Information and Computer Sciences, University of Massachusetts Amherst

Brent Hecht, Assistant Professor, Northwestern University, Computer Science

Brian C. Keegan, Assistant Professor, Department of Information Science, University of Colorado Boulder

Brian Siana, Professor of Astrophysics, University of California, Riverside

Bruce M. McLaren, Associate Research Professor, Carnegie Mellon University

Carl E. Landwehr, Lead Research Scientist, George Washington University

Carlos Brody, Wilbur H. Gantz III '59 Professor in Neuroscience, Princeton University

Carol A. Gross, Professor, Department of Microbiology and Immunology, Department of Cell and Tissue Biology, University of California, San Francisco

Carol Shoshkes Reiss, Professor, Biology and Neural Science, Affiliated Professor of Global Public Health, New York University

Carri W. Chan, Sidney Taurel Associate Professor of Business, Columbia Business School

Mireille Rebeiz, Assistant Professor of Cultural Studies & Comparative Literature, Stony Brook University

Wendy A. Suzuki, Professor of Neural Science and Psychology, New York University

Matthew Reece, Associate Professor of the Natural Sciences, Harvard University

Rachel Ward, Associate Professor of Mathematics, University of Texas at Austin

Carlos S. Moreno, Associate Professor of Pathology & Laboratory Medicine, Emory University School of Medicine

Michael Landy, Professor of Psychology and Neural Science, New York University

Axel Mueller, Professor of Philosophy, Northwestern University

Elise Piazza, Associate Research Scholar, Princeton University

Judy Lochhead, Professor of Music History and Theory, Stony Brook University

Benjamin Tausig, Assistant professor of music, Stony Brook University

Mostafa Kaveh, Professor, and Associate Dean, College of Science and ​Engineering, University of Minnesota

David Ambrose, Professor of Mathematics, Drexel University

Catherine E. Bolten, Associate Professor of Anthropology and Peace Studies, The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame

Catherine O'Donnell, Associate Professor of History, Arizona State University

Cathy Lisa Schneider, Associate Professor, American University

Chad Jones, Professor of Economics, Stanford Graduate School of Business

Charles R Smith, Professor and Chair Emeritus, Department of Mechanical Engineering and Mechanics, Lehigh University

Charlie Curtsinger, Assistant Professor of Computer Science , Grinnell College

Chinmay Kulkarni, Assistant Professor, HCII Carnegie Mellon University

Chiye Aoki, Professor of Neural Science & Biology, New York University

Chris Sinclair, Associate Professor of Mathematics, University of Oregon

Christian Skalka, Associate Dean of Faculty Affairs, College of Engineering and Mathematical Sciences, University of Vermont

Christina Boucher, Assistant Professor of Computer and Information Science and Engineering, University of Florida

Christina Viau Haden, Professor of Practice, Lehigh University

Christo Sims, Assistant Professor of Communication, University of California, San Diego

Christopher F. Jones, Assistant Professor in the School of Historical, Philosophical, and Religious Studies at Arizona State University

Christopher Harvey, Assistant Professor of Neurobiology, Harvard Medical School

Christopher Iacovella, Research Assistant Professor, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Vanderbilt University

Christopher J. Crame, Distinguished McKnight and University Teaching Professor, Associate Dean for Academic Affairs, University of Minnesota

Christopher J. Honey, Assistant Professor, Department of Psychological & Brain Sciences, Johns Hopkins University

Christopher J. Leininger, Professor of Mathematics, University of Illinois, Urbana-Champaign

Christopher Menzel, Professor​ of Philosophy​, Texas A&M University

Christopher T. Burke, Associate Professor of Psychology, Lehigh University

Christopher W. Curtis, Assistant Professor of Mathematics, San Diego State University

Cindy Maguire, Associate Professor Art & Design Education, Adelphi University

Jan Skotheim, Associate Professor of Biology, Stanford University

Clare Cavanagh, Chair and  Professor, Northwestern University

Claude Desplan, Silver Professor of Biology, NYU

Tuuli Lappalainen, Assistant Professor of Systems Biology, Columbia University

Robert Wilson, Assistant Professor, University of Arizona

Margaret Martonosi, Professor of Computer Science,  Princeton University

Daniel Cox,  Distinguished Professor of Physics, UC Davis

Joshua W. Shaevitz, Associate Professor, Physics and Genomics, Princeton University

Andrew Liam Fitzpatrick, Assistant Professor of Physics, Boston University

Jamie McCasland, Assistant Professor of Economics, University of British Columbi

Jonathan Aldrich, Associate , Professor of Computer Science, Carnegie Mellon University

Aniko Öry, Assistant Professor of Marketing, Yale School of Management 

Markus Luty, Professor of Physics, University of California, Davis

Ina Petkova, Assistant Professor of Mathematics, Dartmouth College

Jack Taunton, Professor of Cellular and Molecular Pharmacology, UCSF

W. Bentley MacLeod, Professor of Economics and International & Public Affairs, Columbia University

Anatoli Polkovnikov, Professor of Physics, Boston University

Tadashi Fukami, Associate Professor of Biology, Stanford University

Joseph A Soares, Chair, Professor of Sociology, Wake Forest University

Francesco Bullo, Professor and Chair, Mechanical Engineering, UC Santa Barbara

Roderic Grupen, Professor of Computer Science, University of Massachusetts Amherst

James Herbsleb, Professor, computer science, Carnegie Mellon University

Evan Torner, Assistant Professor of German studies, University of Cincinnati

Itsik Pe'er, Associate Professor of Computer Science, Columbia University

Noah Simon, Assistant Professor, Department of Biostatistics, University of Washington

Sophie Morel, professor of mathematics, Princeton University

Claudia Scarlata, Associate professor, School of Physics and Astronomy, University of Minnesota

Cody Dunne, Assistant Professor, Northeastern University

Coren Lee Apicella, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Pennsylvania

Corey Byrnes, Assistant Professor, Asian Languages and Cultures, Northwestern University

Katie Ann Hasson, Assistant Professor, Sociology, University of Southern California

Craig Knoblock, Research Professor of Computer Science, University of Southern California

Craig Westerland, Assistant professor of Mathematics, University of Minnesota.

Cristina Lafont, Professor of Philosophy , Northwestern University

Cristopher Moore, Professor, Santa Fe Institute

Cynthia Moss, Professor, Departments of Psychological & Brain Sciences and Neuroscience, Johns Hopkins University

Cynthia PIzzulli, Adjunct Professor, School of Social Welfare, SUNY Stony Brook; School of Social Work, Adelphi University

Dale Jamieson, Professor of Environmental Studies and Philosophy, Chair, Department of Environmental Studies, New York University

Dan Andrei Iancu, Associate Professor of Operations, Information and Technology, Graduate School of Business, Stanford University

Dan Minor, Ph.D., Professor, Cardiovascular Research Institute, Departments of Biochemistry & Biophysics, and Cellular & Molecular Pharmacology, California Institute for Quantitative Biomedical Research, Kavli Institute for Fundamental Neuroscience, University of California, San Francisco

Danica Fujimori, Associate Professor, University of California, San Francisco

Daniel Cardoso Llach, Assistant Professor, Carnegie Mellon University

Daniel Kane, Assistant professor of computer science and engineering , University of California San Diego,

Daniel M Romero, Assistant professor of Information, University of Michigan

Daniel Tannenbaum, Assistant Professor of Economics, University of Nebraska

Daniel Weymouth, Associate Professor of Composition, Head of Composition, Former Chair of Music, Stony Brook University

Daniela Saban, Assistant Professor of Operations, Information, and Technology, Graduate School of Business, Stanford University

Danielle M. Wenner, PhD, Assistant Professor, Department of Philosophy, Associate Director, Center for Ethics and Policy, Carnegie Mellon University

Daphna Shohamy, Associate Professor, Department of Psychology, Columbia University

Daqing He, Associate Professor, School of Information Sciences, University of Pittsburgh

Darcy Grimaldo Grigsby, Richard and Rhoda Goldman Distinguished Professor in the Arts and Humanities, U.C. Berkeley

Dario Ringach, PhD, Professor of Neurobiology and Psychology, Jules Stein Eye Institute, David Geffen School of Medicine, University of California

Daryl Gordon, Associate Dean and Associate Professor, Adelphi University

Dave Barker-Plummer, Senior Research Engineer, Stanford University

David A. Huse, Cyrus Fogg Brackett Professor of Physics, Princeton University

David Autor, Ford Professor of Economics, Associate Head MIT Department of Economics Research Fellow, NBER JPAL & IZA

David Axelrod, Professor of English & Writing, Eastern Oregon University

David Badre, Associate Professor of Cognitive, Linguistic, and Psychological Sciences, Brown University

David Blau, Professor, Department of Economics, Ohio State University

David Chalmers, Professor of Philosophy and Neural Science, New York University

David Childers, Assistant Professor of Economics, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University

David E. Wilkins, Associate Professor, Department of Geosciences, Boise State University

David Eaton, Dean and Vice Provost, University of Washington

David Fisher, Professor of Mathematics, Indiana University

David Gries, Professor Emeritus, Computer Science, Cornell University

David H. Papell, Joel W. Sailors Professor of Economics, Chair: Department of Economics, University of Houston

David H. Roberts, William R. Kenan, Jr. Professor of Astrophysics, Brandeis University

David Haig, Professor of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University

David J. Heeger, Julius Silver Professor of Psychology and Neural Science, New York University

David Kanter, Assistant Professor, Department of Environmental Studies, New York University

David Rand, Associate professor of psychology, economics, and Management, Yale University

David S. Feldman (MD), Clinical Professor of Orthopedic Surgery and Pediatrics NYU Langone Medical Center Hospital for Joint Diseases

David Weinberg, Faculty Fellow, UCSF

Deanna Needell, Associate Professor, Claremont McKenna College

Debra Satz, Marta Sutton Weeks Professor of Ethics in Society, Professor of Philosophy, Stanford University

Deepak Ganesan, Professor of Computer Science, University of Massachusetts Amherst

Denise Bouras, Assistant Professor of Instruction, Department of Spanish and Portuguese, Northwestern University

Dexter Kozen, Joseph Newton Pew, Jr Professor in Engineering, Cornell University

Dmitriy Aronov, Assistant Professor of Neuroscience, Department of Neuroscience, Columbia University

Dorit Ron, Professor Department of Neurology, University of California, San Francisco

Douglas W. Diamond, Merton H. Miller Distinguished Service Professor of Finance, University of Chicago

Douglas Wright, Associate Professor, Associate Department Head, Department of Mathematics, Drexel University

Dr. Kathryn Skinner, Director of International Student Services, Belmont University

Eamonn Tweedy, Assistant Professor of Mathematics, Widener University

Eduardo Azevedo, Assistant Professor, The Wharton School, University of Pennsylvania

Ehssan Nazockdast, Assistant professor of Applied Physical Sciences at UNC Chapel Hill

Elie Tamer, Professor of Economics, Harvard University

Elif Incekara-Hafalir, Adjunct Assistant Professor of Economics, Carnegie Mellon University

Elizabeth Coppock, Assistant Professor of Linguistics, Dept. of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg

Elizabeth Popp Berman, Associate Professor and Director of Graduate Studies, University at Albany, SUNY

Ellen McGrattan, Professor of Economics, University of Minnesota

Emery Berger, Professor, College of Information and Computer Sciences, University of Massachusetts Amherst

Emily B. Moor, Director of Research & Accessibility, PhET Interactive Simulations, Department of Physics, University of Colorado Boulder

Emily M. Bender, Professsor and Acting Chair, Department of Linguistics, University of Washington

Emily Riehl, Assistant Professor of Mathematics, Johns Hopkins University

Emir Kamenica, Professor of Economics, The University of Chicago

Enrique del Castillo, Distinguished Professor of Industrial Engineering and Professor of Statistics,The Pennsylvania State University

Eran A. Mukamel, Assistant Professor of Cognitive Science, University of California, San Diego

Eric Gilbert, Assistant Professor, College of Computing, Georgia Institute of Technology

Eric Jankowski, Assistant Professor, Micron School of Materials Science and Engineering, Boise State University

Eric Klann, Professor and Director, Center for Neural Science, New York University

Eric Wiland, Associate Professor and Director of Graduate Studies, Department of Philosophy, UMSL

Erica Weitzman, Assistant Professor of German, Northwestern University

Erik Hurst, Professor of Economics, University of Chicago

Erika Honisch, Assistant Professor of Music History & Theory, Stony Brook University

Erika Lunkenheimer, Associate Professor of Psychology, Pennsylvania State University

Ernest Davis, Professor of Computer Science, New York University

Ertem Tuncel, Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, University of California, Riverside

Ery Arias-Castro, Professor of Mathematics, University of California, San Diego

Etienne Vouga, Assistant Professor, University of Texas at Austin

Ezra Friedman, Professor of Law, Northwestern University Pritzker School of Law

Fatih Guvenen, Professor of Economics, University of Minnesota

Fereydoun Hormozdiari, Assistant Professor, Genome Center and MIND institute, UC-Davis

Filippo Mezzanotti, Assistant Professor of Finance, Northwestern University

Flora Cassen, Assistant Professor of History, Van der Horst Fellow in Jewish History and Culture, University of North Carolina-Chapel Hill

Florian Scheuer, Assistant Professor of Economics, Stanford University

Francis Wilkin, Ph.D., Senior Lecturer, Department of Physics and Astronomy, Union College

Frank G. Hillary, Associate Professor of Psychology and Neurology, Pennsylvania State University

Frank Schilbach, Assistant Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology

Frank Thorne, Associate Professor of Mathematics, University of South Carolina

Frank Tong, Professor of Psychology, Vanderbilt University

Franklin Lewis, Associate Professor of Persian Language and Literature and Chair of the Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago

Frans Kaashoek, Professor, MIT

Fred Chong, Seymour Goodman Professor of Computer Architecture, Department of Computer Science, University of Chicago

Fred M. Feinberg, Handleman Professor of Management, Ross School of Business and Professor of Statistics, University of Michigan

Frederic Dick, Professor of Auditory Cognitive Neuroscience, Birkbeck College and UCL

Gabriel Weintraub, Associate Professor, Graduate School of Business, Stanford University

Gabriela Canalizo, Professor of Astrophysics, University of California, Riverside

George Avrunin, Professor, Department of Mathematics and Statistics, University of Massachusetts Amherst

George Becker, Assistant Professor, Department of Physics and Astronomy, University of California, Riverside

George Karypis, Associate Head and Distinguished McKnight University Professor, Department of Computer Science & Engineering, University of Minnesota

Gerald R. Fink, Herman and Margaret Sokol Professor of Biology, Whitehead Institute, MIT

Gerome Miklau, Associate Professor, College of Information and Computer Sciences, University of Massachusetts, Amherst

Gil Eyal, Professor of Sociology, Columbia University

Gino Biondini, Professor and Associate Chair, Department of Mathematics, Associate Director, Computational & Data-enabled Science and Engineering, Adjunct Professor, Department of Physics, State University of New York at Buffalo

Giovanni Forni, Fellow of the American Mathematical Society, Professor of Mathematics, University of Maryland

Grace Tsiang, Senior Lecturer and Co-Director, College Economics, University of Chicago

Gregor Jarosch, Assistant Professor of Economics, Stanford University

Gregory L. Fricchione, Mind Body Medical Institute Professor of Psychiatry, Harvard Medical School

Gregory Veramendi, Assistant Professor, Arizona State University

Guido Imbens, Professor of the Applied Econometrics, Stanford Graduate School of Business

Guido Lorenzoni, Professor of Economics, Northwestern University

Guido Menzio, Professor of Economics, University of Pennsylvania

Haideh Khorramabadi, Retired Instructor, University of Cal. at Berkeley, researcher at Bell Labs

Hakan E Tureci, Assistant Professor of Electrical Engineering, Princeton University

Hamed Ghoddusi, Assistant Professor, School of Business, Stevens Institute of Technology

Hamed Mamani, Associate Professor of operations management, University of Washington Seattle

Hamid Dabashi, Hagop Kevorkian Professor of Iranian Studies and Comparative Literature, Columbia university

Hamid Nazerzadeh , Associate Professor , Data Sciences and Operations, USC Marshall School of Business

Hana Shepherd, Assistant Professor of Sociology, Rutgers University

Hananeh Esmailbeigi, Clinical Assistant Professor and Associate Director of Undergraduate Studies, Department of Bioengineering, University of Illinois at Chicago

Hao Li, Professor, Department of Biochemistry and Biophysics, University of California, San Francisco

Harel, Guershon, Professor, Department of Mathematics, University of California, San Diego

Hari Balakrishnan, Fujitsu Professor of Computer Science, Massachusetts Institute of Technology

Hazhir Rahmandad, Associate Professor of System Dynamics, MIT Sloan School of Management

Heather Wiltse, Assistant Professor, Umeå Institute of Design, Umeå University, Umeå, Sweden

Helen Kiso, Assistant Professor, Susquehanna University

Henning Ulfarsson, Assistant Professor, Reykjavik University, Iceland

Hiten Madhani, ​Professor​ of Biochemistry and Biophysics, UCSF

Hugo A. Hopenhayn, Professor of Economics, UCLA

Humberto Ballesteros, Core Lecturer, Department of Italian, Columbia University

Ilana Witten, Assistant professor of neuroscience and psychology, Princeton University

Iman Hajirasouliha, Assistant Professor, Weill Cornell Medical College of Cornell University, New York

Ionut Florescu, Associate Professor of Financial Engineering, Stevens Institute of Technology

Isa E. Hafalir, Associate Professor of Economics, Tepper School of Business

Isaiah Andrews, Assistant Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology

Itai Ashlagi, Assistant Professor of Management Science and Engineering, Stanford University

J. Benjamin Hutchinson, Assistant Professor of Psychology, Northeastern University

J. John Cohen, Professor of Immunology & Microbiology, and Medicine, President's Teaching Scholar, University of Colorado School of Medicine

Jacob Tsimerman, Associate Professor of Mathematics, University of Toronto

Jacopo Ponticelli, Assistant Professor of Finance, University of Chicago

James Bisley, Associate Professor of Neurobiology, UCLA

James Bock, Professor of Physics, California Institute of Technology

James E. Humphreys, Professor, Mathematics & Statistics, U. Massachusetts, Amherst

James H. Duncan, Professor of Mechanical Engineering, University of Maryland

James I. Armstrong, Professor of Classics, Middlebury University

James T. Kirby, E. C. Davis Professor of Civil Engineering, University of Delaware

Jan Drugowitsch, Assistant Professor of Neurobiology, Harvard Medical School

Jane D. Chaplin, James I. Armstrong Professor of Classics, Middlebury College

Jane Dodd, Professor and Vice Chair, Department of Physiology & Cellular Biophysics, Columbia University

Jane O. Newman, Professor of Comparative Literature, UC Irvine

Janice Chen, Assistant Professor of Psychological and Brain Sciences, Johns Hopkins University

Jasmine Foo, Associate Professor of Mathematics, University of Minnesota

Jason Eisner, Professor of Computer Science, Johns Hopkins University

Jason G. Cyster, Professor, Department of Microbiology and Immunology, Investigator of the Howard Hughes Medical Institute, University of California San Francisco

Jason Hartline, Associate Professor of Computer Science, Northwestern University

Jason R Marden, Associate Professor, University of California, Santa Barbara

Javad Lavaei, Assistant Professor in Industrial Engineering and Operations Research, University of California, Berkeley

Javad Shabani, Assistant Professor of Physics, The City College of New York

Javier Donna, Howard P. Marvel Scholar Assistant Professor of Economics, The Ohio State University

Jay A. Farrell, Professor and ChairDepartment of Electrical and Computer Engineering, University of California- Riverside

Jean Beaman, Assistant Professor of Sociology, Purdue University

Jean Hertzberg, Assoc. Professor, Department of Mechanical Engineering, University of Colorado, Boulder

Jean Yang, Assistant Professor of Computer Science at Carnegie Mellon University

Jeff Ely, Professor of Economics, Northwestern University

Jeffrey B. Remmel, Distinguished Professor of Mathematics, University of California, San Diego

Jeffrey Bachman, Professorial Lecturer in Human Rights and Co-Director, Ethics, Peace and Global Affairs, American University

Jeffrey F. Brock, Professor and Chair, Mathematics, Director, Data Science Initiative, Brown University

Jeffrey Montez de Oca, Associate Professor of Sociology, University of Colorado Colorado Springs

Jeffrey Rabin, Professor of Mathematics, University of California San Diego

Jelena Mirkovic, Research Assistant Professor, USC Information Sciences Institute

Jenna Burrell, Associate Professor, School of Information, University of California at Berkeley

Jennifer Taback, Professor of Mathematics, Bowdoin College

Jenny Greene, Professor of Astrophysics, Princeton University

Jenny Libien, Associate Professor and Interim Chair of Pathology, State University of New York Downstate Medical Center

Jeremy Avigad, Professor of Philosophy and Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University

Jeremy Miller, Assistant Professor of Mathematics, Purdue University

Jeremy R. Manning, Assistant Professor, Dartmouth College

Jeremy Reiter, Professor of Biochemistry and Biophysics, University of California, San Francisco

Jesse L. Barlow, Professor of Computer Science and Engineering, Pennsylvania State University

Jessica Barlow, Professor of Speech, Language, and Hearing Sciences, San Diego State University

Jesus Fernandez-Villaverde, Professor of Economics, University of Pennsylvania

Jing Tao, Assistant Professor of Mathematics, University of Oklahoma

Joan McGregor, Professor of Philosophy, Arizona State University

Joanna Davidson, Assistant Professor of Anthropology, Boston University

Jodi Varon, Professor of English, Eastern Oregon University

Joe Halpern, Professor of Computer Science , Cornell University

Joel M. Schnur, Professor Bio/Molecular Science, George Mason University

Joel Sobel, Professor of Economics, UC San Diego

Joel Waldfogel, Frederick R. Kappel Chair in Applied Economics, Carlson School of Management, University of Minnesota

Johan Ugander, Assistant Professor of Management Science and Engineering, Stanford University

John A. Assad, Professor of Neurobiology, Harvard Medical School

John D. Murray, Assistant Professor of Psychiatry, Yale University

John H. Wise, Dunn Family Associate Professor of Physics, Georgia Institute of Technology

John Perry, Henry Walgrave Stuart Professor of Philosophy Emeritus, Stanford University

John Sterman, Jay W. Forrester Professor of Management, MIT

Johnson, Valen E, Distinguished Professor & Head of Department of Statistics, Texas A&M University

Jonathan Dingel, Assistant Professor of Economics, Booth School of Business, University of Chicago

Jonathan Lipton , MD, PhD Boston Children's Hospital | Department of Neurology & F.M. Kirby Neurobiology Center Harvard Medical School | Division of Sleep Medicine

Jonathan May, Assistant Professor, Viterbi School of Engineering, University of Southern California

Jonathan Picker (MBChB, PhD), Departments of Genetics and Child Psychiatry, Director Fragile X Program, Co-director Pharmacogenomics clinic, Childrens Hospital Boston (Harvard University)

Jonathan Pillow, Associate Professor, Princeton Neuroscience Institute & Psychology Princeton University

Jonathan Winawer, Assistant Professor of Psychology and Neural Science, New York University

Jonathan Z. Simon, Professor of Electrical & Computer Engineering, University of Maryland,

Jorge Coronado, Associate Professor, Department of Spanish & Portuguese, Northwestern University

Jorge Soares, Associate Professor, Department of Economics, University of Delaware

Joseph Hankins, Associate Professor of Anthropology, UC San Diego

Joseph R. Slaughter, Associate Professor of English and Comparative Literature r, Columbia University

Joshua Reed, Associate Professor of Operations Management, Stern School of Business, New York University

Judith Butler, Professor of Comparative Literature and Rhetoric at the University of California, Berkeley

Stefan Tanaka, Professor of Communication, University of California, San Diego

Julia Hirschberg, Percy K. and Vida L. W. Hudson Professor and Chair of Computer Science, Columbia University

Julius Raynes, Professor of Neuroscience and Physiology, Associate Director of the NYU Neuroscience Institute

Justin B. Kinney, Assistant Professor, Simons Center for Quantitative Biology, Cold Spring Harbor Laboratory

Justin Blau, Professor & Chair, NYU Biology Department

Stephen Lewis, Professor, University of California Davis

Joan Feigenbaum, Department Chair and Professor of Computer Science and Law, Yale University

Justin H. Gross, Assistant Professor, Department of Political Science, University of Massachusetts, Amherst

Justin Roberts, Associate Professor of Mathematics, UC San Diego

Justin Thaler, Assistant Professor, Department of Computer Science, Georgetown University

Justine Landau, Assistant Professor of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University

Kai Evers, Associate Professor of German, University of California, Irvine

Kalpana Shankar, Professor of Information and Communication Studies, University College Dublin

Kamran Diba, Assistant Professor of Psychology, University of Wisconsin-Milwaukee

Karen R. Thickman, Lecturer, Department of Bioengineering, University of Washington

Karin Rosemblatt, Associate Professor, University of Maryland, College Park

Karna Basu, Associate Professor of Economics, Hunter College, City University of New York

Karrie Karahalios, Associate Professor, University of Illinois

Katherine Mack,Chair and Associate Professor of English, University of Colorado at Colorado Springs

Kayhan Batmanghelich, Assistant Professor in the Department of Biomedical Informatics, University of Pittsburgh

Keenan Crane, Assistant Professor in Computer Science, Carnegie Mellon University

Keith Leavitt, Associate Professor and Management Program Director, College of Business, Oregon State University

Keith Purpur, Associate Professor, Brain and Mind Research Institute, Weill Cornell Medical College

Keith W. Moored III, Assistant Professor of Mechanical Engineering, Lehigh University

Kelly Savage, Lecturer in Theory and Musicianship, San Francisco Conservatory of Music

Evan Kirby, Assistant Professor, Caltech Department of Astronomy & Astrophysics

Kenneth Miller, Professor, Dept. of Neuroscience and Co-Director, Center for Theoretical Neuroscience, Columbia University

Kevin Ohi, Professor of English, Boston College

Kevin Williams, Assistant Professor of Economics, Yale School of Management

Kia Bazargan, Associate Professor of Electrical and Computer Engineering Department, University of Minnesota

Kieran Setiya, Professor of Philosophy, Department of Linguistics and Philosophy Massachusetts Institute of Technology

Kira Poskanzer, Assistant Professor, Biochemistry & Biophysics, University of California, San Francisco

Kirill Shtengel, Professor of Physics,University of California, Riverside

Kiumars Kaveh, Associate Professor of Mathematics, University of Pittsburgh

Konrad Kording, Professor, Northwestern University

Kostas Bimpikis, Associate Professor of Operations, Information and Technology, Graduate School of Business, Stanford University

Kuang Xu, Assistant Professor, Stanford Graduate School of Business

Kurt Thorn, Associate Professor, University of California, San Francisco

Lalitha Sankar, Assistant Professor, Arizona State University

Lamine Mili, Professor of Electrical and Computer Engineering, Virginia Tech

Lana Yarosh, Assistant Professor, University of Minnesota

Larry Diamond, Senior Fellow, Hoover Institution and Freeman Spogli Institute, Stanford University

Laura Kalin, Assistant Professor of Linguistics at Princeton University

Lauren Ristvet, Assoc. Professor, Anthropology, University of Pennsylvania;

Lawrence Sulak, Myers Distinguished Professor of Physics, Chairman Emeritus, Boston University

Lawrence V. Snyder, Associate Professor of Industrial and Systems Engineering, Lehigh University

Leila Khatami, Associate Professor of Mathematics, Union College

Lena Mashayekhy, Ph.D., Assistant Professor, Department of Computer & Information Sciences, University of Delaware

Leonid Reyzin, Professor of Computer Science, Boston University

Lila Davachi, Associate Professor of Psychology and Neural Science, New York University

Liliana Varela, Assistant Professor of Economics, ​University of Houston

Linda M. Reilly, Program Manager, UCSF Program for Breakthrough Biomedical Research (PBBR)

Aaron Clauset, Assistant Professor of Computer Science, University of Colorado Boulder

Lisa A. Steiner, Professor of Biology, Massachusetts Institute of Technology

Vilma Ortiz, Professor of Sociology, UCLA

Lisa Boulanger, Associate Professor of Neuroscience, Princeton Neuroscience Institute, Princeton University

Lloyd Trotman, Associate Professor, Cold Spring Harbor Laboratory

Lola Thompson, Assistant Professor of Mathematics, Oberlin College

Lones Smith, Maude P. and Milton J. Shoemaker Professor of Economics, University of Wisconsin - Madison

Loren A. Bertocci, Professor of Biochemistry and Director of Exercise and Sports Science, Marian University, Indianapolis IN

Lori L. Holt, Professor, Carnegie Mellon University

Cindy Grimm, Professor of Mechanical, Industrial, and Manufacturing Engineering, Oregon State University

Lorrie Cranor, Professor of Computer Science and of Engineering & Public Policy, Carnegie Mellon University

Louise Fortmann, Professor Emerita of Natural Resource Sociology, Department of Environmental Science, Policy and Management, UC Berkeley

Lu Zhang, Fisher College of Business Distinguished Chair and Professor of Finance, Ohio State University

Luke Habberstad, Assistant Professor, Chinese Literature and Religious Studies, University of Oregon

Lynne Reder, Professor, Carnegie Mellon University

Madeleine Udell, Assistant Professor, Operations Research and Information Engineering, Cornell University

Madhu Sudan, Gordon McKay Professor of Computer Science, Harvard University

Mae Ngai, Professor of History and Lung Family Professor of Asian American Studies, Columbia University

Mahdieh Allahviranloo, Assistant Professor of Civil Engineering, The City College of New York

Mala Murthy, Associate Professor of Neuroscience and Molecular Biology, Princeton University

Mansour Shayegan, Professor of Electrical Engineering, Princeton University

Marc F. Schmidt, Associate Professor of Biology, University of Pennsylvania

Marc Howard, professor of Physics, Boston University

Marc Mezard, Director of École Normale Supérieure, (Prize Ampère 1996, the Humboldt Prize in 2009, and the Lars Onsager Prize in 2016)

Marek Chrobak, Professor of Computer Science, University of California at Riverside

Margarida Bastos, Associate Professor at the Department of Chemistry and Biochemistry, University of Porto, Portugal

Mariam Aly, Assistant Professor, Columbia University

Marianne Wanamaker, Associate Professor of Economics, University of Tennessee

Mario A. Svirsky, Noel L. Cohen Professor of Hearing Science, Professor of Otolaryngology (School of Medicine) and Neural Science, Vice-Chairman for Research, Department of Otolaryngology, New York University School of Medicine

Marisa Carrasco, Professor of Psychology and Neural Science, Collegiate Professor, New York University

Mary F. Roberts, Professor of Chemistry, Boston College

Mary L. Gray, Associate Professor, Indiana University and Senior Researcher, Microsoft Research

Maryam Farboodi, Assistant Professor of Economics, Princeton University

Maryam Kouchaki, Assistant Professor of Management and Organizations, Kellogg school of management, Northwestern University

Maryam Saeedi, Assistant Professor of Economics, Tepper Business School, Carnegie Mellon University

MaryJean McCarthy, Clinical Associate Professor, Adelphi University

Matthew Allen, Assistant Director, Purdue Language and Cultural Exchange, Purdue Universityeam

Matthew D Beckman, Chair of Undergraduate Studies, Department of Statistics, Penn State University

Matthew Kovach, Assistant Professor of Economics, ITAM and CIE

Matthew Leonard, Assistant Professor of Neurological Surgery, University of California, San Francisco

Matthew Pierce, Assistant Professor of Religion, Centre College

Matthias Doepke, Professor of Economics, Northwestern University

Maura McLaughlin, Eberly Family Distinguished Professor of Physics and Astronomy, West Virginia University

Maureen Gillespie, Lecturer, Department of Psychology, University of New Hampshire

Maureen Ritchey, Assistant Professor of Psychology, Boston College

Megan McNerney, Assistant Professor Dept. of Pathology, The University of Chicago

Mehmet Ekmekci, Associate Professor of Economics, Boston College

Micah Sherr, Provost's Distinguished Associate Professor, Department of Computer Science

Michael Bernstein, Assistant Professor of Computer Science, Stanford University

Michael C. Frank, Associate Professor of Psychology, Stanford University

Michael Falk, Professor of Materials Science and Engineering, Mechanical Engineering, Physics and Astronomy, Johns Hopkins University

Michael Goard, Assistant Professor, University of California, Santa Barbara

Michael Greenberg, Assistant professor of Computer Science, Pomona College

Michael Gutperle, Professor of Physics, UCLA

Michael Hawken, Professor, Center of Neural Science, New York University

Michael Mislove, Professor and Chair in Department of Computer Science and Mathematics, Tulane University

Michael N. Shadlen, Professor of of Neuroscience , Columbia University

Michael R. Wagner, Assistant Professor of Operations Management, Neal and Jan Dempsey Endowed Faculty Fellow, University of Washington

Michael Schwert, Assistant Professor of Finance, Fisher College of Business, The Ohio State University

Michael Strauss, Professor and Associate Chair, Department of Astrophysical Sciences, Princeton University

Michael T. McManus, Vincent and Stella Coates Endowed Chair and Professor, Department of Microbiology and Immunology; Director, UCSF Keck Center for Noncoding RNAs, Core Director, UCSF ViraCore, University of California, San Francisco

Michael Whalen, Director, University of Minnesota Software Engineering Center

Michael zur Muehlen, Associate Professor of Information Systems, Associate Dean of the Graduate Enterprise, School of Business, Stevens Institute of Technology

Michele A. Basso, Director, Fuster Laboratory of Cognitive Neuroscience; Professor, Departments of Psychiatry and Biobehavioral Sciences and Neurobiology, The Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, UCLA

Michelle Mazurek, Assistant Professor of Computer Science, University of Maryland

Michelle Povinelli, Associate Professor, Ming Hsieh Department of Electrical Engineering, University of Southern California

Miguel P. Eckstein, Professor, Department of Psychological and Brain Sciences, Institute for Collaborative Biotechnologies, University of California-Santa Barbara

Milli Lake, Assistant Professor, School of Politics and Global Studies, Arizona State University

Miranda Scolari, Assistant Professor, Department of Psychological Sciences, Texas Tech University

Mohammad Akbarpour, Assistant Professor of Economics, Stanford University

Mohammad Fallahi-Sichani, Assistant Professor of Biomedical Engineering, University of Michigan

Mohammad Hafezi, Assistant Professor of Physics, Joint Quantum Institute, Unversity of Maryland

Mohammad Jalali, Research Faculty, Sloan School of Management, MIT

Mohammad Maghrebi, Assistant Professor, Michigan State University

Mohammad Reza Pakzad, Associate Professor of Mathematics, University of Pittsburgh

MohammadTaghi Hajiaghayi, Jack and Rita G. Minker Professor of Computer Science, University of Maryland, College Park

Mohsen A Jafari, Professor and Chair of Industrial and Systems Engineering, Rutgers University

Mojtaba Soltanian, Assistant Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Chicago

Mor Armony, Professor of Operations Management, Stern School of Business, New York University

Mostafa Beshkar, Assistant Professor of Economics, Indiana University-Bloomington

Mustafa Mahamid, Clinical Associate Professor, University of Illinois at CHicago

Nancy K. Stanton, Professor of Mathematics, University of Notre Dame

Narges Kasiri, Assistant Professor of Management, Ithaca College

Narges Razavian, Assistant Professor, Langone Medical Center, New York University

Nasibeh Azadeh-Fard, Visiting Professor, Industrial and Systems Engineering, Rochester Institute of Technology (RIT)

Natalia Kovrijnykh, Associate Professor of Economics, Arizona State University

Nate Foster, Associate Professor of Computer Science, Cornell University

Navid Ghaffarzadegan, Assistant Professor of Industrial and Systems Engineering, Virginia Tech

Neil Immerman, Professor, University of Massachusetts, Amherst

Nick Scoville, Moseley Professor of Astrophysics, California Institute of Technology

Nicolas Lambert, Assistant Professor of Economics, Stanford Graduate School of Business

Nicole Howard, Associate Professor of History, Eastern Oregon University

Nicole Rust, Assistant Professor of Psychology, University of Pennsylvania

Nikos Trichakis, Assistant Professor of Operations Management, MIT

Nima Rahbar, Associate Professor of Civil and Environmental Engineering, Worcester Polytechnic Institute

Nimish Shah, Professor of Mathematics, Ohio State University

Noah Smith, Associate Professor of Computer Science and Engineering, University of Washington

Ophir Frieder, McDevitt Professor of Computer Science, Georgetown University

Owen Arden, Assistant Professor of Computer Science, University of California Santa Cruz.

Padraig O'Seaghdha, Associate Professor of Psychology, Lehigh University

Parisa Rashidi, Assistant Professor of Biomedical Engineering Department, Electrical and computer Engineering Department, University of Florida,

Patricia Saldarriaga, Professor of Spanish, Middlebury College

Patrick Bayer, Professor of Economics, Duke University

Paul Dourish, Chancellor's Professor, University of California Irvine

Paul J. Heald, Richard W. & Marie L. Corman Research Professor, Fellow & Associated Researcher, CREATe, RCUK Centre for Copyright, University of Glasgow

Paul Kelleher, Associate Professor, University of Wisconsin-Madison

Pavlo Pylyavskyy, Associate Professor of Mathematics, University of Minnesota

Pavol Cerny, Assistant Professor, University of Colorado Boulder

Pedram Hassanzadeh, Assistant Professor of Mechanical Engineering, Rice University

Pedro Santacruz, Assistant Professorr, Psychology and Princeton Neuroscience Institute, Princeton University​

Peter Alvaro, Assistant Professor of Computer Science, University of California, Santa Cruz

Peter Gacs, Professor Computer Science Department, Boston University

Peter Honeyman, Research Professor of Computer Science and Engineering, University of Michigan, Ann Arbor

Peter J. Olver, Professor of Mathematics, University of Minnesota

Philip E. Strahan, Professor of Finance, Boston College

Philipp Schnabl, Associate Professor of Finance, Stern School of Business

Phillip L. Pearl, M.D., Professor of Neurology, Harvard Medical School

Pierre Gentine, Associate Professor, Earth Institute & Department of Earth & Environmental Engineering, Columbia University

Pietro Tebaldi, Assistant Professor of Economics, University of Chicago

Pietro Veronesi, Roman Family Professor of Finance, Booth School of Business, University of Chicago

Piotr Indyk, Professor of Electrical Engineering and Computer Science, MIT

Pouya Afshar, Assistant Professor of Art and Design, University of Massachusetts Lowell

Pranjal H. Mehta, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Oregon

Quentin Regestein, Associate Professor of Psychiatry, Harvard Medical School

Rachel Heath, Assistant Professor of Economics, University of Washington

Rachel Wilson, Professor of Neurobiology, Harvard Medical School

Radhika Nagpal, Fred Kavli Professor of Computer Science, Harvard University

Rajmohan Rajaraman, Professor, College of Computer and Information Science, Northeastern University

Rama Bansil, Professor of Physics, Boston University

Rebecca Hartman, Associate Professor of History, Eastern Oregon University

Rebecca R. Andridge, Associate Professor of Biostatistics, The Ohio State University

Rebekah Klein-Pejšová, Associate Professor of History, Purdue University

Rega Wood, Professor of Philosophy, Indiana University

Regis B. Kelly, Byers Family Distinguished Professor, Director, California Institute for Quantitative Biosciences

René M. Stulz, Reese Chair of Banking and Monetary Economics, The Ohio State University

Reviel Netz, Patrick Suppes Professor of Greek Mathematics and Astronomy, Department of Classics, Stanford University

Reza Alam, Assistant Professor of Mechanical Engineering, University of California, Berkeley

Reza Nasiri Mahalati, Lecturer of Electrical Engineering Department, Stanford University

Reza Vafabakhsh, Assistant Professor of Molecular Biosciences, Northwestern University

Richard A. Wentworth, Professor of Mathematics, University of Maryland

Richard Hornbeck, Professor of Economics, University of Chicago

Richard Kirsch, Associate Professor of Pathology, University of Toronto

Richard L. Lewis, John R. Anderson Collegiate Professor of Psychology, Linguistics and Cognitive Science, University of Michigan

Richard Lachmann, Professor of Sociology, University at Albany

Richard M. Murray, Thomas E. and Doris Everhart Professor of Control & Dynamical Systems and Bioengineering, California Institute of Technology

Richard McGehee, Professor of Mathematics, University of Minnesota

Richard T Born, Professor of Neurobiology, Harvard Medical School

Richard Vuduc, Associate Professor of Computational Science and Engineering, Georgia Institute of Technology

Robbert van Renesse, Research Professor, Department of Computer Science, Cornell University

Robert A. Weinberg, Member Whitehead Institute for Biomedical Research, Professor of Biology, MIT Director, MIT Ludwig Center for Molecular Oncology

Robert B. Horwitz, Professor of Communication, University of California - San Diego

Robert Fisher, Associate Professor / Graduate Program Director, University of Massachusetts Dartmouth

Robert Goldstone, Distinguished Professor, Department of Psychological & Brain Sciences, Indiana University

Robert Shapley, Professor, New York University

Robert Tibshirani, Professor in Depts of Biomedical Data Sciences and Statistics, Stanford University

Robert Town, Professor of James L. and Nancy Powell Centenial ,University of Texas-Austin

Robert W Bell, Associate Professor, Lyman Briggs College and Department of Mathematics, Michigan State University

Robin Fran Abrams, Ph.D, FAIA, ASLA, Professor of Architecture, North Carolina State University

Roozbeh Hosseini, Assistant Professor of Economics, University of Georgia

Roozbeh Kiani, Assistant Professor of Neural Science and Psychology, New York University

Roshanak (Roshi) Nateghi, Assistant Professor, Purdue University

Rosta Farzan, Assistant Professor at the School of Computing and Information, University of Pittsburgh

Roya Beheshti, Associate Professor of Mathematics, Washington University in St. Louis

Ryan Minor, Associate Professor and Director of Graduate Studies, Music Department, SUNY Stony Brook

S. Lance Cooper, Associate Head for Graduate Programs, Professor of Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign

S. Nageeb Ali, Associate Professor of Economics, Pennsylvania State University

Saad Mneimneh, Assistant Professor of Computer Science, Hunter College and The Graduate Center

Saki Bigio, Assistant Professor of Economics, UCLA

Sam Nariman, Boas assistant professor, Mathematics department, Northwestern University

Samir Chopra, Professor, Department of Philosophy, Brooklyn College and CUNY Graduate Center

Samuel J. Gershman, Assistant Professor of Psychology, Harvard University

Samuel R. Bowman, Assistant Professor of Linguistics and Data Science, New York University

Sandra J.E. Langeslag, Assistant Professor, University of Missouri - St. Louis

Sara Feldman, Lecturer, Program in Jewish Culture and Society, University of Illinois

Sara Mednick, Associate Professor, Department of Psychology, University of California, Riverside

Sarita Schoenebeck, Assistant Professor, University of Michigan

Saverio Spagnolie, Assistant Professor of Mathematics, University of Wisconsin Maddison

Scott A. Wolpert, Professor and Chair, Department of Mathematics, University of Maryland

Scott Aaronson, David J. Bruton Centennial Professor of Computer Science, The University of Texas at Austin

Scott Robertson, Professor and Associate Chair, Information and Computer Sciences, University of Hawaii at Manoa

Seemay Chou, Assistant Professor, Department of Biochemistry and Biophysics, University of California, San Francisco

Serafim Batzoglou, Professor of Computer Science, Stanford University

Sergei Maslov, Professor of Bioengineering and Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign,

Sergey Chernenko, Assistant Professor of Finance, Ohio State University

Serra Hakyemez, Neubauer Junior Research Fellow, Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University

Sevin Yeltekin, Professor of Economics, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA

Shahram Pouya, Assistant Professor of Mechanical Engineering, Michigan State University

Shared Goel, Assistant Professor of Management Science and Engineering, Stanford University

Sharon Goldberg, Associate Professor, Computer Science, Boston University

Sharrona Pearl, Assistant Professor, The University of Pennsylvania

Shelly Silver, Associate Professor and Director of Moving Image Visual Arts Program, Columbia University

Shiva Houshmand, Assistant Professor of Computer Science, Southern Illinois University

Sholeh Shahrokhi, Associate Professor of Anthropology, Faculty Advisor to Muslim Student Association (MSA)

Shyamsunder Erramilli, Professor in Physics & Biomedical Engineering, Boston University

Simon Board, Associate Professor of Economics, UCLA

Simon Peron, Assistant Professor, Center for Neural Science, New York University

Soheil Ghiasi, Professor of Electrical and Computer Engineering, University of California Davis

Soheil Mohajer, Assistant Professor of Electrical and Computer Engineering Department, University of Minnesota

Soroush Aslani, Assistant Professor of Management, University of Wisconsin - Whitewater

Soudeh Mirghasemi, Assistant professor of Economics at Hofstra university

Srikanta Tirthapura, Kingland Professor of Data Analytics, Department of Electrical and Computer Engineering, Iowa State University

Srikanth Jagabathula, Assistant Professor of Operations Management, Stern School of Business, New York University

Staci D. Bilbo, PhD, Director of Research, Lurie Center for Autism at the MassGeneral Hospital for Children, Department of Pediatrics and Program in Neuroscience, Harvard Medical School

Stanley Selkow, Professor Emeritus of Computer Science, Worcester Polytechnic Institute

Stefan Nagel, Michael Stark Professor of Finance, Professor of Economics, University of Michigan

Stephen A. Edwards, Associate Professor of Computer Science, Columbia University

Stephen J. Flusberg, Assistant Professor of Psychology, SUNY Purchase

Stergios Roumeliotis, Professor of Computer Science & Engineering, University of Minnesota

Steve Cicala, Assistant Professor, Harris Public Policy, The University of Chicago

Steve Tadelis, James J. and Marianne B. Lowrey Chair in Business Professor of Economics, Business and Public Policy Haas School of Business, University of California at Berkeley

Steven A. Siegelbaum, Ph.D., Professor and Chair, Department of Neuroscience, Columbia University Medical Center

Steven M. Block, S.W. Ascherman Professor of Sciences, Departments of Applied Physics and Biology, Stanford University

Steven Mailloux, President's Professor of Rhetoric, Loyola Marymount University

Su Guo, Professor of Bioengineering and Therapeutic Sciences, University of California, San Francisco

Susan Courtney-Faruqee, Professor and Chair, Dept. of Psychological & Brain Sciences, Johns Hopkins University

Susan Landau, Professor of Cybersecurity Policy and Professor of Computer Science, Worcester Polytechnic Institute

Susan NIefield, Professor Emerita of Mathematics, Union College

Susan Riemer Sacks, Professor of Psychology, Barnard College, Columbia University

Susan Watson, Professor of Physics, Physics Department Chair, Middlebury College

Susannah Gottlieb, Associate Professor, Comparative Literary Studies, Northwestern University

Swarat Chaudhuri, Associate Professor of Computer Science, Rice University

Tal Correm, Assistant Professor of Philosophy, Allegheny College

Tatiana Pasternak, Professor, University of Rochester

Tatiana Schnur, Associate Professor of Neurosurgery, Baylor College of Medicine

Terri Carney, Professor of Spanish, Butler University

Theodore Geballe, Emeritus Professor of Applied Physics and Mat. Sci., Stanford University

Theresa Kuchler, Assistant Professor of Finance, New York University

Thomas Covert, Assistant Professor of Economics, University of Chicago Booth School of Business

Thomas Hales, Andrew Mellon Professor of Mathematics, University of Pittsburgh

Thomas J. Misa, Professor and Director, University of Minnesota

Thomas Koberda, Assistant Professor of Mathematics, University of Virginia

Thomas Philippon, Professor of Finance, NYU Stern school of business

Thomas Ristenpart, Associate Professor, Cornell Tech and Cornell University

Thomas Wasow, Clarence Irving Lewis Professor of Philosophy and Professor of Linguistics, Emeritus, Stanford University

Tim Buschman, Assistant Professor of Neuroscience, Princeton University

Timothy J. Kehoe, Distinguished McKnight University Professor, Department of Economics, University of Minnesota

Ting He, Associate Professor,Computer Science and Engineering, Penn State University

Toben H. Mintz, Associate Professor, Psychology & Linguistics, University of Southern California

Tobias J. Moskowitz, Dean Takahashi Professor of Finance, Yale University

Todd M. Gureckis, Associate Professor of Psychology, New York University

Todd MacKenzie, Professor of Biostatistics, Department of Biomedical Data Science, Geisel School of Medicine, Dartmouth College

Todd Schoellman, Assistant Professor of Economics, Arizona State University

Tom Collins, Visiting Assistant Professor, Department of Psychology, Lehigh University

Tom Kalin, Professor, School of the Arts, Film, Columbia University

Tom S. Clark, Asa Griggs Candler Professor, Department of Political Science, Emory University

Torsten Wittmann, Professor of Cell and Tissue Biology, University of California San Francisco

Travis Johnson, Assistant Professor of Finance, McCombs School of Business, University of Texas at Austin

Uri Hasson, Associate Professor of Psychology and Neuroscience, Princeton University

Vahideh H. Manshadi, Assistant Professor of Operations, School of Management, Yale University

Varadarajan Chari, Professor of Economics University of Minnesota

Venky Venkateswaran, Assistant Professor, NYU Stern School of Business, New York University

Vishal Misra, Professor of Computer Science and Electrical Engineering, Columbia University

Vladimir Savinov, Professor of Physics, University of Pittsburgh

Wei Ji Ma, Associate Professor, New York University

Wei Wu, Assistant Professor of Finance, Texas A&M University

Will Fithian, Assistant Professor of Statistics, University of California at Berkeley

Willa Friedman, Assistant Professor of Economics, University of Houston

William Goldman, Professor of Mathematics, University of Maryland

William H. Sandholm, Professor of Economics, University of Wisconsin-Madison

C. C. Wang, Professor of Chemistry and Pharmaceutical Chemistry, UCSF

Lewis L. Lanier,  Distinguished Professor and Chair of Microbiology and Immunology, University of California San Francisco

Winrich Freiwald, NYSCF Robertson Investigator, Associate Professor, The Rockefeller University

Xiao Yu Wang, Assistant Professor of Economics, Duke University

Yair Minsky, Einar Hille Professor of Mathematics, Yale University

Yann LeCun, Director, Facebook AI Research & Professor, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.

Yashar Ahmadian Tehrani, Assistant Professor of Mathematical Biology, University of Oregon

Yasser Roudi, Professor, Eric Kandel young neuroscientist prize winner, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU, Trondheim, Norway; Member, Institute for Advanced Study, Princeton

Zakia Salime, Associate Professor of Sociology, Women's and Gender Studies, Rutgers University

Zheng Huang, Associate Professor of Mathematics, City University of New York, Staten Island and Graduate Center

Zhiguo He, Professor of Finance, University of Chicago

Cynthia Pizzulli, Adjunct Professor, School of Social Welfare, SUNY Stony Brook; School of Social Work, Adelphi University

Kenneth Miller, Professor, Dept. of Neuroscience and Co-Director, Center for Theoretical Neuroscience, Columbia University

Emily Owens, Associate Professor, Department of Criminology, Law and Society, and Department of Economics, University of California, Irvine

Maryam Mehri, Assistant Professor, Rutgers University

Yael Rice, Assistant Professor of Art History & Asian Languages and Civilizations, Amherst College

Daria Roithmayr, George T. and Harriet E. Pfleger Professor of Law, University of Southern California.

Megan Havard, Assistant Professor of Spanish, Department of World Languages, Literatures and Cultures,  Augustana College

Rick E. Robinson, Professor of the Practice, Department of Information Science, University of Colorado, Boulder

Nick Davis, Associate Professor, English and Gender & Sexuality Studies, Northwestern University

Anika Walke , Assistant Professor of History, Washington University in St. Louis

John H. Cochrane, Senior Fellow, Hoover Institution at Stanford University

Jason Polakis, Assistant Professor, Computer Science, University of Illinois at Chicago

Keith R. Yamamoto, Vice Chancellor for Science Policy and Strategy, University California at San Francisco

Jeremy D. Safran, Professor of Psychology, New School for Social Research

Benjamin Glick, Professor of Molecular Genetics and Cell Biology, University of Chicago

Nora Madison, Assistant Professor of Communication, Chestnut Hill College

Emilio Salinas, Associate Professor of Neurobiology and Anatomy, Wake Forest School of Medicine

Serena ParekhAssociate Professor, Director of the Politics, Philosophy, and Economics (PPE) Program, Editor of The American Philosophical Association Newsletter on Feminism and Philosophy,  Northeastern University, Department of Philosophy and Religion

Alberto Abadie, Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology

Navid Nakhjiri, Assistant Professor, Aerospace Engineering Department , California State Polytechnic University Pomona

Derek Dreyer, Tenured Faculty, Max Planck Institute for Software Systems

Jan Brascamp, Assistant Professor of Psychology, Michigan State University

Ali Shojaie, PhD, Associate Professor, Department of Biostatistics (Adj. Statistics), University of Washington, Seattle

Vinod Vaikuntanathan,  Associate Professor of Electrical Engineering and Computer Science at MIT.

Dietrich Vollrath, Associate Professor of Economics, University of Houston

David E. Kaplan, Professor of Physics, Johns Hopkins University

Christopher Moseley, Associate Professor, Department of Mathematics and Statistics, Calvin College

Ali Hajimiri, Member National Academy of Inventors (NAI), Bren Professor of Electrical and Medical Engineering, Caltech

Helen Suh, Professor, College of Engineering; Tufts University

Bjoern Hartmann, Associate Professor, UC Berkeley EECS

Jeremy P. Carlo, Assistant Professor of Physics, Villanova University

David Hsu, Assistant Professor, Dept. of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technolog

Philip Resnik, Professor, Department of Linguistics and Institute for Advanced Computer Studies, University of Marylandy

Homayoun Yousefi'zadeh, Professor of Electrical Engineering and Computer Science, University of California, Irvine

Kostas Daniilidis, Ruth Yalom Stone Professor of Computer and Information Science, University of Pennsylvania

Tristram Wolff, Visiting Assistant Professor,Comparative Literary Studies Program, Northwestern University​Grigory Yaroslavtsev, Assistant Professor of Computer Science, Indiana University, Bloomington

Kendall Mahn, 2015 Breakthrough Prize Laureate, Assistant Professor, Michigan State University.

Scott Dressler, Associate Professor of Economics, Villanova University

Christine Froula, Department of English, Northwestern University USA

Saeed Tavazoie, Professor of Biochemistry and Molecular Biophysics & Systems Biology, Columbia University

Douglas N. Arnold, McKnight Presidential Professor of Mathematics, University of Minnesota, Guggenheim Fellow

Juan Jose Jaramillo, Lecturer, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign

David Berger, Assistant Professor of Economics at Northwestern University

Joseph Chow, Assistant Professor of Civil & Urban Engineering, New York University

Edward Burkard, Visiting Assistant Professor of Mathematics, Randolph-Macon College

Anna Swan, PhD.,Associate Professor, ECE Department,Boston University

Joseph Chow, Assistant Professor of Civil & Urban Engineering, New York University

Sheldon Pollock, Professor of Sanskrit and South Asian Studies, Columbia University

Nassir Mokarram, Assistant Professor, Department of Biomedical Engineering, Duke University

Kyle W. Albert, Sloan Fellow on Aging and Work, Center for Population and Development Studies, Harvard University

Kathleen Pine, Assistant Professor, College of Health Solutions,Arizona State University

Matthew Stratton, Associate Professor of English, University of California, Davis

Grigory Yaroslavtsev, Assistant Professor of Computer Science, Indiana University, Bloomington

Arie Israel,Assistant Professor of Mathematics,University of Texas at Austin.

Ricardo Friaz, Adjunct Faculty, Philosophy, California State University, Stanislaus

Desiree Martin,  Associate Professor of English, University of California, Davis

Leonid P. Pryadko, Professor of Physics, University of California, Riverside

Luis Nasser, Associate Professor of Physics, Department of Science and Mathematics, Columbia College Chicago

Harris Feinsod, Assistant Professor, Department of English, Northwestern University

Balajee Vamanan, Assistant Professor of Computer Science,  University of Illinois at Chicago

Luis Nasser, Associate professor of physics, Columbia College Chicago

Daniel Jiang, Department of Industrial Engineering, University of Pittsburgh

Marianne Bertrand , Professor of Economics, Booth School of Business, University of Chicago

R. Ryan Williams, Associate Professor of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology

John Sartori, Assistant Professor, University of Minnesota

Raymond Swanson ,MD, Professor and Vice-Chair, Dept. of Neurology, University of California, San Francisco

Jeffrey Buettner, DMA, Associate Professor of Music, Director of Choral Activities, Middlebury College

Abigail Clarke-Sather, Assistant Professor, Fashion & Apparel Studies and Civil & Environmental Engineering, University of Delaware

Yash Kanoria, Assistant Professor of Decision, Risk and Operations, Graduate School of Business, Columbia University

Stephen Checkoway, Assistant Professor of Computer Science, University of Illinois at Chicago.

Brendon Rhoades, Associate Professor of Mathematics, University of California - San Diego

Arash Naraghi, Arash, Ph.D., Associate Professor of Religion and Philosophy Chair, Philosophy Department

David Karger, Professor of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology

Gilbert L. Henry, Research Investigator, Cold Spring Harbor Laboratory

Krishnamurthy Iyer, Assistant Professor, Operations Research and Information Engineering, Cornell University

Yehua Wei, Assistant Professor of Operations Management, Boston College

Lilly Irani, Assistant Professor, UC San Diego

Mohammad G. Nejad, Assistant Professor of Marketing, Gabelli School of Business, Fordham University

Ju-Lee Kim, Professor of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology

Lamine Mili, Professor of Electrical and Computer Engineering, Virginia Tech

Lindsay Glesener, Assistant Professor, School of Physics & Astronomy, University of Min

Kimberly J. Popendorf, Assistant Professor in Ocean Sciences, University of Miami

Vincent Noireaux, Associate Professor, School of Physics and Astronomy, University of Minnesota

Spring Knapp, Assistant Professor of Chemistry, The College of Wooster

Jim Hughes, Professor of Biostatistics, University of Washington

Risa Wechsler, Associate Professor of Physics, Stanford University

Bobak Nazer, Assistant Professor of Electrical and Computer Engineering, Boston University

Claire Le Goues, Assistant Professor of Computer Science at Carnegie Mellon

Gopalan Nadathur, Professor of Computer Science, University of Minnesota

David McAllester, Professor and Chief Academic Officer TTI Chicago

David C. Noelle, Associate Professor & Chair, Cognitive & Information Sciences, University of California, Merced

Anne S. Warlaumont, Assistant Professor of Cognitive and Information Sciences, University of California, Merced

Michael Chwe, Professor of Political Science, UCLA

Walter Sinnott-Armstrong Professor of Philosophy and Ethics, Duke University

Michael Hay, Assistant Professor, Computer Science, Colgate University

Neal Koblitz, Professor of Mathematics, University of Washington

Ann Hibner Koblitz, Professor of Women and Gender Studies, Arizona State University

Joel M Cohen, Professor of Mathematics, The University of Maryland

Matthew Stratton, Associate Professor of English, University of California, Davis

Bill V. Mullen, Professor of American Studies, Purdue University

Mary Beth Mudgett, Professor of Biology, Stanford University

Dana Foarta, Assistant Professor, Stanford Graduate School of Business

Reza Shadmehr, Professor of Biomedical Engineering, Director of the PhD Program, Johns Hopkins School of Medicine

Itai Gurvich, Associate Professor of Operations Research and Information Engineering, Cornell University

Stijn Van Nieuwerburgh , Professor of Finance and Director of the Center for Real Estate Finance Research,  New York University Stern School of Business 

Akram Aldroubi, Professor of Mathematics, Vanderbilt University

Matthew Stephens, Professor, Departments of Statistics and Human Genetics, University of Chicago

Marc Davis, Professor of Astronomy & Physics, Emeritus, UC Berkeley

Keri Kornelson, Professor of Mathematics, University of Oklahoma, Norman

James Fraser, Associate Professor, Department of Bioengineering and Therapeutic Sciences

Stefan Wager,  Assistant Professor of Operations, Information & Technology, Stanford Graduate School of Business

Kareem Haggag, Assistant Professor, Social and Decision Sciences, Carnegie Mellon University

Roopsha Samanta, Assistant Professor of Computer Science, Purdue University

Donald C Goff, Professor of Psychiatry, NYU School of Medicine

Martina Poletti, Research Assistant Professor, Boston University

Clint L. Miller, PhD.,Instructor, Cardiovascular Medicine,Stanford University

Sara Kiesler, Hillman Professor of Computer Science and Human-Computer Interaction,Carnegie Mellon University

Balder ten Cate, Associate Adjunct Professor of Computer Science, UC Santa Cruz

Mark Nelson, Monroe Professor of Philosophy, Wesmont College

Lyman Page, James S. McDonnell Distinguished University Professor of Physics, Princeton University

Mehdi Kian ,Assistant Professor,Electrical Engineering Department, The Pennsylvania State University

K. Mark Ansel,  Associate Professor, UCSF Department of Microbiology and Immunology

Robert Bray, Associate professor of operations management, Kellogg School of Management, Northwestern University

Jeremy Thorner, Professor of Biochemistry, Biophysics and Structural Biology, University of California, Berkeley

Sahar Zangeneh, Staff Scientist Fred Hutchinson Cancer Research Center and Visiting Lecturer University of Washington

Mahdi Navari, research scientist at the NASA Goddard Space Flight Center

Jaehong Kim, Professor and Chair, Department of Chemical and Environmental Engineering, School of Engineering and Applied Science, Yale University

Noah J. Cowan,  Presidential Early Career Award (2011), Associate Professor of Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science, and Neuroscience, Johns Hopkins University

Joel Sommers, Associate Professor of Computer Science, Colgate University

Tommaso Porzio , Assistant Professor of Economics - University of California, San Diego

Melanie E L Bush, Associate Professor, Department of Anthropology and Sociology, Adelphi University

Bryan T. Kelly, Associate Professor of Finance and Richard N. Rosett Faculty Fellow,Booth School of Business,University of Chicago,

Sarah Iams, Lecturer in Applied Mathematics, Harvard University

Yasamin Mostofi, Professor, Department Electrical and Computer Engineering, UC Santa Barbara

Joseph M Hellerstein, Jim Gray Professor of Computer Science, UC Berkeley

Rebecca Hwa, Associate Professor, Computer Science, University of Pittsburgh

Ying Diao, Professor of Chemical and Biomolecular Engineering, Dow Chemical Company Faculty Scholar, University of Illinois at Urbana-Champaign

Hossein Jadvar, Associate Professor of Radiology, Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, CA

Ekta Khurana, Assistant Professor, Weill Cornell Medicine

Aaron Gember-Jacobson, Assistant Professor, Colgate University

Joshua R. Smith, Associate Professor, Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, University of Washington

Maryam Tofighi, Assistant Professor of Marketing, California State University Los Angeles

Benjamin Olken, Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology

Eliote Quataert, Professor of Astronomy and Physics Director, Theorotical Astrophysics Center  University of California Berkeley

Rhonda Righter, Professor of Industrial Engineering and Operations Research, University of California, Be

David C. Smith, Virginia Bankers Association Professor of Commerce, Associate Dean for Center Development & Research, Director of McIntire Center for Financial Innovation, University of Virginia

Linda Shapiro, Professor, Computer Science and Engineering, Professor, Electrical Engineering, Adjunct Professor, Biomedical Informatics and Medical Education, University of Washington

Islam Rizvanoghlu, Ph.D., Instructional Assistant Professor, Department of Economics, University of Houston

Bart Farell, Research Associate Professor, Dept. of Biomedical and Chemical Engineering, Syracuse University

Molly Przeworski ,Professor, Dept. of Biological Sciences, Columbia University

Sandie Holguín, Associate Professor of History, University of Oklahoma

Jason Merchant, Lorna P. Straus Professor of Linguistics, University of Chicago

John Tuthill, Assistant Professor, Department of Physiology and Biophysics, University of Washington

Arjun Raj, Associate Professor, University of Pennsylvania, Department of Bioengineering

Aaron Parsons, Associate Professor, UC Berkeley

Sarah Tuttle, Assistant Professor of Astronomy, University of Washington, Seattle

Azadeh Sheidaei, Assistant Professor,Department of Mechanical Engineering, Kettering University

Sauleh Siddiqui , Assistant Professor , Departments of Civil Engineering and Applied Mathematics and Statistics, Johns Hopkins University

Susan Curtis, Professor of History and American Studies, Purdue University

Marianna Ritchey, Assistant Professor, University of Massachusetts Amherst

Moshe Adler, Adjunct Associate Professor, Dept. of Urban Planning, Columbia University

Tina Eliassi-Rad, Associate Professor, College of Computer and Information Science, Northeastern University

Milan Miric, Assistant Professor of Data Sciences and Operations, Marshall School of Business, University of Southern California.

David Zald, Professor of Psychology and Psychiatry, Vanderbilt University

Joseph Bardin, Associate Professor, Electrical and Computer Engineering, UMass Amherst

Youssef Benzarti, Assistant Professor in Economics, University of California, Los Angeles

Christina Schatzman, Ph.D., Lecturer, Honors Faculty, School of Politics and Global Studies, Arizona State University

Nathan Larson, Assistant Professor of Economics, American University

Sigurd Wagner, Professor Emeritus and Senior Scholar, Department of Electrical Engineering, Princeton University

Gary McDowell, PhD , Executive Director, Future of Research

Hadi Ghasemi, Bill D. Cook Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, University of Houston

Fulton Gonzalez, Professor of Mathematics, Tufts University

H. Howell Williams, Assistant Professor, Western Connecticut State University

James Wang, Professor of Information Sciences and Technology, Pennsylvania State University

Laura Forlano, Ph.D. Assistant Professor of Design,Institute of Design,Illinois Institute of Technology

Ingrid R. Olson, Ph.D. Professor of Psychology, Department of Psychology, Temple University

Mohsen Kadivar, Research Professor of Islamic Studies, Department of Religious Studies, Duke University

Stuart Greene, Ph.D. Associate Professor, Department of English and Africana Studies, University of Notre Dame

Mehrdad Nojoumian, Assistant Professor of Computer Science, Florida Atlantic University

Kevin Zollman, Associate Professor of Philosophy, Carnegie Mellon University

Thad Szabo, Ph.D. Assistant Professor of Physics and Astronomy, Cerritos College

Arjun Raj, Associate Professor, University of Pennsylvania, Department of Bio-engineering

Sampath Kannan, Henry Salvatori Professor and Chair, Computer and Information Science Department, University of Pennsylvania

 Arzhang Angoshtari, Assistant professor, George Washington University

Alexander Ruthenburg, Associate Professor of Chromatin Biochemistry , The University of Chicago

Mehrnoush Soroush, Senior Lecturer, Department of Anthropology & Classical Studies, University of Akron

Samuele Centorrino, Assistant Professor of Economics, Stony Brook University

Sergei Katsev, Associate Professor, Large Lakes Observatory and Department of Physics, University of Minnesota Duluth

Benjamin Van Roy, Professor of Electrical Engineering and Management Science and Engineering, Stanford University

Gloria Mark, Professor, Department of Informatics, University of California Irvine

Daniel T. Blumstein, Professor, Department of Ecology & Evolutionary Biology and the Institute of the Environment & Sustainability, University of California Los Angeles

Amin Sayedi, Assistant Professor of Marketing, University of Washington

Kristina Lerman, Research Associate Professor, Computer Science, University of Southern California

Branden W Joseph, Frank Gallipoli Professor of Modern and Contemporary Art, Columbia University

Steven Carlip, Professor of Physics, University of California at Davis

Tarleton Gillespie, Associate Professor, Cornell University and Principal Researcher, Microsoft Research

Rebecca Zorach, Mary Jane Crowe Professor of Art and Art History, Northwestern University

Theodora Mauro MD, Professor and Vice-Chair, Dermatology Department, University of California San Francisco

Chandra Mukerji, Distinguished Professor Emerita, UC San Diego

Amir Karami, Assistant Professor,School of Library and Information Science,University of South Carolina

Moti Gorin, Assistant Professor of Philosophy, Colorado State University

Lucille Kerr, Professor, Department of Spanish & Portuguese, Northwestern University

 David Reitter, Assistant Professor of Information Science, The Pennsylvania State University

David Neumark, Chancellor's Professor of Economics, University of California, Irvine

Edith Hotchkiss, Associate Professor of Finance, Boston College

Guo Huang, Assistant Professor, Department of Physiology and Cardiovascular Research Institute, University of California, San Francisco

David Drubin, Professor of Cell and Developmental Biology, Co-Chair, Department of Molecular and Cell Biology, University of California, Berkeley

Anjali Adukia, Assistant Professor, University of Chicago Harris School of Public Policy

Teddy Seidenfeld, H.A.Simon and University Professor of Philosophy and Statistics, Carnegie Mellon University

Jihye Park, Assistant Professor of Geomatics, Civil and Construction Engineering, Oregon State University

Anna Kirkland, Arthur F. Thurnau Professor, Associate Professor, Women's Studies and Political Science (by courtesy), Associate Director, Institute for Research on Women and Gender (IRWG), University of Michigan

Marlene Cohen, Associate Professor, Department of Neuroscience and Center for the Neural Basis of Cognition, University of Pittsburgh

Eliana Vagalau, Assistant Professor of French, Department of Modern Languages and Literatures, Loyola University Chicago

Abigail C. Saguy, Professor, Sociology, UCLA

Ryan Hernandez, Associate Professor, University of California San Francisco

Babak Seradjeh, Associate Professor of Physics, Indiana University, Bloomington, National Science Foundation CAREER awardee

Eliana Vagalau, Assistant Professor of French, Department of Modern Languages and Literatures, Loyola University Chicago

Shan-Wen Tsai, Associate Professor, Department of Physics and Astronomy, University of California, Riverside

Negar Kiyavash, Associate Professor, Departments of Industrial Engineering and Electrical Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign

Inessa Liskovich, Assistant Professor of Finance, McCombs School of Business, University of Texas at Austin

Rebecca Lessem, Assistant Professor of Economics, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University

Patricia Blanchette, Professor, Department of Philosophy, University of Notre Dame

Aaron Roth, Associate Professor of Computer and Information Science, University of PennsylvaniaRan Canetti

Ran Canetti, Professor of Computer Science , Boston University

Yehua Wei, Assistant Professor of Operations Management, Boston College

Arun Wiita, Assistant Professor of Laboratory Medicine, University of California, San Francisco

Jason Behrstock, Fellow of the American Mathematical Society, Professor of Mathematics, City University of New York

Mostafa Mesgari, Assistant Professor of Management Information Systems, Martha and Spencer Love School of Business, Elon University

Fernanda Ferreira, Professor of Psychology and Center for Mind and Brain, University of California, Davis

Andrew Leifer, Assistant Professor, Department of Physics and Princeton Neuroscience Institute, Princeton University

Mike Krebs, Professor of Mathematics, California State University, Los Angeles

Shreyas Sundaram, Assistant Professor of Electrical and Computer Engineering, Purdue University

Dieter Fox, Professor, Department of Computer Science & Engineering, University of Washington

Rachel Sterne-Marr, Professor of Biology, Biochemistry Program, Director, Siena College

Jodi Nunnari, Professor and Chair, President-Elect, American Society of Cell Biology, Department of Molecular and Cellular Biology, University of California, Davis

Ana-Maria Castravet, Associate Professor of Mathematics, Northeastern University

John Witte, Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, UC San Francisco

Rong Wang, Professor, Mildred V. Strouss Endowed Chair in Vascular Surgery, Director, Laboratory for Accelerated Vascular Research, Department of Surgery, University of California, San Francisco

Douglas Stanford, School of Natural Sciences at the Institute for Advanced Study, Princeton

James S. Uleman, Professor of Psychology, New York University

Daniel P W Ellis, Professor, Electrical Engineering, Columbia University

Kent Wilken, Department Chair and Professor, Electrical and Computer Engineering, University of California, Davis

Andrea Wilson, Associate Teaching Professor, Georgetown University

Yaser M. Roshan, Assistant Professor of Electrical Engineering, Point Park University

Lars A. Stole, David W. Johnson Professor of Economics, Academic Director, Executive MBA Program, Co-Director, Applied Theory Initiative, University of Chicago Booth School of Business

Daniel S. Akerib, Fellow of the American Physical Society, Professor of Particle Physics & Astrophysics, SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University

Miloš Žefran, Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Chicago

Arun Gautham Chandrasekhar, Assistant Professor of Economics, Stanford University

Saskia Haegens, Associate Research Scientist, Columbia University Medical Center

Jonathan Marr, Senior Lecturer, Department of Physics and Astronomy, Union College

Susan Bernofsky, Associate Professor of Writing, Columbia University School of the Arts

Bahram Mobasher , Professor of Physics and Astronomy, University of California, Riverside

Casey Lew-Williams, Assistant Professor of Psychology, Princeton University

Eric Corwin, Associate Professor of Physics, University of Oregon

Martin Röck,

Research Fellow, Working Group Sustainability Assessment, Graz University of Technology

Matthew L. Springer, Professor of Medicine, University of California, San Francisco

Imke de Pater, Professor of Astronomy and of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley

Shaya (Shawn) Sheikh, Assistant Professor of Quantitative Methods School of Management New York Institute of Technology

Jon F Wilkins, Research Scholar and President, Ronin Institute for Independent Scholarship

Lawrence Snyder, Professor Emeritus, University of Washington, Seattle

Surya Ganguli, Assistant Professor, Department of Applied Physics, Stanford University

Abraham A. Palmer, Ph.D. Professor & Vice Chair for Basic Research, Department of Psychiatry, University of California San Diego

Jason Vigneri-Beane, 2016-17 Distinguished Teacher, Adjunct Associate Professor of Architecture, Pratt Institute

Gina Bloom, Associate Professor of English, Univ. of California, Davis

Timothy Randolph, PhD, Associate Member Fred Hutchinson Cancer Research Center

Jane Doering,  Professor of Gender Studies, University of Notre Dame

Erin Kohnke, Clinical Research Coordinator, Psychiatric Neuroimaging, Manoach Lab, Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital

Alex Luedtke,  Assistant Member, Fred Hutchinson Cancer Research Center

Leila Moslemi Naeni, Lecturer in project management, University of Technology Sydney, Australia

Olaf Bodamer, Park Gerald Chair in Genetics and Genomics, Boston Children's Hospital/Harvard Medical School

Tara Javidi, Professor, Electrical and Computer Engineering, University of California, San Diego

Victor Couture, Assistant Professor of Real Estate, University of California, Berkeley

Barry Schein, Associate Professor of Linguistics, University of Southern California

Katie Shilton, Associate Professor, College of Information Studies, University of Maryland

Ramtin Pedarsani, Assistant Professor , ECE department ,UC Santa Barbara.

Alejandro N. Flores, Associate Professor of Geosciences, Boise State University

Sara Gharahbeigi, Assistant Teaching Professor, Dept. of Mathematics and Statistics, Georgetown University

Diane Rayor, Professor of Classics, Grand Valley State University

Nima Kordzadeh, Assistant Professor of Informatics, College of Business, Idaho State University

Peter Heinegg, Professor of Comparative Literature, Union College Schenectady

E. Alejandro Sweet-Cordero, Associate Professor of Pediatrics, Benioff Chair of Child Health, Department of Pediatrics, University of California, San Francisco

Bryan R. Routledge, Associate Professor of Finance, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University

Brett Green, Assistant Professor of Finance, Haas School of Business, UC Berkeley 

Kasso A. Okoudjou, Professor and Associate Chair, Department of Mathematics, University of Maryland

Jason Zevin, Associate Professor of Psychology and Linguistics, University of Southern California

Jia Li, Professor of Statistics, The Pennsylvania State University

Viswanath Nagarajan, Assistant Professor of Industrial and Operations Engineering, University of Michigan

Mahyar Mark Nejad, Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Delaware

Dean J. Lee, Professor of Physics, North Carolina State University

Shachar Lovett, Assistant Professor of Computer Science, UC San Diego

Sanjeev Khanna, Guggenheim and Sloan Fellow, Professor of Computer and Information Science, University of Pennsylvania

Eric Laber, Associate Professor of Statistics,  North Carolina State University

Zsolt Katona, Associate Professor, Haas School of Business, UC Berkeley

M. Zubair Shafiq, Assistant Professor, Department of Computer Science, The University of Iowa

Russell D. Fernald, Professor of Biology, Benjamin Scott Crocker Professor, Stanford University

Mehrzad Boroujerdi, Professor and Chair of Political Science, Syracuse University

Naghmeh Sohrabi, Charles Corky Goodman Professor of Middle East History, Brandeis University

Julie E Boland, Professor of Psychology and Linguistics, University of Michigan, Ann Arbor

Martin Lettau, Professor of Finance, Haas School of Business, UC Berkeley

Manasi Deshpande, Assistant Professor of Economics, University of Chicago

Kevin Timpe, William Harry Jellema Chair in Christian Philosophy, Calvin College

Chiara Nappi, Professor Emerita, Physics Department, Princeton University

Karen E. Smith, Keeler Distinguished Professor of Mathematics, University of Michigan

Ron Siegel, Associate Professor of Economics, Penn State University

Andrea L. Eisfeldt, Professor, UCLA Anderson School of Management

Andrew Metrick, Michael H. Jordan Professor of Finance and Management, Yale School of Management

Timothy Cohen, Assistant Professor of Physics, University of Oregon

David F. Meaney, S.R. Pollack Professor Chair, Department of Bioengineering, University of Pennsylvania

David Sher, Assistant Professor, Mathematical Sciences, DePaul University

Victor Vianu, Professor of Computer Science, UC San Diego

Justin C. Burton, Assistant Professor, Department of Physics, Emory University

Shabnam Akhtari, Assistant Professor of Mathematics, University of Oregon

Roderick H. MacDonald, Assistant Professor, Integrated Science and Technology, James Madison University

Margaret Wessling, Professor of Physics, Los Angeles Pierce College, Caltech

Robin Gottlieb, Professor of Mathematics, Harvard University

Lisa Rubin, Associate Professor of Psychology, New School for Social Research

Rodolfo Dirzo, Bing Professor, Environmental Sciences Department of Biology, Stanford

Heng Ji, Edward P. Hamilton Development Chair Associate Professor, Rensselaer Polytechnic Institute

Joseph Jiaqi Xu, Instructor of Operations Management, Carnegie Mellon University

Lorella Battelli, Assistant Professor at Medical School, Harvard Medical School

Jeffrey A. Cina, Professor of Chemistry & Biochemistry, Director of Oregon Center for Optical, Molecular, and Quantum Science, University of Oregon

Dinakar Ramakrishnan, Professor of Mathematics, California Institute of Technology

5454

 

کد خبر 629691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 31
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 14
 • بی نام A1 ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  ساده لوحی اگه باور کنین ترامپ به حرف اینا گوش کنه اونم شبیه یه نفره این نامه برای ترامپ کاغذ پاره ای بیش نیست
  • شمس تبریزی A1 ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
   دوست عزیز، موضوع تاثیر داشتن یا نداشتن حرف اینها نیست. اولا امضای طومار یا به قول آمریکایی ها petitionابزار پرقدرتی برای اعتراض در آمریکاست. ثانیا این طومار اعتراض قوی جامعه نخبگان آمریکا به ترامپ است. او با این مخالفت نخبگان، نمی تونه ریاست جمهوری پرقدرتی را از خود به نمایش بذاره. این برای من مسلم است
  • محسن A1 ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
   133 1
   تو حملات 11 سپتامبر تبعه های اماراتی و عربستانی و....... حضور داشتن اما هیچ کدوم از این کشورا با چنین محدودیتی مواجه نشدن وا عجبا
  • بی نام A1 ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
   55 1
   پس من هم امضاش میکنم...
  • منوچهر A1 ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
   24 2
   محسن جان گه آمریکا عرب هارو تحریم کنه دیگه به کی سلاح بفروشه پول از عربستانو امرات وکویت پچاپچه از کی پول به تیغه
 • بی نام IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  152 3
  امیدوارم این کارا فایده ای برای دانشجوهای ایرانی در آمریکا داشته باشه
 • بی نام A1 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  119 5
  دستشان را می بوسیم. این افراد عمر گرانبهایشان را صرف رفاه بشر می کنند و نادانی مثل ترامپ می خواهد با کشیدن دو خط خرچنگ قورباغه همه را به باد بدهد.
 • شمس تبریزی A1 ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  109 7
  ممنون از این خبر. نام پروفسور میرزاخانی،پروفسور کامران وفا و پروفسور مهرزاد برجردی در صدر همه اینهاست. تعداد استادان ایرانی که تاکنون این طومار را امضا کردن بر اساس لیست شما 105 نفر هستن. اسامی را که نگاه می کردم بسیار بسیار بیشتر از استادان عرب یا پاکستانی امضا کننده طومار بود. اکثرا خود آمریکایی ها هستن. نام دختر آقای خاتمی، پروفسور لیلا خاتمی استاد ریاضیات کالج یونیون در میان امضا کنندگان است. نام محسن کدیور از دانشگاه دوک هم در میانشان بود. شاید هم ایرانیانی در میان این افراد هستن که اسامی آمریکایی دارند. آنها را در این شمارش به حساب نیاوردم. برای ترامپ متاسفم. با امضای این فرمان اجرایی کذایی نهایت حماقت خودش را به نمایش گذاشت. واقعا حیف نون
  • بی نام A1 ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
   40 1
   هیچ اسمی ازآقایان اساتیدی که بنام درایرانی درتلویزیونهایشان میبینیم ، دیده نمیشود
 • کاظم A1 ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  95 12
  یارو هنوز کابینشو تکمیل نکرده اونوقت دنبال امضاء کردن این فرمانهای فاشیستی و نژادپرستانه است.
  • بی نام A1 ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
   66 2
   این شخص شارلاتانی بیش نیست
 • بی نام A1 ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  74 13
  حالا اونایی که نامه زدن به ترامپ و گفتن ایران و تحریم کن بیان ببینن علیه مردمشون کار کردن چه عواقبی برای عموم داره، باز هم روتون میشه از نامتون دفاع کنین؟؟؟
  • بی نام RU ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
   0 0
   خود مقامات امریکایی هم براشون ارزشی قایل نیستند چون میگند کسی که به کشور و مردمش پشت کنه به ما هم پشت خواهد کرد
 • بی نام IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  57 4
  ولی باید اعتراض خود را نشان داد سکوت بیفایده است هرچند توجه ای نکند
 • بی نام IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  67 5
  اسم ها بیشتر ایرانی خداییش بری دانشگاههای آمریکا فکر نکنم احساس غریبی کنی
  • بی نام A1 ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
   41 1
   تو اكثر دانشگاه هاي آمريكايي استادها و دانشجوهاي ايراني هستن،احساس غريبي از اين لحاظ نميكني.اگه بهت ويزا بدن البته
 • بی نام A1 ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  61 2
  هیچ تروریستی از ایران تا الان نبوده، این بشر رسما عقلش کمه چون اگر اینطور نبود نمیومد می گفت شکنجه کارسازه و باید باشه. پس همه کاراش نشان از بی عقلیش داره.
 • بی نام A1 ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  31 75
  اینها نگران دیدن خانواده هاشون هستن. اگه نگران مردم و ایران بودن موقع تحریمها هم پتیشن امضا می کردن
  • بی نام A1 ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
   4 1
   یک روز یک ایرانی از زمین و زمان و همه چیز ایراد نگرفت و مخالفت نکرد و نظر منفی نداد مرد.
 • بی نام IR ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
  94 3
  رئیس دولت مهرورز کجایی که ببینی رفیقت چه می کنه،جاتو خالی کرده ، یه نامه ب اش بنویس ، با همان ادبیات قوی
 • ناشناس A1 ۰۴:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
  10 1
  یاد رئیس دولت قبل افتادم تفکرش کپی همونه بزار آمریکایی ها درک کنن ما در اون دوران بعد از هشت سال رشد و شکوفایی چی کشیدیم.
  • بی نام A1 ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
   2 1
   امریکایی ها چیو درک کنن ؟ الان هم دارید نتایج تصميمات ترامپ رو خودشما ایرانیا میچشید نه امریکاییا
  • بی نام RU ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
   0 0
   باقی سیاست هایش را امریکا یی ها هم خواهند چشید
 • بی نام IR ۰۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
  6 18
  اگه واقعا وطن پرستن برگردن به ایران
 • احسان از مشهد RO ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
  10 1
  ترامپ لجش گرفته ........ مورچه گازش گرفته ......
 • محمدحسن فریدونی A1 ۰۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
  3 25
  اقای ترمپ به خیال خودش چون سرمایه دار است همه دنیا در اختیار داردولی غافل از اینکه همین خیال واهی عربستان هم نسبت به یمن داشت با این ادوات جنگی در یمن زمین گیر شده است ترامپ میخواهد زهر چشمی از دنیای اسلامی بگیرد ولی جهان اسلام فکر او را خنثی خواهد کرد انشاالله
  • ss A1 ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
   4 1
   فکر می کنم نظرتان کاملا بی ربط است
 • بی نام IT ۰۶:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
  2 22
  ایرانی هارو راه نده ما هم به شما نفت و گاز نمی فروشیم ما از اوپک خارج میشیم بهتره با متحد تروریستت عربستان وهابی خوش بگذرونی
 • بی نام A1 ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
  3 0
  جواب ترامپ به نامه فوق : انقدر امضا بدید تا امضادونتون پاره بشه
 • مرتضی A1 ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
  2 2
  من خیلی خوشحال شدم نام اینهمه اساتید از کشور عزیزم در بین دانشمندان بود . وشرم بر اساتیدی که من میشناختم و با پول این ملت برای ادامه تحصیل به امریکا رفتند ودیگه ایران را فراموش کردند. ترامپ هم یک ادمی است که پایبند هیچ یک از اصولی که ملت امریکا به ان افتخار میکند . که همان ازادی عقیده وبیانمذهب نزاد......نیست .این عمل ترامپ توهین به ملت خودش میباشد. نه به ملت ایران. جاوید باد ایران وایرانی
 • بلالمی RO ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
  6 0
  دوستان عزیز ترامپ نتانیاهو وزیرخارجه عربستان ترازامی اینها میخواهن برعلیه ایران توطعه کنن مسعولان بایدحواسشان جمع باشدجون .برجام باعث شد که نقشه کثیف اینها بهم بخورد