بزرگترین خریدار خدمات بهداشت و سلامت در کشور و دومین تولید کننده این خدمات، یعنی معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی نیز از تحقیق و تفحص نمایندگان ملت در امان نبود.

امید سلیمی بنی: گزارش ارائه شده از سوی علیرضا محجوب، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان نشان می دهد ریخت و پاشهای بی حسابی در مجموعه مدیریت درمان تامین اجتماعی که بیش از 50 بیمارستان ملکی بزرگ در کشور و با همه بخشهای تولیدکننده خدمات درمانی، قرارداد خرید خدمت دارد، انجام شده که گزارش تحقیق و تفحص، به بخشهایی از آن، به صراحت اشاره کرده است. 

مطابق متن گزارش تحقیق و تفحص، کارگروه درمان هیأت تحقیق و تفحص این پرونده‌ها را مهیا و جهت اقدامات قانونی به مراجع صاحب صلاحیت بررسی ارسال کرده است (در گزارش هیئت تحقیق و تفحص برخی اسامی به اختصار ذکر شده بود، که خبرانلاین آنها را حذف می‌کند).

بخش نخست این گزارش را اینجا و متن کامل تحقیق و تفحص مجلس را اینجا بخوانید.

جدول یک: پرونده های فساد مالی در بخش درمان تامین اجتماعی

متهم

میزان ریالی مندرج در پرونده

خلاصه

یکی از مدیران کل درمان تأمین اجتماعی

دو میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال

تصاحب غیرقانونی با مباشرت اقای غ- خ مسئول حسابداری (اضافه برداشت غیرقانونی کارانه)

یکی از روسای پلی کلینیک های تأمین اجتماعی

چهارصد و شصت میلیون ریال

تصاحب غیرقانونی و سند سازی مالی

یکی از روسای بیمارستانهای تأمین اجتماعی

عنوان نشده

تصاحب غیرقانونی وجوه و تخلفات اداری

 

یکی از مدیران

عنوان نشده

دریافت دو حقوق مجزا و همه مزایای مربوطه به همراه سنوات سالیانه در یک شیفت کاری صبح در دو اداره مجزای زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی با سوء استفاده از موقعیت

اداره کل درمان استان تهران

عنوان نشده

به لحاظ بررسی شکایات دو نفر از پرسنل و صدور احکام غیرقانونی و بخشنامه های غیرقانونی و معامله با پرسنل رسمی

یکی از مدیران کل

عنوان نشده

تضییع حقوق سازمان تأمین اجتماعی و مداخلات فراتر از حیطه وظایف قانونی و سرپوش نهادن بر جرایم رخ داده

مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ تجهیزات پزشکی

عنوان نشده

عقد قراردادهای غیر شفاف و ایجاد خسارتهای فراوان برای تأمین اجتماعی

اداره کل پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی

عنوان نشده

خرید متمرکز و کالاهای غیرضرور در سال 84 وایجاد خسارت 

مدیرکل پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی

فاقد مبلغ (تخلف اداری)

عدم همکاری موثر و غیرقابل قبول دانستن اطلاعات و غلط بودن اطلاعات ارائه شده

بیمارستان البرز

مبلغ عنوان نشده + تخلف اداری

غیرقانونی بودن فعالیت این بیمارستان به جهت سیستم اداره آن به شکل هیأت مدیره‌ای و نیز دریافت وجوه از بیمه شدگان تحت عنوان بستری در بخش vip

 

تحقیق از شستا
بخشی از گزارش بلند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، به نتایج حاصل شده از بازرسی شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) که بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور بعد از وزارت نفت محسوب می شود، اختصاص دارد. در این بخش نیز برخی از شرکتها و صنایع وابسته به هولدینگ شستا، مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان نمونه، نتایج تحقیق و تفحص از تعدادی از این شرکتها، به مجلس ارائه شده است.
فساد مالی در شرکت نفت پاسارگاد از آن جمله است. طبق متن گزارش تحقیق و تفحص " با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شده است که ماهانه مبالغی (به شرح لیست ومدارک پیوست) تحت عنوان کارانه مدیران علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه به تعدادی از مدیران قسمت های مختلف این شرکت پرداخت می‌گردد، ضمن اینکه هیچگونه دستورالعملی مبنی بر پرداخت ماهانه تحت این عنوان در این شرکت و هلدینگ مربوطه وجود ندارد. علاوه برآن، مبالغ دیگری نیز مجدداً تحت عنوان کارانه مدیران هر سه ماه یکبار به همان افراد پرداخت می گردد که جهت 25 نفر مبلغ 725،808،462 ریال مطابق اسناد پیوست پرداخت شده است، که این پرداختی نیز بدون هیچگونه دستورالعملی انجام شده است."
جدول زیر، نمونه ای از پرداختهای بی حساب و کتاب، بدون قانون و بدون وجود دستورالعمل در شرکت نفت پاسارگاد است که تنها در مهرماه 92 انجام شده، گفتنی است گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره عمق این قبیل پرداختی ها و تداوم آن در گذر زمان، جزییاتی را به همراه ندارد.

جدول دو: پرداختی غیرقانونی به مدیران شرکت نفت پاسارگاد فقط در یک ماه (مهر92-ارقام به ریال است)

نام ونام خانوادگی

حقوق ومزایای ماهیانه

کارانه ماهیانه


کارانه فصلی ماهیانه

جمع ماهیانه

سعیدجلیلوند (معاون فنی)

59.967.839

35.000.000

46.687.446

141.655.258

بهزاد رضائی پور

(معاون بازرگانی)

56.985.839

35.000.000

35.049.350

127.035.189

سیاوش طاهرخانی

(مدیر مالی)

40.688.555

35.000.000

48.121.933

123.810.480

 

جدول سه: فعالیتهای غیرقانونی در برخی دیگر از شرکتهای زیرمجموعه شستا

نام/عنوان/سمت

تاریخ انجام تخلف

خلاصه تخلف

مدیر عامل شرکت پرسی ایران گاز آقای حمید باقری

از سال 1389 لغایت 16/6/1392 فقط از 8 روز مرخصی استفاده نموده و در همین بازه زمانی 482 روز از ماموریت اداری استفاده نموده است

یعنی حدود 40 درصد از کل روزهای تقویم و بیشتر در روزهای چهار شنبه الی جمعه) و اکثر ماموریت ها نیز در روزهای تعطیل و به زادگاه ایشان یعنی استان مازندران بوده است و در ضمنا در مدت ماموریت علاوه بر دریافت حق ماموریت،  اضافه کاری معادل 120ساعت نیز دریافت می دارد که با بند 3-7 ماده 3 آیین نامه ماموریت مبنی بر عدم پرداخت اضافه کار در ایام ماموریت مغایرت آشکار دارد.

شرکت پرسی ایران گاز (جمله رییس هیات مدیره و مدیر کل امور مالی و سایر افراد)

بررسی موردی در سالهای 89 تا 92 

پرداخت اضافه کار در ایام ماموریت بصورت ماهیانه به مبلغ ماهیانه 005ر420ر12 ریال

شرکت پرسی ایرانگاز

به دفات، (به عنوان مثال در شش ماهه اول سال 1392)

پرداخت علی الحساب ها و مساعده ها بدون ضابطه و به درخواست افراد و بر حسب دستور مدیریت و بیشتر در ابتدای هر ماه و قبل از انجام وظایف کارکنان پرداخت شده واکثرا در اقساط متفاوت از گیرندگان کسر می گردد. 

آقایان بابائی و باقری (از کارکنان شرکت پرسی ایرانگاز)

پرداخت مساعده و علی الحساب و کسر اقساط متفاوت از حقوق

پرداخت از سوی مدیران به هر یک از این اشخاص مبلغ 000ر000ر150 ریال مساعده و بترتیب مبلغ 000ر000ر300 ریال و  000ر000ر250 ریال 

دفتر مدیریت شرکت پرسی ایران گاز

از سال 1389 لغایت 14/5/92

اقدام به خرید جمعاً مبلغ 1.150.000.000 ریال کارت هدیه که هیچ گونه مدارکی در خصوص اسامی تحویل گیرندگان یا نحوه تحویل آن ها ارائه نشده است. همچنین در مدت مذکور 194 عدد سکه بهار آزادی (اعم از ربع، نیم و تمام) خریداری شده و اسامی  دریافت کنندگان نیز در اسناد هزینه مربوطه مشخص نگردیده است.

 

حیف اموال

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از حیف کردن اموال و از بین بردن دارایی سهامداران سازمان تامین اجتماعی به دلیل "عدم حفاظت مناسب از دارائی های موجود و عدم انجام پیگیری های بموقع حقوقی بمنظور استیفای حقوق" نیز نام برده شده است.
بخشی از این گزارش به جداولی اختصاص دارد که درباره حیف اموال شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی است.

جدول چهار: حیف و از بین بردن اموال تامین اجتماعی

شرکت

میزان حیف

علت حیف

پتروشیمی امیرکبیر

20 میلیارد ریال

در سال 91 این شرکت به علت فروش خارج از بورس محصولات و تعزیراتی شد و حکم اولیه جریمه دریافت کرد

پتروشیمی امیرکبیر

بدهی به مبلغ 1030 میلیارد ریال 

عدم تعیین تکلیف بدهی سهم مشارکت تأمین اجتماعی در احداث پتروشیمی امیر کبیر به (NPS شرکت ملی پتروشیمی) که با توجه به سود 24% سالانه طبق توافق نامه تاکنون در دفاتر رسمی ثبت شده

پتروشیمی امیرکبیر

نمونه ارائه شده: 100 میلیارد ریال

عدم ابلاغ قرارداد به برندگان مناقصه بدون دلیل قانع کننده و گاها لغو پیمان پس از ابلاغ و دریافت ضمانت نامه شرکت های پیمانکار موجب ضرر و زیان شرکت شده است. به عنوان نمونه  مناقصه تعمیرات و نگهداری مجتمع در سال 91 که شرکت پارس حساس برنده شده و ضمانت آورده اما به امضای قرارداد منجر نشده است.

شرکت نفت پاسارگاد

زیانی معادل

461.174.306.227  ریال بابت تهیه ارز از بازار آزاد تا تاریخ 27/7/1392

دریافت تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات شعبه میرداماد با نرخ بهره تسویه 6% و جریمه تاخیر 12% . لیکن با تاخیرهای انجام شده در تسویه بدهیهای فوق و تغییر بخشنامههای بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص ارز مبادلهای و لزوم تهیه و تسویه  بدهی از طریق ارز مبدا داخلی علاوه بر پرداخت اصل و بهره وام در موعد مقرر به بانک محکوم شده

شرکت نفت پاسارگاد

مبلغ 4 میلیون یورو

این شرکت جهت تسویه قسمتی از بدهی‌های جدول فوق نسبت به تهیه ارز نرخ آزاد نموده است و کلیه خریدهای ارز نیز از شرکت تضامنی تحیری و شرکاء انجام شده است

شرکت نفت پاسارگاد

32.920.311.100

ریال چک واخواست شده

این چکها اکثراً از سالهای 1389 و1390  تاکنون راکد مانده است  و قسمت اعظم از این مبلغ معادل 21.056.290.200 ریال آن مربوط به شرکتی به نام شرکت مومیای دلیجان  می باشد. این مبلغ تاکنون وصول نشده است و خریدار ادعا دارد که قیر خریداری شده در کارخانهاش دچار حریق گردیده و بدلایل نامشخص، پس از گذشت بیش از سه سال هیچگونه اقدام موثری درجهت استیفای حقوق شرکت انجام نگرفته است.

شرکت نفت پاسارگاد

14.280.000.000 ریال 

جریمه توسط اداره تعزیرات حکومتی استان تهران

شرکت نفت پاسارگاد

2.000.000.000 ریال 

پرداخت حق الوکاله به وکیل جهت پرونده فوق

شرکت نفت پاسارگاد

2.280.000.000 ریال

جریمه گرانفروشی به اداره تعزیرات حکومتی

شرکت پرسی ایران گاز خراسان

147.000.000 ریال

عدم دریافت هزینه کسری گاز به مقدار 137.022 کیلوگرم از مقصرین در سال 1390

شرکت پرسی گاز ایران واحد تولیدی ری

10.967.720.000 ریال

ارزش ریالی کسری گاز صنعتی به میزان 1.370.965 کیلوگرم

شرکت پرسی گاز ایران واحد تولیدی ری

4.736.060.900 ریال

ارزش ریالی کسری گاز خانگی به میزان 1.370.965 کیلوگرم

شرکت پرسی گاز ایران واحد تولیدی آبادان

678.042.000 ریال

کسری گاز حدود 37.669 کیلوگرم

شرکت پرسی ایران گاز

مشخص نشده

بلاتکلیفی وضعیت خودرو پرشیا به شماره شهربانی 965 ج 72 ایران 22

شرکت پرسی ایران گاز

مشخص نشده

بلاتکلیفی وضعیت یک دستگاه خودرو پژو 405

شرکت نفت پاسارگاد

مشخص نشده

سوءاستفاده احتمالی برخی از پیمانکاران طرف قرارداد از نام این شرکت بر سربرگ و مهر شرکت‌های خود 

 

عزل و نصبهای غیر اصولی و سیاسی

در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص، به عزل و نصبهای سازمان تامین اجتماعی اشاره شده و نمایندگان عضو کمیته های تحقیق و تفحص،این اقدامات را "غیراصولی و سیاسی" خوانده اند. در جدول زیر، به بخشی از این عزل و نصبها، اشاره شده است:

جدول پنج: عزل و نصبهای سیاسی و غیراصولی

تاریخ اقدام

پست/عنوان

خلاصه اقدام

1380

مشاور مدیرعامل

4 نفر به عنوان مشاور مدیرعامل که عمر متوسط خدمت آنها به 1.15 سال نمی رسد و اکثر آنها مدارک غیر مرتبط داشته‌اند

81 تا 84

مشاوران مدیرعامل و سایر مدیران

افزایش تعداد مشاوران به 52 نفر در سمتهای مشاور مدیرعامل، مشاور معاونت های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرائی

81 تا 84

مشاور مدیرعامل-مدیر ساد-مدیر استانی

عزل 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدیرعامل و 15 نفر مدیر ستادی و 18 نفر هم مدیران استانی عزل شده و جایگزین با افراد دیگر

85 تا 88

پستهای مختلف

نصب تعداد 76 نفر در پست‌های مختلف که نسبت به سالهای 80 تا 84 که 56 نفر بوده اند 20 نفر اضافه شده

80 تا 84

مشاور مدیرعامل

افزایش 22 نفری مشاوران

80 تا 84

عزل مدیران

46 نفر از سمت خود عزل شده‌اند و افراد دیگری جایگزین شده‌اند

81 تا 84

نصب مشاوران و مدیران

8 نفر به عنوان مشاور مدیرعامل، 22 نفر مدیر ستادی و 22 نفر مدیر استانی

85 تا 88

عزل و نصب مدیران

نصب 76 نفر در سمتهای مختلف و عزل 111 نفر از سمتهایشان

 

وضعیت خاص شرکتهای سیمان
طبق نتایج تحقیق و تفحص مجلس، در شرکت سیمان فارس و خوزستان تسهیلات ارزی دریافتی شرکتهای تابعه با نرخ ارز مرجع در تاریخ ترازنامه تسعیر و در حسابها انعکاس یافته است. با توجه به مفاد بخشنامه شماره 1038/6 مورخ 3/12/1391 بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی ارزی با نرخ ارز مبادلاتی و همچنین اقدامات در حال اجرای شرکتهای سیمانی در خصوص کسب موافقت مراجع ذیصلاح و بانکهای عامل جهت تسویه تسهیلات دریافتی به نرخ مرجع در شرایط حاضر تعیین آثار مالی ناشی از تفاوت نرخ ارز در تسویه بدهیهای مذکور مشخص نمی باشد. براساس برآورد انجام شده مبلغ 3.093.231 میلیون ریال مابه التفاوت بدهی ارزی شرکتهای تابعه براساس نرخ مرجع و نرخ مبادله‌ای به شرح جدول زیر:

جدول شش: مابه تفاوت نرخ ارزهای دریافتی شرکتهای سیمان

نام شرکت

ارز

مبلغ ارز

نرخ ارز اعمال شده در دفاتر (ریال)

مبلغ طبق

 دفاتر

نرخ مبادله‌ای (ریال)

مبلغ براساس نرخ مبادله ای

مابه التفاوت

سیمان آبیک

دلار

11,538,231

12,260

141,459

24,580

283,610

142,151

سیمان آبیک

یورو

66,391,244

15,817

1,050,110

31,710

2,105,266

1,055,156

سیمان آبیک

یورو

24,132,864

31,710

765,253

31,710

765,253

-

سیمان غرب

یورو

5,895,679

15,817

93,252

31,710

186,952

93,700

سیمان غرب

درهم

6,283,488

6,692

42,049

6,692

42,049

-

سیمان خزر

یورو

11,967,059

15,817

189,283

31,710

379,475

190,192

سیمان بجنورد

یورو

27,599,058

15,817

436,534

31,710

875,166

438,632

سیمان خوزستان

یورو

40,644,092

15,963

648,802

31,710

1,288,824

640,023

سیمان ساوه

یورو

33,560,515

15,817

530,827

31,710

1,064,204

533,377

جمع

 

 

 

 

 

 

3,093,231

 

همچنین در شرکت سیمان فارس و خوزستان موضوع خرید یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع و به مساحت اعیانی 571 متر با کاربری تجاری در طبقه همکف و 9/2422 متر با کاربری اداری در 5 طبقه و 100 واحد پارکینگ در 4 طبقه زیر همکف واقع در سعادت آباد خیابان 26 شرقی که به انحاء زیر مورد ابتیاع قرار گرفته است.

 

جدول هفت: جزئیات خسارت وارده به شرکتهای سیمان از محل خرید زمین

توضیحات

پیش پرداخت به میلیارد ریال

مبلغ کارشناسی به میلیون ریال

ثمن معامله به میلیون ریال

موضوع مورد معامله

شماره مبایعه نامه

تاریخ مبایعه نامه

شرکت

 

70

378،580

337،455

خرید پلاک ثبتی374

5134/1

20/08/1391

سیمان فارس و خوزستان

حذف بند خسارت

70

374،950

340،722

خرید پلاک ثبتی375

5134/1

20/08/1391

سیمان فارس و خوزستان

کد رهگیری: 1071004980412

150

753،530

678،177

خرید پلاک ثبتی 374-375

5774980

12/09/1391

سیمان تامین

 

توضیح: طبق بند 1-3 مبایعه نامه منعقده توسط شرکت سیمان تامین با کد رهگیری 1071004980412 ، مبلغ 339 میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت گردیده است، لیکن بموجب مستندات مربوط مبلغ پرداختی 150 میلیارد ریال است.

ادامه دارد...

۴۷۴۷

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 48
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام IR ۰۴:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  105 0
  مردم به خدا دولت من پاک ترین دولته !!!!!!!!
 • حمید IR ۰۴:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  83 1
  جرا عزیزان زحمتکش و دلسوز کارگران را همچنین نمایندگان محترم کارت هدیه بگیر را به مردم معرفی نمیکنن
 • مجید A1 ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  30 0
  خوب اونوقت چی؟؟ مثلا که چی؟؟ اینا که تو گفتی یعنی چه؟؟ یعنی اتفاقی خواهد افتاد؟
 • k IR ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  59 0
  همين پولهائي كه از مردم گرفته ميشه و در عوض هيچگونه خدماتي نميبينن مخصوصا شهرهاي كوچك به حساب اين گردن كلفتها واريز ميشه. خدا كنه يكي پيدا بشه در مقابلشون وايسه...
  • بی نام IR ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
   4 0
   يعني همچين كسي پيدا ميشه؟؟؟؟؟؟ اگر هم پيدا بشه آيا قانون اجازه كار بهش ميده؟؟؟؟؟آيا اگر كاري هم كرد اجازه اجراي حكم كيده؟؟؟؟؟؟؟؟ و اگر هم اجازه اجرا دادند واقعا مي زارن مجرمين مجازات بشن يا از توي زندان فراريشون ميدن ؟؟؟؟؟؟؟سعيد عسگر يادمون نرفته
 • بی نام IR ۰۴:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  42 2
  همه این ها تخلف است و باید رسیدگی شود ولی به عنوان یک کارمند می گویم توی هر اداره ای دست بگذارید از این ماموریت رفتن ها و کارانه و اضافه کار گرفتن های الکی زیاد است البته هراداره ای به قدر وسعش مثل دانشگاه که مسئول هیات علمی که در طول هفته کلا دوبار در دانشگاه رویت میشه و دانشجوها باید دربدر دنبالش بگردن برای یک امضا و بعد حق پستش فقط! اندازه حقوق کارمند همان دانشگاه است که اگر 5 دقیقه کارتش اینور و اونور شود فرداش زنگ می زنند که براش درخواست مرخصی بده نظام اداری ما ناعادلانه و رابطه ای است و احتیاج به اصلاح اساسی دارد
 • بی نام MY ۰۵:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  165 1
  باید هر چه زودتر مرتضوی.......... و بابک زنجانی......رو مجاکمه کنند
  • بی نام IR ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
   53 1
   اين نفرهايي كه منفي دادن فكر كنم از فاميلاي بابك زنجاني ن!!!
 • بی نام IR ۰۵:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  52 0
  مباركه
 • ستایش A1 ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  141 0
  تو شرکتهای دارویی شستا اونجا هم بخور بخور زیاده
 • بدونه نام IR ۰۵:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  73 0
  از خبر آنلاین ممنونم، بخاطر درج این خبر. من جوانی 26 ساله هستم و در شرکت خصوصی با حقوق ماهی 550000 هزار تومان و با مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی مشغول به کار میباشم. و ماهی 40000 هزار تومان هم حق بیمه به سازمان محترم تامین اجتماعی پرداخت میکنم از همین حقوق میلیاردی. همین ..... .
 • بی نام A1 ۰۵:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  33 0
  جمله اولتون بعد از تیتر مسخره . تحقیق و تفحص و قبل از اون بازرسی باید دائمی و گزارش اون هم باید همیشه صریح و علنی باشد . چیزی که در کشور ما تنها موقع بروز تضادهای خاص در حاکمیت آشکار میشه
 • بی نام IR ۰۶:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  113 1
  یکی اینها رو جمع بزنه ببینیم تونسته رکورد 3000 میلیارد رو بزنه یا نه؟ به سازمانهای جاسوسی دنیا پول میدادن تا کشور رو خراب کنن نمیتونستن این رکوردهای پاکترین دولت رو ثبت کنن
 • میرحسین از مشهد A1 ۰۶:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  242 0
  راستش من شوکه نشدم ولی دارم با خودم میگم چرا باید عادت کرده باشیم به اخبار این چنین جنایت ها و چاپیدن های مملکت؟؟؟
  • بی نام IR ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
   169 1
   "پاک ترین دولت" ... خخخخخخخخخخ
  • بی نام A1 ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
   62 0
   یکی لطفا اپراتور سوم یا همان رایتل(تحت پوشش شستا) را هم بررسی کند
 • ايراني IR ۰۶:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  94 1
  لطفا به حسابها و مديريت هاي اجرايي مسكن مهر نيز كه يكي از بيشترين موضوعات داراي اعتبار و هزينه در دولت نهم و دهم بوده است رسيدگي شود .
 • حمدی A1 ۰۶:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  68 1
  چرا همون موقع مچ آقایون رو نگرفتند؟؟بایستی همه اموال به دولت برگرده و همشون زندانی بشن .اگر دست دزد رو قطع میکردند هیچوقت دزدی رواج پیدا نمی کرد.
 • ملت ایران IR ۰۶:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  98 2
  ایا احمدینژاد میتونه از 75 میلیون ایرانی بخاطر بی تدبیری و ضعف مدیریت و باند بازی طلب حلالیت کنه؟؟؟من که حلالل نخواهم کرد و به خدا میسپارم.
  • بی نام A1 ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
   6 1
   کجای کاری برادر تازه میخواد چهار سال دیگه دوباره حمله کنه
 • بی نام IR ۰۶:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  65 0
  من مدير يك كارخانه خصوصي تحت پوشش تامين اجتماعي هستم و همه ماهه شاهدم كه 30 درصد حقوق چه افرادي به حساب اين سازمان واريز مي شود . بزرگواراني كه با تمام تلاش شان شرمنده زن و بچه هستند و از تامين حداقل نياز خود و خانواده شان عاجزند ؛ افرادي كه با بيماري هاي خود سر مي كنند و قادر به تامين هزينه دكتر و دارو نيستند و به عبارتي با وجود اشتغال شان واجب الصدقه اند . لازمه بالا كشيدن مال و سرمايه اين زحمت كشان كه تعدادشان هم كم نيست زير پا گذاشتن شرافت و مردانگي و حداقل اصول انساني است .
 • بی نام A1 ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  63 0
  بنده بزشك عمومي هستم و مطب دارم. باور بفرماييد بازرسان محترم همين اداره هر وقت براي بازديد مي آيند كلي آه و ناله دارند كه اداره طلب شما رو به زودي ميده. نقدينگي نداريم و ... و جالب تر اينكه مي گن " به جاي داروهاي گران ارزوناشو بنويس دكتر" بيچاره مريض ها . يعني به دكتر و مريض فشار بياد كه هزينه نسخه شش هزار تومن كمتر شه اونوقت از اون ور اينجوري آمارشون بيرون مياد.
 • masood AU ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  64 0
  پس فکر میکنی‌ عضو شدن در دولت دستپاک(ترین) به همین راحتی‌ بود.هر کی‌ از راه میرسه نمیتونه عضو بشه خرج داره همه چی‌
 • بی نام A1 ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  52 0
  یا حسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • بی نام A1 ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  89 0
  دست یک انسان رو برای دزدیدن یک کالای بی ارزش قطع می کنند ولی از این آقایان تقدیر و تشکر هم می کنند ادعای عدالت علی وار هم دارند
 • بی نام A1 ۰۷:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  80 1
  چه بخور بخوری توی شرکت کلرپارس بیا و ببین!!!......
 • محمد A1 ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  32 0
  ما تو پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کار میکنیم و میدونم هم که کامنت من برا این مورد خیلی مرتبط نیست ولی خیلی دوست دارم به گوش مسئولین برسونم که اگه برای تحقیق تفحص یه سری هم به این پژوهشگاه بزنن خیلی خوب میشه
  • مریم A1 ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
   2 1
   من هم در همسایگی پژوهشگاه شما یعنی شیمی کار می کردم که مشمول تعدیل نیرو شدم و یکساله بیکارم. بدون بیمه و با ماهی 450 هزار با مدرک فوق لیسانس دو سال کار کردم به امید این که وضعیت بهتری پیدا کنم اما خیلی راحت گفتند اعتبار ندارند، در حالی که برای خیلی بریز و بپاشها اعتبار بود. ای خدا یعنی ما رو می بینی؟
 • بی نام A1 ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  70 5
  من یک کارمند تامین اجتماعی هستم ما هر روز در شعبه از 7 صبح تا 5 و 6 بعدازظهر داریم زحمت می کشیم و کار میکنیم با حقوق ناچیز حالا این آقایان این طور اموال بیمه شدگان و حق مردم رو به تاراج می برند واقعا خجالت می کشم که در چنین جایی کار می کنم
 • حاجی IR ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  54 0
  فاتحه مع صلوات
 • بی نام IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  20 0
  به دلیل همین پول های بی حسابه که قیمت ها روز به روز افزایش پیدا می کنه و حضرات که به این راحتی به این پول های نجومی رسیده اند به راحتی همه چیز خریداری می کنند و بیچاره مردم عادی که نمی تواتتد مایحتاج خود را تهیه و زیر بار این گرانی از بین می روند ........ خدا کنه حالا که این واقعیت ها مشخص شده مسئولین خاطی به سزای اعمال خود برسند , خداوند از حق الناس نمی گذرد ..... عجله کنید .
  • بنده خدا A1 ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
   4 0
   از وقتیکه یادمون میاد حضرات داشتن بخور بخور میکردن و ما داشتیم ازنداری تلف می شدیم ، و ما روز بروز فقیرتر شدیم و دزدها روز بروز زیادتر ، هر وقت کسی از ما از نداری گلایه کرد یا به ما وعده بهشت دادند و یا وضع ما رو با افغانی ها مقایسه کردند و گفتند برین شکر خدا کنین که بعضی ها در فلان نقطه از کره زمین نون ندارند واسه خوردن .
 • بی نام A1 ۰۷:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  45 3
  نوش جونشون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ما مردم بی عرضه حقمونه!!!!!!!!!!!!
 • بی نام IR ۰۷:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  62 0
  حقوق ها رو نگا کن !!! 14000000 میلیون - 12000000 میلیون- 13000000 میلیون- ماموریت 500 روز اونم برای عشق و حال وای برشما وای بر شما خدا ازتون نگزره
  • ناشناس A1 ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
   31 0
   ده سال هست ازدانشگاه دولتی فوق لیسانس گرفتم با ماهی 300تومن یه جایی دارم کار می کنم بدون بیمه و سایر مزایا.این است عدالت آقایان.کاش مثل عربستان دست دزدهارو قطع می کردند..............
 • بی نام IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  47 0
  حسابرس شرکت پرسی ایران گاز سالهاست که موسسه کوشا منش است چرا این موسسه تعلیق نمی شود و چرا با حسابرسش برخورد نمیشود
 • بی نام IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  30 0
  نمیدونم سیستم قضائی با این افراد چه برخوردی میکنه... اما امیدورام لااقل به حرمت اسم امیرالمونین علی، یادشان نرود که تاوان نیت فقط نیت دست اندازی به بیت المال اهن تف دیده بود!!!! اقایان مسئول... قبل از انکه ظلم دامنگیرتان شود حق رو اجرا کنید که مولا فرمود: املک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم! اگه قرار بوده اینجوری مدیران اسلامی اموال ملت و حیف ومیل کنن پس چه فرقی با مدیران طاغوتی دارند؟؟ بنظر من جرم این افراد نه فقط اختلاس و تصاحت غیر قانونی اموال، بلکه اقدام علیه امنیت ملی و انقلاب اسلامی در بلند مدت است!!! اینها در نارضایتی عمومی مردم از حکومت دخیل هستند!
 • بی نام A1 ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  34 0
  مبلغ از این حرفها خیلی بیشتر است. شرکت توزیع داروپخش ( یکی از شرکتهای زیر مجموعه تامین) مبالغ کلانی از شرکتهای دارویی به اسم جایزه فروش گرفته ولی به اشخاص خاص پرداخت کرده است . مقداری از این دریافت ها در حساب ها ثبت شده و مقداری هم اصلا ثبت نشده است.
 • بی نام A1 ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  28 0
  باید همه این پولها به تامین اجتماعی بر گردد واین افراد محا کمه شوند
 • احسان IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  18 0
  اون 3000 میلیارد تومن کوچیکه بودش!
 • بی نام A1 ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  27 0
  احمدی نژادیا کجان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • بی نام A1 ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  3 28
  اگر منصف باشیم حقوق در این سطح برای یک مدیر در این سطوح اگر با شایسته سالاری انتخاب شده باشد رقم زیادی نیست و بخش دولتی نیز باید برای بهره گیری از توان تخصصی مدیران واقعی هزینه کند
 • بی نام A1 ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  45 0
  پس کوشن بسیجی ها ؟!! پس کو تظاهرات پس از نماز جمعه ؟!!
 • برره IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  9 1
  اقا کسی پارتی من بشه منو تو تامین اجتمایی دستمو بند کنه جبران این 7 سال بیکاریمو تو 2 سال میکنم شیرینیش هم میدم
 • پرسی ایران گاز IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  4 0
  سلام با همین مشکلها مدیران ارشد(دزدی و باند بازی و حق را نابه حق کردن ) اگر پست بالاتری به آنها نداند هر چه خواستید بگویید ترو خدا وزیر تامین اجتماعی یه فکری بکنید چقدر اطلاعات می خواهید چقدر دزدی چقدر اختلاس باز هم ................... نقطه سر سطر
 • د-م IR ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  3 0
  آیا این آقایان که چند ملیارد پول تامین اجتماعی را خوردند می دانند این پولها متعلق کارگران ومستمری بگیران است که با این تورم باید با ماهی حدود 500000هزار تومان زندگی کنند پس کاری کنند حق این افراد ضایع نشود
 • دزدگیر A1 ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  5 0
  آقای محمود احمدی نژاد نمیخوای در دفاع از پاکی دولت نهم و دهم و واهی بودن گزارش و مدارک مناظره کنی؟
 • ایرج IR ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
  3 0
  یک بازنشسته هستم در این تاریخها معمولا دنبال زمان پرداخت یارانه هستم و امروز این گزارش را دیدم و اعصابم بهم ریخت خصوصا از بعضی از کامن تهای دوستان که مجازات دزدان و خاینین به ملت را به ان دنیا و حلالیتو این قبیل حرفها میکشانند خدا مارا با عقل و شعور افریده تا درکنار هم قوانینی برای زندگی وضع کنیم و برای اجرای این قوانین که یکی از انها مجازات و تنبیه مجرم است کوشش کنیم و نظارت داشته باشیم و پی گیر و خواهان اجرای صحیح ان باشیم
بلیط هواپیما