چهارشنبه 2 آبان 1397

علم الهدی، امیرحسین

کارشناس سینما، مشاور اجرایی سازمان توسعه سینمایی سوره سوابق: معاون اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای، عضو شورای صنفی، نمایش، عضو شورای داوری خانه سینما به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو شورای صدورپروانه دفاتر پخش معاونت سینمایی، مدیر بازاریابی و پخش سیما فیلم، معاون طرح و برنامه سازمان توسعه سینمایی سوره، قائم مقام مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی، مدیرعامل شرکت پخش سینمایی نمایشگران، مدیر پردیس‌های سینمایی ملت و زندگی، مدیر امور توزیع و نمایش فیلم خارجی بنیاد سینمایی فارابی