سهم یارانه‌ها از افزایش قیمت انرژی چقدر بود؟

تازه‌ترین گزارش رسمی دولت درباره سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی سال 1395 منتشر شد.

مریم فکری: در حالی دیوان محاسبات گزارشی در رابطه عملکرد بودجه سال 1395 منتشر کرده است که دولت معتقد است که بدون نظرخواهی از دولت، این گزارش تهیه شده و کاملا یک‌طرفه و یک‌جانبه است. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، «دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ بودجه 1395 را براساس گزارش قوه‌مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد. در عین حال، می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد.» (ایــنــجـــــا)  وی تاکید می‌کند: «مگر می‌شود در این کشور مشخص نباشد پولی کجا مصرف شده است.» (ایــنــجـــــا)

یکی از بخش‌هایی که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه به آن ایراد وارد کرده بود، در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها بود. براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ بر 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل مبلغ 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عومی دولت بوده است. به عبارتی، 70 درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق‌یافته و مابقی منابع پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است.

در عین حال، براساس گزارش دیوان محاسبات، سهم یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص‌یافته به خانوارها حدود 99 درصد مبلغ پیش‌بینی طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده بوده است.

محاسبات نشان می‌دهد که حدود 93 درصد منابع وصلی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و فقط 7 درصد منابع وصولی برای بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است. همچنین دولت موظف بوده يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع کند. اما اقدامي در راستاي حذف خانوارهاي مشمول براساس سازوکار مقرر در آيين‌نامه مربوط صورت نگرفته و صرفا يارانه تعداد 838 هزار و 690 نفر قطع شده است. البته اعتراض تعداد 502 هزار و 72 نفر از حذف‌شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پذيرفته شده و به فهرست يارانه‌بگيران بازگشته‌اند.

این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده است دولت در سال‌های اخیر تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر از افراد یارانه نقدبگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده، بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. در عین حال، دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انجام خواهد داد؛ کمااینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره شده است. (ایــنــجــــــا)

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت نیز لازم به توضیح است که  با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صرفا تکافوی پرداخت‌های یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را می‌داد، بنابراین از محل منابع مذکور تنها 500 میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. در این راستا، براساس متن صریح تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 3 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت شد.

 

11 هزار و 479 میلیاردی را از کجا آمد؟

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن نیز آمده بود که 11 هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. این موضوع واکنش وزیر نفت را به همراه داشت. به گفته زنگنه، «ما همه سهم‌ها را به خزانه واریز کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم 11 هزار و 479 میلیاردی را از کجا آورده است.» (ایـنـجـــــا)

زنگنه در توضیح این صحبت خود عنوان کرد: «کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون 8 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم 11 هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا 29 هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره ابهام عدم گردش و چرخش درآمد هدفمندی به خزانه از محل فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده‌ها، تاکید کرد: «طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، خالص درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده باید به سمت سازمان هدفمندی برود و همچنین 5 درصد از این مبلغ برای نوسازی لوله‌ها و شبکه‌ها، بخشی برای مالیات ارزش افزوده، چهار میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده می‌شد و علاوه بر آن یارانه‌بگیران هستند.» (ایـنــجــــا)

نوبخت متذکر شد: «نه تنها سازمان هدفمندی مدعی این درآمدهاست، بلکه سازمان برنامه و بودجه نیز به دنبال تخصیص این درآمدهاست و آمار خزانه نشان می‌دهد که درآمدها به خزانه واریز شده است.»

 

سهم سازمان هدفمندی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی

در این میان، گزارش سازمان برنامه و بودجه سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی سال 1395 نشان می‌دهد که جمع درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی 26 هزار و 863 میلیارد تومان بوده و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی 13 هزار و 824 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، جمع منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی 50 هزار و 697 میلیارد تومان می‌شود. یعنی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی 21 هزار و 267 میلیارد تومان گزارش شده است.

براساس این گزارش، جمع درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی در سال 1395 حدود 15 هزار و 453 میلیارد تومان بوده که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش گاز طبیعی نیز 8 هزار میلیارد تومان شده است.

از سوی دیگر، جمع درآمد حاصل از فروش برق حدود 18 هزار و 17 میلیارد تومان بوده که سهم هدفمندی شرکت توانیز 2 هزار و 200 میلیارد تومان شده است. این در حالی است که خالص کل درآمد و هزینه صنعت برق منفی 4 هزار و 906 میلیارد تومان گزارش شده است.

با توجه به این اعداد و ارقام، جمع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 1395 حدود 31 هزار و 467 میلیارد تومان بوده است.

محاسبه سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی سال ۱۳۹۵

(براساس مقادیر و قیمت های مصوب)

واحد مصرف

مقدار مصرف

واحد قیمت

قیمت هر واحد

درآمد

میلیارد ریال

بنزین معمولی

میلیون لیتر در روز

۶۸.۳

ریال/لیتر

۱.۰۰۰

۲۴۹.۹۷۸

بنزین سوپر

میلیون لیتر در روز

۴.۱

ریال/لیتر

۱۲.۰۰۰

۱۸.۰۰۷

نفت گاز غیر نیروگاهی

میلیون لیتر در روز

۶۸

ریال/لیتر

۳.۰۰۰

۷۴.۶۶۴

نفت کوره غیر نیروگاهی

میلیون لیتر در روز

۵.۰

ریال/لیتر

۳.۰۰۰

۵.۴۹۰

نفت سفید

میلیون لیتر در روز

۵.۲

ریال/لیتر

۱.۵۰۰

۲.۸۵۵

گاز مایع

میلیون لیتر در روز

۹.۴

ریال/لیتر

۱.۲۶۰

۴.۳۳۵

سوخت هوایی ATK

میلیون لیتر در روز

۵.۷۲

ریال/لیتر

۶.۰۰۰

۱۲.۵۶۱

سوخت هوایی JP۴

میلیون لیتر در روز

۰.۱۷

ریال/لیتر

۱۲.۰۰۰

۷۴۷

جمع درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی

۲۶۸.۶۳۷

اضافه می شود:

خالص صادرات فرآورده های نفتی ۱۳۸.۲۴۱

جمع منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی ۵۰۶.۹۷۸

کسر می شود:

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری ها (فرآورده های نفتی)

۵ % بند د تبصره ۴ قانون بودجه ۱۳۹۵

قیر رایگان موضوع بند ۵ تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۵

۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده های نفتی

سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران، هزینه توزیع، انتقال و فروش فرآورده های نفتی بر اساس بودجه مصوب شرکت ها در سال ۱۳۹۵

بازپرداخت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مقررات مالی دولت

عوارض آلایندگی، ارزش فروش فرآورده های نفتی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

۷۳.۳۴۳

۱۵.۰۰۰

۱۰.۰۰۰

۲۸.۶۶۸

۳۶.۰۶۷

۵۸.۴۳۶

۷۰.۰۰۰

۲.۷۹۱

۰

سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده های نفتی

۲۱۲.۶۷۳

 

واحد مصرف

مقدار مصرف

واحد قیمت

قیمت هر واحد

درآمد

میلیارد ریال

گاز طبیعی خانگی تجاری صنعتی

میلیارد لیتر در روز

۸۴.۴

ریال/مترمکعب

۹۷۷

۸۲.۳۶۱

سی ان جی

میلیارد لیتر در روز

۸.۰

ریال/مترمکعب

۴.۱۴۰

۲۳.۱۲۰

سوخت پتروشیمی

میلیارد لیتر در روز

۱۰.۳

ریال/مترمکعب

۱.۲۲۰

۱۲.۶۴۲

خوراک پتروشیمی

میلیارد لیتر در روز

۶.۱

ریال/مترمکعب

۲.۴۶۰

۱۵.۱۱۷

فولاد

میلیارد لیتر در روز

۷.۸

ریال/مترمکعب

۱.۳۲۰

۱۰.۲۹۶

جمع درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی

۱۵۴.۵۳۷

کسر می شود:

هزینه های فرآور؟؟؟؟ انتقال، توزیع و فروش گاز و سهم شرکت ملی نفت ایران

کارمزد جایگاه های CNG

عوارض گازرسانی CNG

هزینه مالیات بر ارزش افزوده CNG

۶۱.۵۰

۷.۴۴۰

۳.۳۱۲

۲.۷۳۵

سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش گاز طبیعی

۸۰.۰۰۰

واحد فروش

مقدار فروش

واحد قیمت

قیمت هر واحد

درآمد

میلیارد ریال

فروش برق داخلی

میلیارد/کیلووات ساعت در سال

۲۴۸

ریال/کیلووات ساعت

۶۶۰

۱۶۳.۶۸۰

فروش برق صادراتی

میلیارد/کیلووات ساعت در سال

۷

ریال/کیلووات ساعت

۲.۳۵۶

۱۶.۴۹۲

جمع درآمد حاصل از فروش برق

۱۸۰.۱۷۲

کسر می شود:

هزینه تولید، توزیع، تعمیرات اساسی و استهلاک

هزینه شرکت های تابعه

خرید برق

واردات

۷۰.۶۷۰

۲۴.۱۵۱

۱۰۸.۲۵۸

۴.۰۵۷

جمع کل هزینه ها

۲۰۷.۲۳۶

اضافه می شود

سهم هدفمندی شرکت توانیر

۲۲.۰۰۰

خالص کل درآمد و هزینه صنعت برق

۴۹.۰۶۴-

جمع کل منابع هدفمندی

۳۱۴.۶۷۳

 

کد خبر 749647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 30
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • رفیعی RO ۰۶:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
  3 0
  بله دیگه شماهم جیب مازدین هم اینکه گل خیرتون شون دادین کسری اوردین ازسال92بعدا پولم که گرفتین پولهای اضافه رامیخواهیم دیوان محاسبات کارخوبی کرد
 • بی نام A1 ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  1 1
  اگر میانگین رشد تورم در پنج سال گذشته ده باشد حداقل طی این مدت قیمت ها نسبت به 5 سال قبل 50 بیشتر شده است.
 • بی نام A1 ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  هزینه نگهداری و خدمات کارت بیشتر است لذا افزایش 15 درصدی و کاهش تعرفه واردات خودروهای مجاز مناسب تر است
 • بی نام A1 ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  2 2
  بنزین رو مجانی کنید به جاش شاهد رونق عظیم اقتصادی خواهید بود مسافرت های داخلی اونقدر زیاد میشه که ثروت همه جا یکسان پخش میشه . قیمت همه کالاها به دلیل پول کرایه زیاد میاد پایین چون الان مبلغ زیادی از کرایه حمل بار برای پول سوخت هست. مشاغل توریستی داخلی زیادی به وجود میاد . میزان رضایت مردم از حکومت بسیار بسیار میره بالا. رضایت اجتماعی به دلیل توانستن سفر رفتن با خودرو شخصی زیاد میشه و این عصبیت همیشگی خیلی کمتر میشه. به جاش میتونید عوارض ورود به هر شهر رو بزارید مثلا عوارض ورود هر خودرو به تهران ده هزار تومن و شهر های یه کم کوچکتر هفت هزار و شهر های کوچک پنج هزار تومن برای هر خودرو باشه
 • بی نام A1 ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  3 0
  به چه دلیلی می خواهند بنزین گران شود؟؟در هیچ کشوری از افزایش قیمت بنزین به دلیل اثر بر قیمت سایر کالا ها به عنوان منبع درآمد استفاده نمی کنند؟
 • بی نام A1 ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  2 0
  این هم تئوری جدیدی است کاشتغال زایی با افزایش قیمت بنزین
 • بی نام A1 ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  2 0
  برای چی می خواهید افزایش بدید؟؟؟
 • بی نام A1 ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  کارت سوخت برای این منظور که مصرف کنندگان بالای سوخت هزینه اونو به صورت چند برابر بپردازند خیلی خوبه و یقینا دیگران هم در کم مصرف کردن مراعات خواهند کرد که شامل افزابش بالای قیمت سوخت نشن ولی اگر همه چیز قانون مند باشه که نبوده و نخواهد بود چرا که همه ما میدونیم این اتفاق نخواهد افتاد چون برای مثال افراد متمول مثل قبل،یا کارت سوخت دیگران را میخرند، یا ماشینهایی که سهمه کارت سوخت دارند میخرند و برای ماشین دور دور کردن خودشون استفاده میکنند، یا کسایی که در ارگانها و ادارات کارتهای سوخت بهشون تعلق گرفته به فک و فامیلشون میدن یا میفروشن.
 • بی نام A1 ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  3 0
  دقت کنی گفته که اجازه افزایش قیمت بنزین به این شکل را نخواهد داد بلکه به شکل دیگر افزایش خواهد یافت
 • بی نام A1 ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  3 0
  خوبه اول سهميه بندي وقتي ملت راضي شدن اونوقت بگيد ازادسازي قيمتها وحذف سهميه بازم ملت راضي ميشوند روال هميشگيتون
 • بی نام A1 ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  سهمیه بندی بنزین بهترین راهکار است. ضمنا خودروهای وارداتی باید بدون تعرفه وبا قیمت معقول باشد تا حداقل قشر متوسط جامعه بتوانند استفاده کنند
 • بی نام A1 ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  این روزها بازار گران شدن خودرو داغه ومردم هواسشون نیست نمی دونم قصه این تعرفه ها وگران شدن خودروی وارداتی چی میشه حتی این خودروهای داخلی بی کیفیت هم گرون شده حالا این رو باید چیکار کرد و چطور دنبالش رو گرفت من نمی دونم؟؟؟؟
 • بی نام A1 ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  همین قضیه گران شدن بنزین هم بی تاثیر تو این ناآرامیها نبود.روحانی و جهانگیری تو مناظراتشون هیچ برنامه ای ارایه نکردن فقط این و اون رو کوبیدند..
 • بی نام A1 ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  قول شرف بده گرون نشه...بزار این 4 سال که همه چی رکود بود این بقیشم راکد بمونه ...هرچند خیلی حال مردم سرزمینم خوب نیست اما دیگه گرونتر نکنید... وضعمون داغونتر نشه...
  • بی نام A1 ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
   1 0
   بیچاره مردم ایران ..در چه وضعی دارن زندگی میکنند ..چی میبایست باشن و چی شدند ..افسوس ..بدبختیم
 • بی نام A1 ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  3 0
  ارزش بنزین در ایران بر اساس حقوقی که میگیریم لیتری 100 تومان است.اگر شما می خواهید قیمت یه 1300 یا 1200 تومان هم برسانید فرقی با 1500 تومان ندارد.همان 100 تومان درست است..و اگر حقوق ما را به دلار پرداخت کردید قیمت بنزین بر اساس قیمت جهانی محاسبه کنید
 • بی نام A1 ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  طرح سهميه اي كردن بنزين اشتباه بود بايد بنزين را بر اساس نفرات جامعه سهميه بندي مي كردند افراد فاقد وسيله نقليه سهميه خود را مي فروختند و درآمد كسب مي كردند و افراد داراي چند وسيله نقليه مجبور به خريد بنزين اضافه مي شدند .
 • بی نام A1 ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  2 0
  اگر واقعا می خواهید کاری برای مردم انجام دهید اصلاحات اساسی باید از بودجه 97 شروع شود بسیاری افراد و ارگان ها و سازمان ها هستند که هیچ کاری انجام نمی دهند اما هزاران میلیارد تومان از بودجه مملکت را می بلعند خودشان درآمد دارند اما مالیات که نمی دهند هیچ بودجه هم دریافت می کنند.حرف مردم را اگر شنیده اید باید از بودجه 97 آغاز کنید و کلا این بودجه غربال شود
 • بی نام A1 ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  1 1
  پيشنهاد ميشود بنزين درمبداء توليد درخليج فارس براى جايگاه داران مجانى اعلام شود انها بنزين رابااحتساب هزينه حمل وسود خود به متقاضيان بفروشند تا مردم طلبكار نشوند
 • بی نام A1 ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  1 0
  يعني واقعاً خنده داره. دونرخي كردن بنزين؟ واقعاً که آخه 08 ليتر بنزين كفاف چقد مسيرو رو ميده؟ بعدش مي گين بعد از 80 ليتر دولت بنزين رو به هر نرخي دوست داشت بفروشه
 • بی نام A1 ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  1 0
  ما که میدونیم بنزین 100 تومنی از محالاته چرا الکی یه چیزی میگید که مردم الکی امیدوار بشن بعد هم عصبانی :
 • بی نام A1 ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  1 0
  مشکل این است که مردم را آدم حساب نمی کند. مردم ایران قبول دارند همه چبز با قیمت بین المللی آن محاسبه شود. دوات می گوبند هر چی ما بگیم. چهار سال دیگه که تمام روستاییان خشن وارد شهرها شدند نمی توان کاری کرد. بحران آب همه چبز را با خود خواهد برد.
 • بی نام A1 ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  قیمت بنزین بر اساس نوع خودرو تعیین شود و ابزار تشخیص نوع خودرو نیز کارت سوخت خواهد بود
 • بی نام A1 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 1
  باز بگید سیاستهای احمدی نژاد غلط بود
 • بی نام A1 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  2 0
  گران کردن سوخت، یعنی دزدی از جیب مردم یعنی اینکه از جیب ملت بدزید و بعد ملیارد میلیار به کانادا بفرستید. مرد گول روحانی رو خوردن
 • بی نام A1 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  1 0
  شما توی آلمان هیچ و تاکید میکنم هیچ ماشین صفر کیلومتری ب قیمت 30 میلیون پیدا نمیکنی. ارزونترین ماشین داچیا مدل پایه با امکانات پایه هفت هزار یوروئه. برندهای دیگه معمولا از 8هزار یورو در کلاس ماشین های خیلی کوچک شروع میشن. ماشین 300 میلیونی حد اقل بین 30 تا 40هزار یورو قیمت داره. فقط خواستم بگم واقع بین باشیم و گول شعارهای مردم فریب رو نخوریم
 • بی نام A1 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  2 0
  حضرات بنزین لیتری 8ریالی قبل ازسال 56 رابهلیتری 100تومان دردولت خاتمی رسید وسپس به لیتری 1000تومان رساندند وحال برسر ملت مظلوم وشریف ایران منت میگذارند که میخواهند از لیتری 1000تومان هم بالا ببرند در حالیکه یارانه همان 45 هزارتومان زمان اجراست بدون آنکه ریالی افزایش داشته باشد واقعا بااین اوصاف به این ملت حق بدهید ناراحت باشند
 • بی نام A1 ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  اي كاش خودروهاي هيبريدي وتربي تعرفه مي كردند هم مصرف بنزين كم مي شد و هم هوا الوده نمي شد بنزين رو هم مي كردند ٢٠٠٠ تومان مشكلي نبود
 • بی نام A1 ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  2 0
  بنزین 20 تومانی 1000تومان شده,خودرو 4.5 میلیون تومانی 25میلیون تومان شده...از همه چیز مالیات میگیرید,همه موارد مالیاتی که انگلیس و فرانسه و نروژ میگیرند شماهم میگیرید,ولی خدمات زیر خط فقر. کارهای درآمدزای دولت باید مثال غربی داشته باشند ولی سطح رفاه م امنیت و آرامش روحی و جسمی و اقتصادی مردم همیشه با کشورهایی مثل عراق و سوریه و پاکستان و افغانستان مقایسه میشود.
 • بی نام A1 ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
  0 0
  هر چی بر سر ملت بیاد حقشه.. بخاطر ۴۵ هزارتومن یارانه اینده و گذشته رو فروختین.. گفتین احمدی نژاد بهتره.. الان روحانی ۵۰ درصد میخواد بنزینو گرون کنه میگین نه. ولی بگه یارانتون یبشه ۵۰ هزار میگین اشکال نداره.. این نوع فکرتون فقط به درد خودتون میخوره