چهارشنبه 25 مهر 1397
پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 09:22:31 چاپ

۲۴میلیون زن بیکار در ایران/ فقط ۷۸۰ هزار بانوی ایرانی علاقمند هستند سرکار بروند

جامعه > خانواده - انتظار می رود در سال هاى آینده روند عرضه نیروى کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بیشترى افزایش پیدا کند و ترکیب غالب آن را نیروى کار داراى تحصیلات عالى تشکیل دهد.

نیوشا یعقوبی: حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی، هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. یعنی بخش بزرگی از جامعه مولد ایرانی، هیچ سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد. علاوه بر این بسیاری از زنان تحصیل کرده هم بیکارند؛ ۷۰ درصد. این درحالی است که تنگناهاى اقتصادى و محدوديت هاى سرمايه نیز تاثیر مستقیمی در فراهم کردن فرصت هاى شغلى داشت تا بتواند عدم حضور زنان را در فعاليت هاى اقتصادى توجیه کند. مشاركت اقتصادى زنان در جامعه کنونی به عنوان یکی از پايين ترين نرخ ها در ميان كشورهاى اسلامى و غير اسلامى شناخته می شود.

بر اساس داده هاى رسمى آمارگيرى نيروى كار ايران (مركز آمار ايران، سال ١٣٩٢) زنان كشور براى مشاركت در عرصه هاى اقتصادى با چنين شرايطى روبرو هستند :

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر، روی تصویر بالا کلیک کنید

نکته اینجاست که از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار،‌ فقط ۳ میلیون نفر کار می کنند. با این حال تمامی زنان جامعه چه آنهایی موفق شده اند در بازار كار شغلى داشته باشند، چه آنهایی که موفق نشده اند، چه افرادی که خانه نشين شده ويا به شاغلين غير رسمى پيوسته اند و چه زنانی كه به دلايل مختلف ،كار در خانه را به عنوان يك شغل در پيش گرفته اند، با مشكلاتى روبرو هستند كه باعث می شود نرخ مشاركت زنان در عرصه هاى اقتصادى كشور ما تا اين اندازه کاهش داشته باشد.

تاثیر برنامه ششم توسعه بر زنان حقوق بگير بخش خصوصى

تحولات اساسی بازار كار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى از طرف معاونت امور زنان انجام شد و به بررسی ابعاد مختلف و با توجه به نرخ بيكارى حال و اينده طی 5 سال پرداخت و برای رفع مشکلات موجود، كار پاره وقت پیشنهاد شد. بر اساس این تحقیقات مشخص شد در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نقش مشاغل مزدوحقوق بگير بخش خصوصى در كل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به ۲۹.۵درصد (يك سوم زنان شاغل) رسيده است و در صورت تداوم این روند، پيش بينى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزايش پیدا کند.

همچنین انتظار می رود در سال هاى آینده روند عرضه نيروى كار زنان در بازار كار كشور با سرعت بيشترى افزايش پیدا کند و تركيب غالب آن را نيروى كار داراى تحصيلات عالى تشكيل دهد .

پيش بينى هاى اين مطالعه نشان مى دهد كه در پنج سال آينده سالانه بالغ بر ٣٥٥ هزار نفر بر جمعيت فعال زنان (كل عرضه نيروى كار زنان) افزوده خواهد شد كه حدود ٥٧ درصد آنها داراى تحصيلات عالى خواهند بود. با توجه به وضعيت بيكارى زنان و ساختار بازار كار كشور، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه ، به طور متوسط سالانه خالص ايجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱درصد و نرخ بيكارى به ۲۰.۲ درصد خواهد رسيد .

با توجه به محدوديت هاى بخش دولتى در ايجاد اشتغال براساس برنامه ششم توسعه پیش بینی می شود در اشتغال زنان تغییرات زیر صورت گیرد؛

پیش بینی می شود تعداد زنان مزد و حقوق بگیر از ابتدا تا انتهای برنامه ششم توسعه 835 هزار نفر افزایش داشته باشد همچنین تعداد زنان مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی به صورت پاره وقت با رشد 235 هزار نفری روبرو باشد.

در شرايطى كه بخش دولتى در جهت كوچك سازى پيش مى رود براى كاهش نرخ بيكارى زنان به كمتر از ٢٠ درصد، لازم است هم فرصت هاى شغلى بيشترى براى زنان در بخش خصوصى ايجاد شود و هم تركيب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغيير كند كه سهم مشاغل پاره وقت افزايش بيشترى داشته باشد بلکه بتوان با رشد اقتصادى معين براى تعداد بيشترى از زنان شغل ايجاد کرد.

وضعیت زنان كارگر و كارهاى شكننده

بررسى هاى انجام شده در گذشته نشان دهنده کم توجهى به وضعيت زنان كارگر در مطالعات و سياست گذارى ها است. اگرچه اسناد مركز امار ايران تعريف جامع و كاملى از كارگران ساده و ماهر ارايه کرده است اما دستيابى به ارقام دقيق در مورد كارگران ماهر تقريباً ميسر نيست . به طور تقریبی برآورد مى شود كه زنان كارگر حدود ١٩ درصد از كل كارگران و٦ درصد از كل كارگران ساده كشور را تشكيل مى دهند . با توجه به توزيع زنان كارگر در بخش هاى كشاورزى ، صنعت (كارگاه هاى كوچك كمتر از ۵ نفر نيروى كار) ، خدمات و كم شمارى هامى توان استنباط كردكه سهم واقعى بيش از اين ارقام است.

تفكيك زنان كارگر به شهرى و روستايى مشکلات زیادی را در پی دارد. در جامعه روستايى همواره زنان كارگران فاميلى، بدون مزد بوده اند كه معمولا در گروه خانه دار طبقه بندى مى شوند. وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى با ایجاد سياست ايجاد صندوق بيمه اى خاص كشاورزان، روستائيان و عشاير تلاش کرد از این گروه از زنان کارگر حمایت کند. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقيت اين صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستايى است.

از دلایل عدم موفقیت این طرح می توان به محدوديت هايى اشاره کرد كه در نحوه اجراى اين بيمه، به ويژه معرفى و ترويج آن در جامعه روستايى و به زنان ساكن مناطق روستايى صورت می گیرد. وزارت تعاون اخيرا با اطلاع از اين كاستى ها در صدد اصلاح سيستم اجرايى بر امده كه بايد منتظر نتايج ماند .

زنان كارگر ساكن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفكيك هستند كه اين دسته بندى بر اساس اندازه كارخانه و يا كارگاه ها بر مبناى تعداد نيروى كار قابل اندازه گیری است. زنان در كارخانه هاى دولتى يا خصوصى بزرگ ( بيش از ۵۰ نفر نيروى كار) و متوسط (١٠ نفر تا ۵۰ نفر نيروى كار) قابل شمارش و غالباً از حمايت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتيجه به كار هاى شايسته دست يافته اند و دستمزد ها مطابق قانون پرداخت مى شود . نابرابرى و تبعيض هاى موجود اکثرا ناشى از تبعيض در ارتقا و برخوردارى از امتيازات ويژه است .

اما به دليل معافيت هاى اعطا شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به كارگاه هاى كوچك (١٠ نفر نيرو و كمتر ) بر اساس ماده ٧ قانون كار، زنانى كه در اين كارگاه ها اشتغال دارند به كارهايى كه به اصطلاح شكننده گفته مى شود ، مى پردازند. كارفرمايان اين گروه از زنان كارگر براى كاهش هزينه ها، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى كوتاه مدت ٣ يا ٦ ماهه اقدام مى كنند و با برخوردارى از معافيت ها، آنها را بيمه نمی کنند. در نتيجه از مزاياى قانونى كه به زنان شاغل در كارگاه هاى بزرگ تعلق مى گيرد، محروم مى شوند.

گرچه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بر اين باور است كه اين زنان و ساير زنان در صورت تمايل مى توانند از مزاياى بيمه اختيارى بر خوردار شوند، ولى هزينه هاى اين نوع بيمه براى زنان كارگرى كه غالباً كمتر از دستمزد قانونى به انها پرداخت مى شود، ميسر نيست.

در شرايط كنونى كشور، وضع نامناسب اقتصادى و سياست هاى اجتماعى تصويب شده مانند طولانى تر كردن مرخصى ها براى دوران فرزند آورى موجب شده كه كار فرمايان در صورتى كه حاضر شوند از نيروى كار زنان استفاده كنند و با آنها قرار داد ببندند، شروط عديده اى از قبيل وضعيت تاهل و ترك كار در صورت باردارى را به زنان كارگر تحميل كنند .

بنابراين براى بهبود شرايط كار و زندگى زنانى كه بدون قرار داد كار مى كنند و يا قرار دادهايشان موقتى بسته مى شود كه بيشتر شبيه به بيكارشدن هاى مكرر و بدون حمايت هاى اجتماعى و قانونى است ، علاوه بر اصلاح سياست ممنوعيت عقد قرار داد هاى موقت براى كار هاى مستمر (دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت كار) و اعلام پايان دوره معافيت بنگاه هاى اقتصادى كوچك به طور يقين نيازمند نظارت بيشتر و جدى تر كارشناسان وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى در حمايت از حقوق زنان كارگر است .

زن بودن احتمال مشاركت در بازار كار غير رسمى را بيشتر مى كند

بر اساس اخرين رقم اعلام شده توسط وزير وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى از كل جمعيت شاغل كشور ( ٢٢ ميليون نفر) ۱۵ ميليون نفر داراى دفترچه بيمه هستند یعنی تحت حمايت هاى قانونى و اجتماعى قرار گرفته اند . بدين ترتيب 7ميليون نفر كارگر در بازار كار غيررسمى فعاليت مى كنند كه تحت پوشش حمايت هاى قانونى نيستند.

گرچه صرف داشتن دفترچه بيمه تمامى ويژگى هاى كار شايسته را تامين نمى كند ، اما به هرحال مشاركت ٧ ميليون نفر در بازار كار غيررسمى نشان دهنده ضرورت سياست گذارى هاى مناسب است . از اين گروه ٧ ميليونى بر اساس براوردهاى صورت گرفته ٢٥ درصد (حدود ۱.۵ ميليون نفر) را زنان تشكيل مى دهند. در ميان كل زنان شاغل اين سهم به معناى اشتغال ٥٠ درصد از زنان شاغل كنونى در بخش غيررسمى و بدون حمايت هاى اجتماعى و قانونى است.

مطالعات متعدد نشان مى دهندكه زن بودن احتمال مشاركت در بازار كار غير رسمى و خصوصی را بيشتر مى كند . با این حال انعطاف پذيرى بازار كار بخش خصوصى با ارائه كار پاره وقت مى تواند مشكل ان دسته از زنانى را كه مايل به حضور در محيط كارى خارج از خانه هستند را برطرف کند.

دولت براى حل مشكلات زنانى كه در خانه كار مى كنند طرحی با عنوان مشاغل خانگى در نظر گرفت که در سال هاى پايانى دهه ٨٠ براى به تصويب رسانيدن قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى اقدام کرد.

گزارش های عملکرد ارزیابی قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى در سال 94 به شرح زیر است:

تعداد

توضیحات

1000000 نفر

مجموع كسانى كه براى دريافت مجوز و راه اندازى يك فعاليت اقتصادى درخانه اقدام كرده اند

500000 مجموعه

تعداد مجموعه هایی که بادریافت مجوز به فعالیت خود ادامه داده اند

75000 نفر

تعداد زنانی که برای دریافت این مجوز اقدام کرده اند  (اکثریت در گروه سنی 25 تا 35 سال)

با توجه به تعداد مجوز های دریافتی برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی در خانه می توان نتیجه گرفت نيمى از آنها غير فعال هستند و اين امر نشان دهنده كاستى هاى قانونى ، حمايتى و اجرايى است . تغيير نحوه پرداخت اعتبارات پيش بينى شده ارزان قيمت موجب آن شده است كه متقاضيان انگيزه اى براى درخواست وام نداشته باشند . اکثریت زنان در گروه سنی 25 تا 35 سال برای انجام فعاليت هاى اقتصادى از نوع مستقل در كار خياطى و توليد پوشاك و ... داوطلب شده بودند.

به طوركلى مى توان نتايج ارزيابى ها را در يك جمله خلاصه كرد كه اين قانون به دليل كاستى هاى جدى به ويژه تعداد دست اندركاران (حدود ٢٠ دستگاه) نيازمند باز نگرى جدى است. اما مهم تر از اين بازنگرى تغيير نحوه برخورد دولت با شاغلين بخش غيررسمى است .

مراکز کاریابی غیر دولتی چه نقشی در اشتغال زنان دارند؟

مراكز كاريابى به عنوان حلقه واسط ميان كارفرمايان و نيروى كار زنان ، درگير مشكلات و كاستى هاى بازار نیز خواهند بود. مراكز كاريابى غيردولتى ، مراكزى هستند كه مالكيت و مديريت آنها برعهده بخش خصوصى است و مانند بنگاه هاى اقتصادى از فعاليت هاى خود انتظار كسب درامد و سود دارند. اين مراكز خدمات گوناگونى را به جويندگان كار ارايه مى دهند كه مى تواند در حد يك بنگاه مبادله اطلاعات ميان متقاضيان ( كارفرمايان ) و عرضه كنندگان نيروى كار تا موسسه اى براى ارايه مشاوره هاى شغلى ، كمك به اموزش و كسب مهارت هاى مورد نياز بازار كار ، انتخاب شغل مناسب براى جويندگان كار و تمهيداتى براى ايجاد شغل پيش بروند .

با توجه به اطلاعات قابل دسترسى در باره عملكرد مراكز كاريابى غير دولتى ( حدود ٨٠٠ مركز در كل كشور در سال هاى ١٣٩٢ و ١٣٩٣ میتوان دریافت كه اين مراكز سهم عمده اى از خدمات خود را به مردان جوياى كار ارائه کرده اند. در حالى كه مردان ٧٠ درصد از مراجعه كنندگان به اين مراكز و به گمارده شدگان را تشكيل مى دهند، زنان به مراتب سهم كمترى را به خود اختصاص داده اند .

خلاصه اى از مهمترين شاخص هاى محاسبه شده گوياى وضعيت زنان جوينده كار در مراجعه به اين مراكز است:

میزان

وضعيت زنان جوينده كار در مراجعه به مراکز کاریابی غیر دولتی

33 درصد

سهم زنان در مجموع جويندگان  كار ثبت نام شده    

32 درصد

فرصت هاى شغلى اعلام شده براى زنان

30 درصد

سهم زنان به کارگمارده شده از كل به كار گمارده شدگان

٣٠تا٣٢ درصد

نسبت به كار گمارده شدگان زن  به جويندگان كار     

37تا47 درصد

نسبت به كار گمارده شدگان زن  به فرصت هاى شغلى

42تا43 درصد

نسبت به كارگمارده شدگان زن به معرفى شدگان      

بر اساس این اطلاعات می توان دریافت بخش خصوصى بيشترين فرصت هاى شغلى را براى زنان فراهم كرده است ( ٩٨ درصد) و زنان جوينده كار بيشترين شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند .
اكثريت زنان به كار گمارده شده توسط اين مراكز تحصيلاتى در مقاطع متوسطه و ديپلم يا كمتر داشته اند . در مقايسه ميزان تحصيلات زنان جوينده كار مشخص مى شود كه ٤٦ درصد داراى مدرك تحصيلى كارشناسى بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستيابى به شغل شده اند . ٧٣ درصد جويندگان كار ، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به كار گمارده شدگان داراى مهارت بوده اند .گروه هاى سنى و تمركز زنان جوينده كار در گروه ٢٥ تا ٣٤ ساله است كه نشانه جوانى جمعيت جوياى كار است.

۴۷۴۷

مطالب مرتبط
63 دیدگاه
 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 10:16:57
  پاسخ
  116 53

  کار برای ما مردا نیست. زنان مسئولیت سیر کردن خانواده ندارند.

  • هادی فیروزی
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 16:10:55
   65 69

   24 میلیون زن بیکار... اونوقت ادعا و توقع شون ده برابر مرداست... بیشترین زحمت و جان کندن با مردهاست؛ بیشترین بهره و استفاده با زن هاست. اون زنهایی که سرکار میرن هم اکثرشون کارهای بیدردسر و وقت پرکنی دارند... یه درصد کمی از اونها واقعا در کار و درامد زحمت کش هستند

  • بی نام
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 19:57:47
   87 36

   بیشتر خانم های ایرانی حوصله کار و اراده و سختکوشی لازم را ندارند ، ترجیح میدهند راحت طلب باشند و کسی دیگر تامینشان کند ، ولی ادعا و درخواستهایشان مثل زنان کشورهای پیشرفته است .

  • بی نام
   جمعه 21 خرداد 1395 - 08:42:18
   26 44

   کار برا خانما بخصوص اگه سخت و مردانه باشه خوب نیست بخصوص اگه خانم زیبایی هم داشته باشه

  • آیس برگ
   جمعه 21 خرداد 1395 - 10:29:59
   65 38

   تنها هنر و استعداد دختران و زنان سرزمین ما تلگرامه

  • امیر تبریز اوغلی
   جمعه 21 خرداد 1395 - 13:26:53
   16 13

   عجب جامعه ای داریم ای خدااااااااااااااااااااااااااا

  • بی نام
   جمعه 21 خرداد 1395 - 14:52:57
   43 30

   من ٨ سال تو ي شركت خارجي خيلي معروف كار كردم. مديرمون ميگفت ترجيح ميده خانومها رو استخدام كنه چون سرموقع ميان، از اول تا اخر كار ميكنن،رتوقعشون نصف پسرهاي شركته. همون حقوق رو ميگيرن و راضي و شادن اما پسرها فقط ميخوان مدير باشن و هرگز همتراز ي خانوم نباشن ٨٠٪‏ شركت خانوم بودن و بهره وريمونم عالي. بيشتر مديرها خانوم بودن و خودشونو زيردستاشون همگي اموزش ميديدن اما مديراي اقا فقط خودشون اموزش ميديدن. حتي ي معاون بخش بود اونقدر همه چيزو براي خودش ميخواست و همه مارها رو خودش ميكرد، دختر و پسر تو گروهش نميموندن. متاسفانه شما اقايون ذاتا زن ستيز هستيد. زن رو فقط براي خونه ميخواهيد. ساكت و خفه. خيلي خوب متحد با هم اين ظلم رو ادامه ميديدن.هرشب باخودتون فكر كنين امروز چقدرزن ستيز بودينشرمنده ميشين

  • بی نام
   جمعه 28 خرداد 1395 - 15:46:11
   2 3

   پس برای چی دانشگاههای دولتی اینهمه هزینه تحصیل زنان رو میده؟

  • بی نام
   جمعه 28 خرداد 1395 - 15:47:02
   3 4

   با این حساب مجردها هم نباید برن سرکار چون خرج خونه وظیفه ی باباشونه

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 10:22:43
  پاسخ
  141 8

  جالبه که آمار بیکاری زنان جزو آمار بیکاری کل کشور محسوب نمیشه

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 10:48:38
  پاسخ
  44 65

  بیکار نه خانه دار.

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 11:04:27
  پاسخ
  176 17

  من ترم آخر لیسانس مهندسی برق هستم .همین ترم یک درس عمومی به نام دانش خانواده داشتم استاد سر کلاس می گفت زن نباید سر کار بره و باید بچه تربیت کنه .من گفتم این حرف ها چه معنی داره زن ها هم باید تو اقتصاد و صنعت کشور نقش داشته باشند بعد حرف های من اکثر دختر ها طرف استاد رو گرفتند بعضی هاشون می گفتند وظیفه مرده که خرج زنش رو بده من تا چند روز تو فکر بودم چرا این ها 4 سال درس مهندسی خونده اند

  • محبوبه
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 14:53:40
   209 12

   بعضی زنها میخواهند هم حقوق زن مدرن رو داشته باشند هم حقوق زن سنتی اما نه تکالیف زن مدرن رو داشته باشند و نه تکالیف زن سنتی، واقعا باید به حالشون متاسف بود.

  • سلام
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 21:55:01
   20 48

   درس خوندن فقط وسیله ای برای رسیدن به پول و کار نیست اگر خانم بودی و لااقل از خانما همین سوالو میپرسیدی احتمالا به این جواب هم میرسیدی که میخوان فرد تحصیلکرده ای برای جامعه, همسر , فرزندشون درآینده باشن ومهمتراز همه دراین دنیای سرعت پیشرفت علم درجانزده باشن. تعجبم از تحصیلکرده هاییه که کار رو فقط حق و نیاز زندگی خودشون میدونن اگه تحصیلات قراره اینقد خودخواهی و بیمنطقی و افکار تک بعدی همراه داشته باشه درواقع تحصیلات, بدون حاصل شدنی بیشتر شبیه تعطیلات بوده که به تعطیلی مغز منجرشده.

  • بی نام
   جمعه 21 خرداد 1395 - 08:26:13
   27 3

   محبوبه عالی نوشتی

  • برای سلام
   شنبه 22 خرداد 1395 - 11:29:03
   13 0

   خانمی که صرفا می خواهد برای شوهر و بچه اش تحصیل کرده باشد و به قول شما درجا نزند که البته با آن موافقم چرا می رود رشته برق می خواند؟ چرا جای پسرها و دخترهای دیگری که می خواهند در اقتصاد نقش داشته باشند را در دانشگاه اشغال می کند. چرا رشته کم هزینه تر و راحت تری نمی خواند؟رشته های بی دردسرتری هم هست مثل کودکیاری. مثل طراحی و دوخت لباس. به درد شوهرداری و بچه داری اش هم می خورد.می دانید سالانه چقدر برای راه اندازی و تجهیز و نگهداری آزمایشگاهها و کارگاههای رشته های فنی هزینه می شود؟ با این طرز تفکر هم خودش را با درسهای سخت و چالش برانگیز فنی عذاب می دهد و هم دیگران را.

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 11:27:18
  پاسخ
  71 77

  آگر به جای فکر کردن در مورد اشتغال زنان به فکر ایجاد شغل برای مردان بودند جوانها زود تر ازدواج می کردند و این همه فساد نبود در ضمن دختر ها هم خود سر نمی شدند جون وقتی سر کار می روند بعضیاشون غرور می گیرند و ....

  • پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 18:12:08
   38 31

   فعلا که میبینیم هر چقدر بیشتر اولویت استخدام مردانه گذاشتند مردها تنبل تر شدند و خانواده متزلزل ترشد نگو زنها نفقه دارند کار نمیخوان چون برای نفقه کلی راه در رو مثل الزام به تمکین زن و تمکن مالی شوهر و....... گذاشتند.هیچ تضمینی هم نیست که پسری که با اولویت مردانه سر کار رفته حتما با دختری جویای کار ازدواج کنه و تا ابد اون دختر رو محترمانه تامین کنه .اشتغال هم از ابتدایی ترین حقوق هر انسانی هست قرار نیست بخاطر خود سر شدن یه عده یا حتی همه زنان رو قصاص قبل از جنایت کنندو از حقوق انسانی محروم خیلی از پسرهای شاغل هم دنبال پدر زن پولدار یا زن شاغل هستند پس لابد باید پسرها رو هم از اشتغال محروم کنند

 • هما
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 11:33:37
  پاسخ
  45 70

  کار خونه خودش کمک به اقتصاده. حقوق زنان کارمند صرف هزینه های رفت و آمد، شهریه مهدکودک بچه و آزار پیزار میشه و به مفاسد زیادی که میبینیم انجامیده. بهتر بود در این امار مشخص میشد چه میزان از زنان واقعا نیازمند کارشون هستند و جزو این گروه قرار نمیگیرند.

 • حجت
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 11:39:10
  پاسخ
  90 26

  شما اول وضع اشتغال آقایانو که بر اساس قانون سرپرست هستند رو روشن کن بعد بچسب به حقوق زنان. اگه در غرب زنان سر کار می رن هزینه زندگی هم نصف نصفه نه اینکه بزارن تو حساب برای خودشون یا رومی روم یا زنگی زنگ یا قوانین اسلامیو پیاده کنین یا اسلامو کلا بذارین کنار کلا غربی بشین

  • بی نام
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 14:55:37
   84 19

   من بسیاری از زنان رو می شناسم که همراه با مردانشان در هزینه زندگی مشارکت دارن و برخی از زنان رو هم می شناسم که همونطور که شما فرمودین پولشون رو می ذارن تو حساب خودشون، چیزی که برام عجیبه اینه که این دسته دوم بیشتر مورد توجه شما آقایان هستن چون احتمالا بیشتر به ظاهر می پردازن، پس لطفا اول شما آقایون تکلیفتون رو با خودتون روشن کنین

  • بی نام
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 22:35:48
   8 37

   اولا که طبق قوانین اسلام اشتغال حق زنه دوم که وقتی اجازه اشتغال زنان با شوهره طبیعیه که زن برای اجازه اشتغال مجبوره درآمدش رو صرف منزل کنه

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 12:11:35
  پاسخ
  30 26

  واژه « علاقه مند » را درست بنویسید . پسوند « مند » هنگامی که به کلمه ای اضافه می شود ، ه از آخر آن کلمه حذف نمی شود . علاقمند غلط است .

  • باب لورد
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 14:46:22
   36 24

   شما کل داستان رو ول کردی چسبیدی به غلط املایی ادم مثل شما باشن اوضاع مملکت همینجوری میمونه اصل قضیه رو ول کرده داره اموزش دیکته میگه ...

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 12:54:14
  پاسخ
  66 23

  لطفا اینو چاپ کنیدخبرآنلاین این آمار تعداد زنان علاقه مند به کار رو دقیقا چگونه محاسبه کردن؟من و دختران فامیل و آشنا حداقل 17نفرمان در به در دنبال کاریم که به دلایلی از جمله اخذسفته و هزینه و.....در بنگاه کاریابی هم ثبت نام نکرده ایم آنوقت این آقایان کی آمدند از ما آمار گرفتند که ببینند ما دنبال اشتغالیم؟ اگر تعدا زنان جویای کار اینقدر کم است پس چرا در استخدامها بر خلاف اصل شایسته سالاری فقط نیروی مرد میگیرند خوب بنا را بر شایستگی بگذارند تعداد زنان جویای کار هم که کم است لزومی ندارد اینقدر از اشتغال زنان بترسندو مدام به دنبال اولویت مردانه باشند در پاسخ به اوناییکه میگن تو خانومی و کار نمیخوای باید بگم هر انسان بالغی که نتونه نیازهای مالیش رو تامین کنه نیازمند و ناتوانه

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 13:13:10
  پاسخ
  71 54

  وقتی پسران مملکت بیکار باشند دختران هرچقدر هم کارکنند هیچ مهم نیست

  • بی نام
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 22:28:36
   36 29

   مهم و نامهم رو شما نباید تعیین کنی عرضه داری با عرضه خودت کار پیدا کن نه حسادت به زنان

  • پاسخگو به بی نام
   جمعه 21 خرداد 1395 - 10:09:46
   20 14

   در پاسخ به بی نام پنجشنبه 20 خرداد 1395 23:28:36 باید گفت درسته بعضی آقایون نسبتا تنبل هستند ولی تعبیر شما از حسادت درست نیست اینکه برخی خانمها با حقوق بسیار پایین ، عدم دریافت مزایا خصوصا بیمه و ... بازار کار مردان را اشغال می نمایند باعث بیکار شدن برخی مردها در نتیجه بیکار شدن نان آور یک خانه می شود متاسفانه

  • پاسخ به بینام11:9
   جمعه 21 خرداد 1395 - 14:22:41
   10 6

   در پاسخ به بینام 11:9 شرکتهای بدرد بخور مزد یکسان در برابر کار یکسان میدن اصولا مزد رو قانون کار تعیین میکنه هیچ کارفرمایی هم ریسک نمیکنه نیروی ناکارآمدتر رو ولو با مزد کمتر به کار بگیره اینم هست که اینکار پیگرد قانونی داره برای کارفرما فقط شرکتهای زیر زمینی مزد کمتری میدن و خانومها هم چون در بازارکار رسمی جایی ندارن اجبارا به این شرکتها پناه میبرن که البته امنیت شغلی هم ندارن و درصد کمی از مشاغل رو هم شامل میشن واصلا ارزش کار کردن هم ندارن چنین جاهایی اونایی هم که چنین جایی کار میکنن فقط از روی ناچاریه و مقصر محدودیتهایی هست که نمیذاره خانوم در بازار کار رسمی مشغول باشه

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 13:17:36
  پاسخ
  34 47

  دخترها و زنایی که بیشتر از«خانم» عروسک هستن، نمی تونید ازشون انتظار کار داشته باشید به علاوه شما انتظار ندارید که که خانم بره روی سکوی استخراج نفت روی خلیج «همیشه»فارس کار کنه؟ باید یکی اول بیاد قانون حمایت از زنان رو تعربف کنه که مشاغل طاقت فرسا به خانم ها ندن و بر اساس فیزیک زنانه مشاغلی رو به خانم ها بدن که آسیب جسمی یا روحی براشون نداشته باشه. همچنین مسائل کلان جمعیتی رو هم در نظر بگیریم که کشور داره پیر میشه، یعنی جمعیت فعال نسل بعد باید برای چندین ملیون پیرمرد و پیرزن درآمد ایجاد کنه بعد بیایم سنگ بیکاری خانم ها رو به سینه بزنیم وگرنه قضیه می شه مثل هزارتا برنامه ی توسعه ای دیگه که بعد اجراشون بیش از سودی که داشتن ضررهای بلند مدتی برای کشور داشتن. مثالهاش متأسفانه زیاده...

  • بی نام
   پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 22:40:12
   49 28

   اولا که زنها به عنوان انسانهای بالغ و دارای شعور حق دارن شغل مناسبشون رو انتخاب کنن برده هم نیستن که امثال حضرتعالی بیای براشون شغل مناسب و تعداد بچه و ...........تعیین کنی دوم که شما آقایون تنبل به جای حسادت به خانومها تشریف ببرین روی خودتون کار کنید لطفا این نظرو درج کنید خبرآنلاین

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 16:37:41
  پاسخ
  48 37

  اولا خانمی که یک بچه رو درست تربیت کنه به مراتب بیشتر از سازنده یک ماشین به جامعه خدمت کرده دوما من از خدامه بشینم تو خونه یکنفر دیگه خرج من رو بده فکر کردید کار کردن اسونه

 • امید
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 20:41:49
  پاسخ
  33 45

  این آمار آدرس غلط دادن هست....جامعه ما جوگیر شده...دولت ما جوگیر شده..... زن اگه بالاترین شغل و دستمزد رو هم داشته باشه باید بدونه جای تشکیل یک زندگی خوب رو نمیگیره باور کنید تکلیف زن ها تربیت یک نسل خوب هست نه شاغل شدن

  • آرزو
   جمعه 21 خرداد 1395 - 10:00:23
   17 26

   ضمن اینکه دوست داشتن و عشق ورزیدن بالاترین موهبت خدا واسه ماست

 • ناشناس
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 21:04:47
  پاسخ
  32 9

  مطمعن باشید همین تعداد هم بیکار مرد وجود دارد

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 21:10:08
  پاسخ
  26 4

  میزان علاقه مندی زنان را چگونه محاسبه کردید؟

 • بی نام
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 21:29:30
  پاسخ
  17 5

  اون 24 میلیون نفر بیکار نیستند درستش هست جمعیت در سن کار یعنی بالقوه می تونن کار کنند. تصحیح کنید

 • جانباز محمد دامن باغ.
  پنجشنبه 20 خرداد 1395 - 22:40:54
  پاسخ
  22 35

  اسلام .کار وتلاش برای خانواده ومبارزه را برعهده مردگذاشته .یعنی مرد مسئول حفظ حریم خانواده است .مدیران باید تمام هم غم خود را برای اشتغال جوانان بکار گیرد..مشکل بیکاری بسیار جدیست.

 • محمد ط
  جمعه 21 خرداد 1395 - 03:13:18
  پاسخ
  31 21

  زنان ما دچار عقده سیندرلا شدن توصیه میکنم به تمام خانم ها کتاب «عقده سیندرلا »رو بخونن

  • بی نام
   شنبه 22 خرداد 1395 - 10:00:28
   2 3

   اي واي برد پيت، خوش ان ام، بهترين، برترين، اي موجود بي نقص و عيب، اي خداي زمين، اي مرد واي حالم بد شد

 • پاسخ به خشک مقدس ها
  جمعه 21 خرداد 1395 - 06:08:21
  پاسخ
  32 27

  در پاسخ به آقایونی که مدام میگن وا اسلاما زن کار میخواد چکارباید بگم که اسلام به زن حق انتخاب شغل داده مگر تعدا د معدودی شغل مثل قاضی در اسلام کار داخل خانه هم وظیفه زن نیست و اگر خانومی انجام بده لطف کرده اونوقت چرا شما اینو هیچوقت نمیگین؟ چون به نفعتون نیست؟چرا احادیث و روایاتی که مردان رو توصیه به مشارکت در امور منزل کرده رو نمیگین؟ زن ستیزی شما حتی از جمله بندیتون هم مشخصه طوری میگین برای جوانان کار فراهم شود نه زنان که انگار جوانان فقط مردان هستندواژه جوان در پارسی اول برین معنیشو بخونید بعد کامنت بذارین

 • بی نام
  جمعه 21 خرداد 1395 - 07:26:44
  پاسخ
  38 10

  اونهایی که میگن زن نفقه داره کار نمیخواد منظورشون همون نفقه ای هست که مشروط شده به تمکین زن و تمکن مالی شوهر خواهر من 2ساله عروسی کرده شوهرش یه ریال هم نفقه نداده پادر میانی فامیل و....فایده نداشت خواهرم رفت دادگاه شکایت کرد که شوهر خواهرم اون خونه رو براش جهنم کرد و خواهرم مجبور شد از خونه قهر کنه و بعدشم دادگاه گفت چون خونه رو ترک کردی یعنی عدم تمکینپس نفقه بهت تعلق نمیگیره در حالیکه وضع مالی شوهر خواهرم خیلی هم خوبه در واقع نفقه ای که مشروط به تمکین زن شده تعارفی بیش نیست لطفا این نظرو چاپ کنیدعزیزان

  • حمید
   جمعه 21 خرداد 1395 - 10:15:15
   12 18

   یعنی خواهرت تو اون خونه زندگی میکنه هیچی شوهرش بهش نمیده از پول کرایه لباس خریدن مسافرتهاش هیچ گشنگی میشکه؟ اینم خودش نفقه میشه حتما نباید دستی بده یکم توقع خودتون کم کنید چه دختر چه پسر تا تنهایی باعث هزارتا اسیب نشه. خانم ها که درس خوندن کمک شوهرشون با این گرونی کار میکنند افرین دارن یه ععده هم هستن دوست دارن کار کنند شوهر کنند و حق و حقوق میخان و مهریه هم مثل قیدمی ها . نمیشه تو یه رابطه دو طرف باید کوتاه بیان نباید خودشون مرتب مقایسه کنند . ضمنا اوضاع کار واسه همه بده من با این همه سابقه کار دولتی 1500 میگیرم موفق باشید

  • پاسخ به آقا حمید
   جمعه 21 خرداد 1395 - 17:43:56
   6 3

   اولا کامنت رو درست بخونید گفتن وضع شوهر خواهرشون خوبه بعدشم که وقتی مخارجشون رو نمیدن چطوری توقعشون رو بیارن پایین؟فقط اقامت در اون خونه به معنی نفقه است؟یک زن لوازم ضروری اعم از بهداشت و پوشاک و خوراکش رو چطوری تامین کنه وقتی نه کار داره نه شوهرش نفقه میده؟ دوم که خانومها درس خوندن و زحمت کشیدن شما آقایون هم خدا میخواین هم خرما هم مهریه نباشه هم حق طلاق 1طرفه و ارث 2برابری و ریاست مطلقه خانواده و تمکین زن و اجازه تحصیل و اشتغال و مسافرت زن با شوهر و همه اختیارات فرزندان با پدر و جد پدری و دیگر امتیازات مرد سالارانه تون رو میخواین در حالی که اگر میخواین مهریه نباشه باید اینها رو هم نخواین

 • بی نام
  جمعه 21 خرداد 1395 - 08:44:11
  پاسخ
  50 10

  یه سری گفتن زن اگر بره سر کار پس تربیت بچه چی میشه؟ اولا که همه خانومها لزوما بچه ندارن دوم که در همه طول زندگیشون مشغول بچه داری نیستن سوم که فرزند برای رشد متعادل به تربیت پدر هم نیاز داره چهارم که یه مادر توانمند شاداب اجتماعی بچه بهتری تربیت میکنه تا یه مادر افسرده خانه نشین

  • بی نام
   جمعه 21 خرداد 1395 - 15:11:31
   12 20

   شاداب اجتماعی رو خوب اومدین ولی این شاداب اجتماعی برای جامعه ما نیستن عزیزم . غیر ممکنه یه زن متاهل و مادر باشی و از سرکار رفتن تو ایران لذت ببری . از نگاههای بد و متلکهای خیابانی و محل کاری گرفته تا هزاران دید و فکر و حرفها و پیشنهادات نا مربوط که از زنده بودن خودت هم دلزده میشی چه برسه به شاداب اجتماعی . اگه مادر شاغل باشی میفهمی من چی میگم . مادرهای متاهل شاغل ایرانی شادابهای اجتماعی نیستن مردههای اجتماعی هستن و اگه موقعیت اقتصادی شوهرشون اجازه بده هرگز سرکار نمی روند .

  • پاسخ به بینام 16:11
   جمعه 21 خرداد 1395 - 17:08:39
   8 6

   شما لازم نکرده دایه دلسوزتر از مادر باشی و از طرف همه خانومها حرف بزنی و ممکن و ناممکن تعیین کنید هر خانومی اونقدر قدرت تشخیص داره که بدونه با اشتغال شاداب تره یا بی اشتغال متلکهای خیابانی برای زن خانه دار پیش نمیاد وقتی از خونه بیرون میره برای خریدو ....؟ اتفاقا منم خیلی از خانومها رو میشناسم که متاهلن و شاغل و از اینکه دستشونو جلو کسی دراز نمیکنن و در اجتماع هم هستن خیلی راضین حتی اگر پولدارترین شوهر رو هم داشته باشیم هیچ چی جایگزین عزت نفس ناشی از استقلال مالی نمیشه بعدشم آینده قابل پیش بینی نیست معلوم نیست در آینده همین شوهر پولدار هچنان ازشون حمایت کنه اصلا از کجا معلوم الان محترمانه حمایت کنه اگر خانوم بیکار بشه

  • بی نام
   شنبه 22 خرداد 1395 - 10:10:29
   7 1

   در پاسخ به بی نام جمعه 21 خرداد 1395 16:11:31 كاملا موافقم چون من يه مادر هستم و اين سركار رفتن جوري خسته و داغونم ميكنه كه وقتي ميرسم خونه ناي هيچ كاري رو ندارم تازه بايد بلند شم شام شب و نهار فردا رو درست كنم... واقعا براي زني كه بچه داره سركار رفتن خيلي سخته خصوصا كه ساعتش تمام وقت باشه يني نه ساعت در روز كه با احتساب رفت و برگشت تقريبا يازده ساعت ميشه... اما امان از نياز... نياز نداشتم هرگز سركرار نميرفتم... حالا بعضيا بيان بنويسن زنا به قر و فر ميرسن و سركار ميرن پولشو خرج خونه نميكنن... هيچ كس اين وسط از ما زناي سرپرست خانوار حرفي نزد...

 • sajad
  جمعه 21 خرداد 1395 - 13:41:41
  پاسخ
  21 36

  قوانین در ایران به شدت به نفع زناست هر شرکتی دنبال کار میرم پنجاه تا زن کارمند داره دو سه تا مرد.ازدواجم که شده برده داری خانوما

  • بی نام
   جمعه 21 خرداد 1395 - 17:33:54
   8 5

   منظورت همون ارث نصف و تمکین اجباری زن و نداشتن حق طلاق و مسکن و اختیارات بچه هایی که رنج بارداری و زایمانشان با مادر بوده منحصرا با پدر و جد پدری و اجازه اشتغال و تحصیل و مسافرت زن باشوهر و اینکه هروقت شوهر خواست میتونه زن رو طلاق بده یا با ازدواج موقت به خانومش خیانت کنه و هر وقت دلش خواست خانوم رو ترک کنه وهمه اختیارات منحصرا با شوهره به جز اینا که قانون دیگه ای نداریم اینا به نفع زنهاست؟مهریه رو هم که براش سقف 110و اعسار و هزینه بالای دادرسی گذاشتن نفقه هم که راههای در رو مثل عدم تمکین زن و وتمکن مالی شوهرو.....آمار اشتغال معتبر رو فقط مرکز آمار ارائه میده که اونم فقط 13درصد شاغلین خانوم هستن الانم یه نگاه به استخدام حتی رشته های اداری بنداز ببین فقط آقا میگیرن چند ساله که اینطوری شده

  • رضایی
   شنبه 22 خرداد 1395 - 17:02:10
   7 3

   شاید رفتی مهدکودک کار کنی

 • فرزاد
  جمعه 21 خرداد 1395 - 17:15:33
  پاسخ
  39 10

  من خودم همیشه از همسرم خواستم که کار کنه نه به خاطر درامدش بلکه به خاطر اینکه حضور در اجتماع داشته باشه

 • بی نام
  جمعه 21 خرداد 1395 - 18:37:40
  پاسخ
  4 5

  واقعا بعضیها متاسفانه فقط هدفمند بودن رو مساویه مرد بودن میدونن

 • ایرانی
  شنبه 22 خرداد 1395 - 07:47:04
  پاسخ
  8 9

  بیش از 60 درصد کارمندان اداره ما خانوم ها هستند . که کارائی زیادی ندارند. و در اکثر مواقع مستقلا نمی توانند کاری را از صفر تا صد خودشان انجام دهند و نیازمند کمک آقایون هستند. و در واقع همیشه کارهای راحت تری دارند و متاسفانه به جرات میگم که به خاطر ضعف اکثر آقایون مدیر سمتهای خوبی هم به برخی از خانم ها واگذار شده که بیشتر کارهای اونها رو هم آقایون کارشناس انجام می دهند. و حالا این وسط زایمان هم که اگه داشته باشند . یکسال قبلش و دوسال بعد هم عملا هیچ فایده ای جز سربار بودن برای کارمندان دیگر ندارند و این داستان ادامه دارد ...

 • بی نام
  شنبه 22 خرداد 1395 - 11:47:38
  پاسخ
  9 6

  اینکه خانم ها سربازی نروند بعد بخواهند بلافاصله هم شاغل شوند عدالت است؟ سربازی که نمی روند،مهریه که می گیرند ،شما روزنامه رو باز کن هر چی آگهی کار است نوشته خانم،می خوان تاکسی بگیرن صد تا ماشین جلوشون می ایسته،ایران از جهاتی بهشت خانم ها است،البته از جهاتی هم نه.

 • بی نام
  شنبه 22 خرداد 1395 - 12:20:17
  پاسخ
  7 8

  من نميدونم اين مردايى كه مخالف كار كردن زنها اند خودشون تنهايى با درامدشون چه گلى ميتونن به سر اون زندگى بزنن؟

 • بی نام
  شنبه 22 خرداد 1395 - 12:50:46
  پاسخ
  9 9

  در این مملکت برا مردها کار پیدا نمیشه حالا شما نگران بیکاری خانمها هستین؟

 • بی نام
  شنبه 22 خرداد 1395 - 17:22:43
  پاسخ
  8 5

  کار کردن از تواناییهای مشترک زن و مرد و جز بدیهی ترین حقوق انسانی هر کسی هست ربطی به زن و مرد نداره

 • بی نام
  شنبه 12 تیر 1395 - 07:50:15
  پاسخ
  0 0

  سلام قطعا آمار علاقمندان به کار زنان در فرمایشات ایشان غلط است لطفا به مطالعات انجام شده توسط مشاور محتر م رییس جمهوری زمان خاتمی در امور زنان مراجعه فرمایید که بزرگترین مشکل خانم ها را درخواست کار میداند

 • بی نام
  شنبه 12 تیر 1395 - 09:20:58
  پاسخ
  0 1

  با سلام .تمامي زنان خانه دار بايد هر چه سريعتر بيمه شوند و از مزاياي حقوق بازنشستگي بهر ه مند گردند .

 • بی نام
  شنبه 12 تیر 1395 - 11:53:59
  پاسخ
  1 2

  از زمانی که خانمها به خاطر کسب درامد چشم و هم چشمی مشغولیات انجام ندادن کار در منزل وبرابری کردن با مردان در کار بیرون داشتن زندگی مستقل و..به کار بیرون از منزل رو اورده اند و ادارات وارگانهای دولتی و خصوصی هم به خاطر فرمانبرداری وقانع بودن خانمها و عدم اشنای به قوانین واجرای اوامر مافوق از این نیرو ها استقبال نمودند بطوری که در ادارات 80 درصد خانمها به چشم میخورند با عث تزلزل در کانون خانواده افزایش طلاق سر در گمی ارباب رجوع در اداره و پایین امدن بازده ساعت کاری ادارات بالا رفتن هزینه دولت و پایین امدن سطح حقوق ترافیک در خیابانها بیکاری جوانهای مرد جویای کار وول شدن انها در خیابانها و رجوع کردن به کار دلالی شده است و باعث تعویض خصوصیات کاری وژنتیکی زن ومرد شده است

 • بی نام
  شنبه 12 تیر 1395 - 12:06:11
  پاسخ
  1 1

  علت اینکه پسرای جوان دیگه ازدواج نمیکنند و دولت باید جایزه ازدواج بده اشتغال خانمها هست

 • بی نام
  شنبه 12 تیر 1395 - 19:07:44
  پاسخ
  1 2

  اگر خانمها بنشینند خانه و حقوق مردان متعهل دو برابر شود زندگیها به راحتی وبه خوشی سر میشود

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
 • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
 • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
 • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

پربیننده‌ترین