از زمان آغازبکار پروژه بزرگ سد و نیروگاه سیمره در شهرستان بدره استان ایلام ، این پروژه یکی از امیدواری های بزرگ مردم این استان و خصوصاً شهرستان های بدره، و سیروان که همجوار این سد هستند در جلوگیری از روند مهاجرت فزاینده جوانان این مناطق به استانهای دیگربوده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس در طی سالهایی که این پروژه بزرگ در استان ایلام در حال راه اندازی بوده است اگرچه که از لحاظ اشتغالهای کوتاه مدت و کارگری بخشی از نیروی کارگر استان ایلام از آن بهره مند شده اند اما خسارتهای زیادی نیز به مردم همجوار این سد خصوصاً در شهرستانهای بدره و سیروان وارد شده است.
با آب گیری سد سیمره هزاران هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم عمدتاً مربوط به مردم شهرستان بدره به زیر آب رفته است و صدها خانواده کشاورز در این 2 شهرستان علاوه بر اینکه زمینهای کشاورزی خود را برای همیشه از دست داده اند درآمدهای سالیانه حاصل از تولیدات کشاورزی خود را نیز از دست داده اند.
خسارات و مشکلات زیاد سد سیمره برای مردم بدره و سیروان
در شهرستان سیروان نیز در بالا دست دریاچه این سد نیز علاوه بر از دست رفتن بخشی از زمینهای کشاورزی چندین هکتار از بهترین باغات انار یا زیر آب رفته و یا در معرض تهدید قرار گرفته اند . همچنین در این مناطق تعدادی از روستاهای همجوار دریاچه در آستانه به زیر آب رفتن هستند.
با گذشت چند سال از به زیر آب رفتن زمینهای کشاورزی در شهرستان بدره و مناطق حومه هنوز پرداخت بهای زمینهای از دست رفته از سوی وزارت نیرو به صاحبان این زمینها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
خسارات وارد آمده به میراث فرهنگی چند هزار ساله شهرستان بدره و به زیر آب رفتن این مناطق باستانی نیزبخشی از خسارات غیرقابل جبران و حسرت بار سد سیمره به شهرستان بدره بوده است که با کمال تأسف مسئولین استانی بسیار ساده با این مسائل مهم کنار آمدند.
این مقدمه به این لحاظ بود تا گفته شود بیشترین خسارتهای سد سیمره از زمان تأسیس آن تاکنون مربوط به مردم شهرستانهای بدره و سیروان بوده است که انتظار دارند به میزان خساراتی که به مردم آن وارد شده از عایدات آن بیشترین بهره را داشته باشند. 
البته عایدات و منفعتهای بزرگی که سد سیمره برای استان ایلام در حال حاضر و آینده خصوصاً از لحاظ توسعه گردشگری داشته و خواهد داشت قابل انکار نیست و هدف از درج این گزارش نیز نادیده گرفته شدن این منفعتها و تأثیرات بزرگی که در آینده برای اقتصاد این منطقه خواهد داشت نحواهد بود.
در حالی که مهمترین هدف از احداث پروژه عظیم و ملی سد و نیروگاه سیمره در شهرستان بدره تولید انرژی برق آبی با ظرفیت تولید 480 مگاوات و با گنجایش 3.2 میلیارد متر مکعب آب دریاچه پشت سد و کنترل سیلاب ها و توسعه کشاورزی منطقه بوده بدون شک این وظیفه را سد سیمره بخوبی در جریان وقوع بارش های سیل آسای اخیر ایلام و خوزستان در فروردین ماه سال جاری ایفاد نمود و در صورت عدم وجود سد سیمره ، میزان خسارت سیل به بخش کشاورزی و مناطق مسکونی پائین دست واقع در استانهای لرستان و خوزستان بسیار بالا و غیر قابل جبران می گردید.
خسارات غیرقابل جبران سد سیمره به کشاورزی بدره و سیروان 
در شهرستان بدره به عنوان منطقه محل احداث سد سیمره بغیر از ایجاد اشتغال مقطعی و کوتاه مدت تعدادی از جوانان بیکار و نیروی کارگری فاقد تخصص و عدم ایجاد فرصت برابر به جوانان متخصص و ماهر بومی این شهرستان برای اشتغال در احداث پروژه سد سیمره، زیرآب رفتن بهترین و با کیفیت ترین اراضی زارعی و مرتعی و نابودی زیست بوم و محل قشلاق عشایر و دامداران منطقه و نیز نابودی و غرق شدن صدها اثر باستانی و محوطه تاریخی بویژه در دشت های له لار ، رماوند، گلوز ، تنگ کافری و روئه که به استناد نظریات و گفته های باستان شناسان و تیم های کاوش میراث فرهنگی شمار زیادی از این محوطه های تاریخی از جمله شهر باستانی له لار ، برزقواله و قلعه سیرم شاه و بیش از 150 اثر تاریخی دیگر بدلیل فرصت زمانی محدود و عدم کاوش و مستندسازی و پیشروی آب دریاچه سیمره بکلی مدفون گردیدند.
در جریان سیلهای اخیر فروردین ماه امسال نیز باز شدن دریچه سد سیمره موجب ایجاد خسارات فراوانی به اراضی کشاورزی و مزارع روستاهای پائین دست سد درشهرستان بدره گردید همه این مصیبت ها و زیانهای وارده به مردم این شهرستان با این امید که بایستی برای توسعه و آبادانی استان و کشور هزینه داد، قابل تحمل می باشد .
اما جوانان بومی شهرستان بدره و شهرستانهای همجوار نظیر سیروان که درآن شهرستان هم متاثر از ساخت سد سیمره روستاها و اراضی کشاورزی و باغات متعددی در دهستان عرب رودبار به زیر آب فرو می رود با این امید که حداقل کور سویی برای استخدام و اشتغال جوانان متخصص و ماهر بیکار در سد و نیروگاه سیمره باقی مانده است ، چشم انتظارتصمیم مسئولین ذیربط بودند.
جفای بزرگ به بیکاران شهرستانهای بدره و سیروان در استخدامهای اخیرسد سیمره
اما در همین راستا و در اواخر سال 94 شرکت فرآب واسته به وزارت نیرو ، آگهی استخدام و بکارگیری تعداد ی در حدود 25 تا 30 نفر نیروی کارشناس فنی مهندسی در رشته های مهندسی برق ، مکانیک و الکترونیک برای سد سیمره اعلام نموده که فرآیند بکارگیری این نیروها در هاله ای از ابهام بوده و در واقع برای مردم بومی و همجوار سد روند آن مشکوک بوده است.
در این استخدام در حالی که قاعدتاً مردم شهرستان بدره و سیروان که ساکنان بومی محل احداث سد سیمره هستند و بیشترین خسارتها را از این سد دیده اند باید در اولویت استخدام نیروی انسانی برای این سد باشند بر اساس شواهد و نتایج این استخدام نه تنها در اولویت قرار نگرفته بلکه بیشترین جفا در حق متقاضیان این شهرستانها خصوصاً بیکاران بدره روا داشته شده است .
در این روند استخدام متأسفانه شهرستانهای کوهدشت ، رومشکان و بخش کونانی دراستان لرستان که مردم این مناطق هیچگونه هزینه ای را بابت احداث سد سیمره نپرداخته علاوه بر اینکه در ردیف شهرستان های بومی لحاظ شده اند در روندی بسیار مشکوک، در اولویت های استخدام های جدید سد سیمره قرار گرفته اند و اکثریت قریب به اتفاق نیروهای جذب شده از این دو شهرستان بوده اند. 
سهمیه 4 نفری برای استان ایلام و 20 نفری برای استان لرستان
بر اساس گزارش های رسیده در این استخدام از تعداد حدود 24 یا 25 نفری که در حال بکار گیری هستند از شهرستان بدره به عنوان شهرستان محل احداث سد تنها 2 نفر بکارگیری شده در حالی که از شهرستانهای استان لرستان حدود 20 نفر بکارگیری شده که بسیار سوال انگیز و مشکوک است و به این خاطر مردم شهرستان بدره را به واکنش واداشته است.
این در حالی که شهرستان سیروان که همانند بدره در منطقه عرب رودبار چندین روستا و مزارع و باغات آن در حال غرق شدن می باشد و از شهرستانهای همسایه سد می باشد جزء مناطق بومی این سهمیه استخدامی نبوده است و هیچگونه سهیمه ای برای آنها در نظر گرفته نشده است.
در مقابل برای شهرستان کوهدشت و بخش کونانی که کیلومترها آنطرف تر از سد سیمره هستند و تنها از طریق چند تپه لم یزرع راهی به سمت رودخانه سیمره دارند سهمیه در نظر گرفته شده و بیشتز از 80 درصد نیروهای جذب شده از این شهرستان و نیز شهرستان رومشگان هستند.
همچنین برای متقاضیان دره شهر که بازهم در همسایگی سد سیمره نیستند سهمیه در نظر گرفته شده و چند نفری در آزمون پذیرفته شده اند.
اعتراض همه جانبه به بی عدالتی در استخدام اخیر سد سیمره
بی عدالتی های صورت گرفته در این مورد از استخدامهای سد سیمره اعتراضاتی را در استان ایلام خصوصا ً شهرستان بدره در پی داشته است.
در این ارتباط امام جمعه بدره نیز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان به این موضوع اعتراض کرده و نسبت به در حاشیه قرار گرفتن جوانان بیکار این شهرستان در این آزمون اعتراض کرد.
یکی از جوانان بدره نیز در این ارتباط به کردپرس می گوید: در حدود 2 دهه ساخت پروژه سد سیمره ضرر و زیانهای زیادی متوجه مردم این شهرستان شده .
جعفری افزود: ساخت سد سیمره و استقرار مهندسین و عوامل این سد در این شهرستان باعث تورم و گرانی بی سابقه مسکن در بدره شده و باعث گردیده در حال حاضر قیمت مسکن در این شهرستان گرانتر از دیگر نقاط استان بوده و با قیمت مسکن در مرکز استان برابری کند.
وی ادامه داد: در مقابل این مشکلات حداقل انتظار این است در بکارگیری نیرو و استخدام در این پروژه برای مردم این شهرستان اگر امتیازهایی هم در نظر گرفته نمی شود حداقل در حق مردم جفا صورت نگیرد.
فرماندار بدره: در حال پیگیری تخلفات احتمالی صورت گرفته شده هستیم
خبرگزاری کردپرس در همین ارتباط به سراغ فرماندار بدره رفته و پیگیر موضوع تخلفات صورت گرفته در این آزمون استخدامی شده است.
سیروس مرادحاصلی در این ارتباط به کردپرس گفت: آزمون برگزار شده از طرف شرکت فرآب بوده و بر اساس ضوابطی که از سوی این شرکت در نظر گرفته شده است شهرستانهای بدره و دره شهر از استان ایلام و نیز شهرستانهای کوهدشت و رومشگان در استان لرستان به عنوان شهرستانهای بومی برای این آزمون در نظر گرفته شده اند.
وی ادامه داد: بعد از برگزاری آزمون تعدادی از متقاضیان خارج از این شهرستانها نیز ثبت نام و پذیرفته شده بودند که بعد از اثبات تخلف آنها از روند استخدام کنار گذاشته شدند.
مرادحاصلی تصریح کرد: اینکه گفته شده بیشترین نیروهای بکارگیری شده از استان لرستان بوده اند صحت داشته و ما در پی اعتراضات متقاضیان شهرستان بدره پیگیری این موضوع شده و با وزارت نیرو نیز برای روشن شدن روند برگزاری این ازمون مکاتبه کرده و به جد پیگیر هستیم.
وی گفت: اشتباهاتی نیز در تعین شهرستانهای بومی و غیر بومی حوزه سد سیمره صورت گرفته از جمله اینکه شهرستان سیروان در بالادست سیمره جزء شهرستانهای بومی در نظر گرفته نشده است و در مقابل شهرستان دره شهر و کوهدشت جزء شهرستانهای بومی حساب شده اند.
آنچه که مشخص است اعتراضات صورت گرفته به روند استخدام مذکور نشان دهنده مشکوک بودن روند این استخدام و رعایت نشدن ضوابط و نادیده گرفته شدن حقوق جوانان بومی و همجوار سد سیمره در استان ایلام است.
و اینکه در بکار گیری تعدادی در حدود 24 یا 25 نفر متقاضی، از استان ایلام تنها حدود 4 نفر و از استان لرستان که همسایه دور سد سیمره بوده و در روند اجرای سد سیمره کمترین نقش را داشته و هیچگونه خسارتی را متحمل نشده باشند 20 نفر و یا بیشتر بکارگیری شود جفای بزرگی در حق مردم بیکار شهرستانهای بدره و سیروان در همسایگی این سد بوده است.
انتظار میرود مسدولین سد و نیروگاه سیمره و نیز مسئولین استانداری ایلام و فرمانداری های شهرستانهای بدره و سیروان بصورت جدی این موضوع را پیگیری کرده و چنانچه لازم باشد استخدا م مذکور را باطل کرده و از نو از طریق روندی عادلانه و قانونمند و بار رعایت حقوق جوانان بیکار و بومی محل احداث سد سیمره نسبت به بکارگیری نیرو در شرکت مذکور در سد سیمره اقدام نمایند. 

کد خبر 543386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =