عکسی دیده نشده از سردار سلیمانی در کنار احمدشاه مسعود

اعتمادآنلاین تصویری دیده نشده از سردار سلیمانی در کنار احمد شاه مسعود "از قهرمانان افغانستان و معروف به شیر درهٔ پنج شیر" (شهید مجاهد افغان) منتشر کرده است.

۲۷۲۷

کد خبر 1305064